ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


Jog-, Közgazdaság és Társadalomtudományi Szakosztály
 
I. Közgazdaságtudományi Szekció
A közgazdasági és jogtudományi kutatások helyzete az erdélyi magyarnyelvű oktatási központokban a rendszerváltás után
 
Helyszín: EME-székház, Kolozsvár, Jókai/Napoca u.2–4. sz.
Időpont: 2011. december 9., péntek 15.00 óra
 
 
15.00   Köszöntő – VINCZE Mária szakosztályi elnök
15.10   KOVÁCS Gyöngyvér (BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudomány Kar): A közgazdasági kutatások helyzete a BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudomány magyar tagozatán
15.30   FAZAKAS József (BBTE, Sepsiszentgyörgy): A BBTE sepsiszentgyörgyi kihelyezett karán folyó kutatások
15.50   TONK Márton (Sapientia EMTE, Kolozsvár): Társadalomtudományi kutatások a Sapientia kolozsvári karán
16.10   VERESS Emőd (Sapientia EMTE, Kolozsvár): A jogtudományi kutatások helyzete
16.30   ELEK Sándor (Sapientia EMTE, Csíkszereda): Kutatási eredmények a Sapientia csíkszeredai karán
16.50   FOGARASI József (Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad): A közgazdasági kutatások helyzete a Partiumi keresztény Egyetemen
17.10   Vita
 
KÁVÉSZÜNET
 
18.00   CSABA László: Az Európai Unió válsága és az európai tanulmányok helyzete.
 
 
 
 

II. Jogtudományi Szekció
Római jogi hagyomány és modern magánjog – 2. kiadás
 
Szervezők:
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Jogtudományi Tanszéke
Erdélyi Múzeum-Egyesület Jog, Közgazdaság-, és Társadalomtudományi Szakosztálya
 
Helyszín: Sapientia EMTE Mátyás király utca 4. szám alatti épülete
Időpont: 2011. december 9.,13 óra
 
13.00   Megnyitó
PLENÁRIS ÜLÉSEK (angol nyelvű)
13.05   Mircea Dan BOB (BBTE): Elements of Roman Law in the New Romanian Civil Code
13.35   VERESS Emőd (Sapientia EMTE JTI): The New Romanian Civil Code on Contracts: New Elements, Questions, Problems
 
KÁVÉSZÜNET
 
RÓMAI JOGI SZEKCIÓ
14.30   MOLNÁR Imre (SZTE ÁJK, professor emeritus): Az ókori Róma büntetőeljárási jogának rendje
14.50   NÓTÁRI Tamás (KRE ÁJK, Sapientia EMTE JTI, egyetemi docens): Római büntetőjog Cicero Verrináiban
15.10   Andreja KATANCEVIC (Belgrádi Egyetem ÁJK, egyetemi adjunktus)
KÁVÉSZÜNET
MODERN MAGÁNJOG SZEKCIÓ
16.00   SZÉKELY János (ügyvéd): A csalárdság semmisségi jogkövetkezményei az új Polgári törvénykönyvben
16.20   SZTRANYICZKI Szilárd (Sapientia EMTE JTI): Az elbirtoklásról az új Polgári törvénykönyv szerint
16.40   PANTILIMON Richárd (Sapientia EMTE JTI): A házassági vagyonjogi szerződés az új Polgári törvénykönyv tükrében
 
KÁVÉSZÜNET
17.30   KÖNYVBEMUTATÓK
·                     Dr. Nótári Tamás: Római köz- és magánjog, Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2011. (bemutatja: Molnár Imre)
·                     Dr. Szilárd Sztranyiczki: Drept civil. Drepturile reale principale conform noului Cod civil, Ed. Status, Cluj-Napoca–Miercurea Ciuc, 2011. (bemutatja: Székely János)
·                     Dr. Lupán Ernő, Dr. Sztranyiczki Szilárd: Román–magyar magyarázó jogi szótár. Îndrumar de terminologie româno-maghiară. Polgári jog: általános rész, jogalanyok. Drept civil: partea generală, persoanele, Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2011. (bemutatja: Kokoly Zsolt)
 
