EME Könyvkiadó
2021 december 09, csütörtök
ERDÉLYI MÚZEUM EGYESÜLET - KIADÓ
HU RO ENGYORSKERESŐ
Procesul de evaluare
 
Procesul de evaluare este de tipul peer review (nici evaluatorii nu cunosc numele autorului volumului şi nici autorul nu cunoaşte numele evaluatorilor). Membrii Colegiului de Redacţie vor face o evaluare primară, stabilind referenţii cu capacitate de expertiză în domeniul volumului, care să efectueze o analiză atentă.
 
Criteriile de evaluare
 
În procesul de evaluare a volumului se vor lua în considerare următoarele aspecte:
–        Evaluarea tehnică (inclusiv stilul şi limbajul utilizat)  
–        Importanţa domeniului cercetării, gradul de noutate, originalitate şi inovaţie a ideilor şi/sau a analizei
–        Cunoaşterea domeniului cercetat prin studiul literaturii de specialitate, şi/sau studiul unor cercetări empirice-aplicative din domeniu
–        Calitatea demersului metodologic, organizarea materialului, formularea şi prezentarea ideaticii, modul de structurare a volumului
–        Referinţa la alte lucrări în domeniu ale autorului, importanţa temei în domeniul de cercetare, contribuţii la cunoaştere.
 
Limba articolului
 
Articolele se vor trimite în limba maghiară, volumele având fiecare câte un rezumat (3-4 pagini) în limba engleză (sau germană) şi în limba română. 
 
Normele de redactare
 
–        Format pagină: A4
–        Cu marginile: sus 2,0 cm, jos 2,0 cm, stânga 2,5 cm, dreapta 2,0 cm. Distanţa dintre rânduri: 1,5
                Volumul: caractere Times New Roman 12
–        Lista ilustraţiilor (desene, fotografii). Ilustraţiile vor fi în format jpg sau tif, cu următoarele caracteristici: 300 dpi şi minim 1 MB.
–        Se vor utiliza diacriticele.
–        Nu se va utiliza tasta Caps Lock.
–        Volumul trimis spre publicare va fi însoţit de o scurtă prezentare sau Curriculum Vitae al autorului.
 
Pentru a fi publicat, volumul parcurge următoarele etape:
 
Etapa 1
Articolele se trimit în varianta electronică, prin e-mail, ca fişiere ataşate, pe adresa office@eme.ro, şi pe adresa biro.annamaria@eme.ro , sau pe suport electronic (CD, DVD, flashdrive etc.) la adresa redacţiei:
Redacţia Erdélyi Múzeum
400750 Cluj OP , c. p. 191.
 
Etapa 2
Colegiul ştiinţific al editurii selectează materialele care respectă cerinţele de redactare. Celelalte materiale sunt eliminate din procesul de recenzare.
 
Etapa 3
Doi membri ai Colegiului de Redacţie fac o evaluare primară a relevanţei ştiinţifice a volumului şi stabilesc nominal referenţii de specialitate care vor formula recenzia de specialitate.
 
Etapa 4
Se desfăşoară revizuirea, în care sunt implicaţi referenţii cu capacitate de expertiză în domeniul volumului.
 
Etapa 5
Materialele care respectă standardele ştiinţifice vor fi propuse pentru publicare. Cele care pot respecta cerinţele ştiinţifice impuse prin efectuarea unor modificări de către autor, sunt returnate acestuia pentru a realiza completările respective. Materialele, care nu respectă standardul ştiinţific minim sunt respinse.
 
Etapa 6
În urma procesului de evaluare, care va dura aproximativ 90 zile, autorii vor fi informaţi despre statutul lucrării:
–        Acceptată spre publicare fără modificări
–        Acceptată spre publicare cu modificări minore
–        Acceptată spre publicare cu modificări majore
–        Lucrare respinsă
–        Autorii vor primi o fişă de evaluare a lucrării.
În urma procesului de evaluare, autorii sunt invitaţi fie să intre în lista de aşteptare pentru publicare, fie să continue procesul de evaluare prin efectuarea eventualelor modificări solicitate. Doar manuscrisele acceptate de către Colegiul Ştiinţific al Redacţiei vor fi publicate.
 

email