Apáthy István Tudományos Díj

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) és a gróf Mikó Imre Alapítvány Apáthy Istvánról elnevezett díj alapítását határozta el, az orvostudomány és a matematika-informatika terén végzett kutatások elismerésére és serkentésére.

Apáthy István (1863–1922) 1891-től 1919-ig a kolozsvári Ferencz József Tudományegyetem professzora, az MTA levelező tagja, az állattan, szövet- és fejlődéstan, és különösen a mikrotechnika nemzetközileg elismert tudós kutatója volt. Eredeti impregnációs módszerével nyert eredmények alapján kidolgozta az idegingerület vezetésének ún. kontinuitás-tanát. Az idegimpulzusok útján történő jeltovábbítás egyik mechanizmusának tisztázása révén, munkássága hozzájárult a modern informatika kifejlődéséhez. 
Az EME és a gróf Mikó Imre Alapítvány olyan kimagasló tudományos kutatási eredményt, illetve életművet kíván ezzel a díjjal jutalmazni, amelyet az EME román állampolgárságú tagjai értek el az orvostudomány, illetve a matematika-informatika területén.
A nevezett díj kiosztása 5 éves időközökkel történik az orvostudományok, illetve a matematika-informatika területén.
Az EME elnöksége, a Gróf Mikó Imre Alapítvány kuratóriuma a kiadást megelőző évben szakbizottságot kér fel, amelyik számba veszi, elbírálja és rangsorolja a fenti tudományágakban, az illető időszakban született munkákat, és részletesen indokolt javaslatot terjeszt elő a díj odaítélésére nézve. A bírálóbizottság tagjai erdélyi, magyarországi vagy más külföldi szakemberei lehetnek.
A díj odaítéléséről, a velejáró pénzösszegről, továbbá a díjjal kapcsolatos valamennyi részletről az EME elnöksége és a gróf Mikó Imre Alapítvány kuratóriuma dönt.
A díj első alkalommal 2007-ben került kiadásra. A díj összege 500.000.- , azaz ötszázezer forint volt.

Díjazottak

2021 Gyéresi Árpád gyógyszerészprofesszor

2017 Sipos Emese gyógyszerészprofesszor
2017 Kolumbán József akadémikus, matematikus

2007 Egyed Imre marosvásárhelyi orvosprofesszor