Business

 

Szervező

 

Társszervező

Elérhetőség


View Larger Map
Cím: Románia, 400009 Kolozsvár/Cluj-Napoca, str. Napoca/Jókai u. 2-4.
Postafiók: 400750 Cluj, OP.1 CP.191
Tel/Fax: +40-264-595176
Mobil: +40-741-1016063

 
     
 

A XXII. MŰSZAKI TUDMÁNYOS ÜLÉSSZAK KÉTNYELVŰ PUBLIKÁCIÓJA

 
MTK8

MTK8
A kutatási eredmények magyar nyelvű közlése továbbra is szívügyünk, ugyanakkor segíteni kívánunk abban, hogy ezek a nemzetközi adatbázisokba is felkerüljenek: láthatóvá, ismertté, s idézhetővé tenni. Ennek fényében a Műszaki Tudományos Közlemények sorozata (ISSN 2393-1280) 2018-tól két nyelven jelent meg. A közlésre szánt tanulmányok továbbra is megjelennek a megszokott (nyomtatott) kötet formájában, magyar nyelven (rövid angol kivonattal); és ezek tükörmása, online felületen, angol nyelven is: Műszaki Tudományos Közlemények sorozatban. A két változat külön ISSN számmal, illetve DOI számmal is rendelkezik, melyek egymáshoz kötöttek, s egy közlésnek számítanak.

Az online angol nyelvű publikációkat a De Gruyter Open - a vele kötött szerződés értelmében - széles körben fogja terjeszteni. Ezek így indexelve lesznek a nemzetközi szakmai adatbázisokban és a szakmai online könyvkereskedésben is. Ugyanakkor elindítja a folyamatot a Scopus és Thomson Reuters felé is.

A 2018-as év újdonsága, hogy az anyagtudomány területén lehetőség nyílt a legújabb kutatási eredményeket egy új folyóiratban közölni, melynek neve: Acta Materialia Transylvanica. Anyagtudományi Közlemények (ISSN 2601 - 1883. ISSN-L 2601 - 1883). Ennek is kétnyelvű változata lesz. A magyar nyelvű folyóirat nyomtatott, az angol pedig online változat, egymással összehangolt ISSN számokkal, tartalmuk megegyező csupán más nyelvű, akárcsak az előbbi.

A szakmailag lektorált dolgozatok, melyeket a Tudományos Bizottság is elfogad, magyar nyelvű változata a Műszaki Tudományos Közlemények sorozatkötetben jelennek meg nyomtatva és online (https://eme.ro/publication-hu/mtk/mtk-main.htm), az angol pedig online-sorozatban: https://eme.ro/publication/mtk/mtk-main.htm.

A magyar nyelvű konferencia kötet elektronikus változatai elérhetők az EME Digitális Adattárában is: https://eda.eme.ro/handle/10598/28082)

A dolgozat formai követelményei:

A cikket e-mail-en (muszaki@eme.ro) kérjük elküldeni, a megszabott határidőn belül, Word formátumban. Egy kézirat megszabott terjedelme: min. 4, max. 12 páros számú kitöltött oldal, magyar és azonos tartalmú angol nyelven. A cikkeket a letölthető ÚJ SABLONOK segítségével kérjük szíveskedjenek megszerkeszteni. Kérjük továbbá, hogy a szakmai lektori munkát végeztesse el. A lektorok számára egy kiértékelési sablon is letölthető.

A dolgozat formai mintadokumentuma:


A szaklektorálási kiértékeléshez űrlap:
MTU-LektoralasiUrlap-Sablon.doc

Elbírálás
Az elbírálást hazai és külföldi egyetemi tanárok és elismert műszaki szakemberek fogják elvégezni. A Tudományos Bizottság által elfogadott dolgozatokat a 2021. november 20-án lezajló Tudományos Ülésszakon mutathatják be.

Fő elbírálási szempontok:

  • . tudományos színvonal, a tudományág ez irányú kutatásainak megfelelő kiértékelése;
  • . megfelelő tudományos megalapozás; időszerű szakirodalmi hivatkozás;
  • . a szerkesztési utasítások és a beküldési határidők betartása.

 
     

©2020 EME - Műszaki Tudományok Szakosztálya .