 
 
 

III. Társadalomtudományi szekció
 
Szervezők:
Erdélyi Múzeum-Egyesület Jog-, Közgazdaság és Társadalomtudományi Szakosztály
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi és Művészeti Kar
 
Helyszín: Sapientia EMTE központi épülete (Óváry-terem)
Kolozsvár, Mátyás király/ Matei Corvin u. 4. sz.
Időpont: 2011. november 26., 9.00 óra
 
 
09:00 Megnyitó, köszöntő: SZÁSZ Alpár Zoltán szakosztályi alelnök

Pszichológia, neveléstudomány, szociológia
Moderátor: ILYÉS Szilárd Zoltán
09.05 VERESS Enikő (doktorandus – BBTE, Szociológia és Szociális Gondozás Kar) – NEMÉNYI Ágnes (egyetemi docens – BBTE, Szociológia és Szociális Gondozás Kar): A szociális gazdaság megvalósíthatósága Romániában
09.20 TŐKÉS Gyöngyvér (egyetemi adjunktus – Sapientia EMTE, Műszaki és Humántudományok Kar): A hálózat gyermekei. A romániai z-generáció
09.35 OZSVÁTH Judit (BBTE, Pszichológia és Neveléstudományok Kar): Diákélet saját egyetemi egyesület nélkül. A kolozsvári egyetemen tanuló magyar hallgatók önszerveződési törekvései a két világháború között
09.50 Vita

(Politikatudomány és politikai filozófia)
Első panel: Kisebbségek
Moderátor:
SZÁSZ Alpár Zoltán
10.15 BODÓ Barna (egyetemi docens – Sapientia EMTE, Európa-tanulmányok Tanszék): Kisebbségi tudomány és civil szféra
10.30 BOGNÁR Zoltán (PhD hallgató – Pécsi Tudományegyetem, Állam és Jogtudományi Kar / megbízott tanársegéd – BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikáció-tudományi Kar): Nyilvános politikai elemzés Erdélyben
10.45 SZÉKELY István Gergő (doktori hallgató – Közép-Európai Egyetem, Politikatudományi Tanszék / tudományos munkatárs, Nemzeti Kisebbségkutató Intézet) – HORVÁTH István (elnök, Nemzeti Kisebbségkutató Intézet): Kisebbségi képviseleti rendszerek Közép- és Kelet-Európában
11.00 Vita
11.25 Kávészünet

Második panel: Filozófia – Politikaelmélet-tudományelmélet
Moderátor:
VERESS Enikő
11.40 SZIGETI Attila (egyetemi adjunktus – BBTE, Történelem-Filozófia Kar): A társas megismerés fenomenológiája és kognitív tudománya
11.55 SZÁSZ Alpár Zoltán (egyetemi tanársegéd – BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar): Gondolatok az összehasonlító módszer történetéről és alkalmazásáról a politikatudományban
12.10 ILYÉS Szilárd Zoltán (doktori hallgató – BBTE, Történelem-Filozófia Kar / tudományos munkatárs – EME): Az önkormányzatiság HANNAH ARENDT és BIBÓ ISTVÁN munkásságában
12.25 Vita

Harmadik panel: Az Európai Unió és Románia
Moderátor:
BAKK Miklós
12.50 DRAVECZKY Tímea (magiszteri hallgató – Budapesti Gazdasági Főiskola, Külkereskedelmi Kar): Az Európai Területi Együttműködési Csoportosulások mint az Európai Unió megmentői
13.05 CSETNEK Tímea Tünde (doktori hallgató, Covinus Egyetem, Alkalmazott Politikatudományi Doktori Iskola / programmenedzser – Central European Service for Cross-Border Initiatives): Határmenti román–magyar intézményfejlesztés
13.20 BAKK Miklós (egyetemi docens – BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar): A román alkotmányos identitás a rendszerváltás után
13.35 Vita
info@eme.ro