Societate Muzeului Ardelean - Editură ştiinţifică
2020 septembrie 28, luni
ERDÉLYI MÚZEUM EGYESÜLET - KIADÓ
HU RO EN Prima pagină Procesul de evaluare Publicaţii Contact Colegiul de redacţie


Prima pagina

Societatea Muzeului Ardelean ca editură ştiinţifică

Societatea Muzeului Ardelean încă din anii 1860 a publicat în ediţie proprie lucrările ştiinţifice care au rezultat din prelucrarea propriilor colecţii, şi a editat mai multe reviste. În 1990 cu reînceperea activităţii ştiinţifice a revivifiat şi activitatea de editură.

În anul 1991 a lansat din nou revista Erdélyi Múzeum, care apare de atunci cu câte 4 numere pe an. Revista Orvostudományi Értesítő apare deasemena fără întreruperi. Ca şi continuare a seriei Erdélyi Tudományos Füzetek în 1991 a apărut volumul 209. al seriei, care azi este la numărul 262. În această serie apar operele angajaţilor din cadrul Institutului de cercetare a Societăţii Muzeului Ardelean, teze de doctorat, ediţii de surse.

Au apărut două volume noi şi în cadrul ediţiilor de surse arhivistice.

Secţia de Ştiinţe Tehnice a institutului publică anuare şi publicaţii de specialitate.

Socieatatea Muzeului Ardelean a preluat şi editatarea volumelor corespunzătoare din Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár (Dicţionarul istoric-etimologic al lexicului maghiar din Transilvania), şi Romániai Magyar Irodalmi Lexikon (Enciclopedia literature maghiare din România).

Nivelul ştiiţific a publicaţiilor este asigurat de lectori de specialitate.

Societatea Muzeului Ardelean este editură acreditată în baza de dată CNCSIS din 2005.

Editor responsabil: Sipos Gábor
CONTACT: Biró Annamária biro.annamaria a-rond eme.ro

NOI APARIŢII

Peregrináció és erudíció

Titlu :
Peregrináció és erudíció
Gen :
történelem, művelődéstörténet
Editura:
Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár
Anul apariţiei :
2020
Letűnt világok antropológiája és a megismerhetetlen különös szépsége

Titlu :
Letűnt világok antropológiája és a megismerhetetlen különös szépsége
Gen :
néprajz, antropológia, mikrotörténet
Editura:
Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár
Anul apariţiei :
2020

Aranyos vidékének helynevei

Titlu :
Aranyos vidékének helynevei
Gen :
nyelvészet, névtan
Editura:
Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár
Anul apariţiei :
2020
Acta Materialia Transylvanica 3 évf. 2020. 1

Titlu :
Acta Materialia Transylvanica 3 évf. 2020. 1
Gen :
anyagtudomány
Editura:
Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár
Anul apariţiei :
2020

Erdélyi Múzeum 2020/2

Titlu :
Erdélyi Múzeum 2020/2
Gen :
néprajz
Editura:
Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár
Anul apariţiei :
2020
A magyar nyelv Romániában (Erdélyben)

Titlu :
A magyar nyelv Romániában (Erdélyben)
Gen :
szociolingvisztika, nyelvpolitika
Editura:
Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár - Gondolat Kiadó, Budapest
Anul apariţiei :
2020

Hivatalnok értelmiség a kora újkori Erdélyben és a Magyar Királyságban I.

Titlu :
Hivatalnok értelmiség a kora újkori Erdélyben és a Magyar Királyságban I.
Gen :
történelem, művelődéstörténet
Editura:
Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár - Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történetudományi Intézet, Budapest
Anul apariţiei :
2020
email