MTNE 2023 - XXIV. Műszaki Tudományos Ülésszak

Időpont
-
Helyszín(ek)
Sapientia EMTE (Óváry-terem), Kolozsvár, Mátyás király/Matei Corvin u. 4. sz.
Szervező(k)
EME Műszaki Tudományok Szakosztálya és a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Kar
Programfelelős
Bitay Enikő
Kontakt e-mail
titkarsag@eme.ro

 

Helyszín: Sapientia EMTE központi épület, a Bocskay-ház nagy előadóterme, Mátyás király/Matei Corvin u. 4. sz.
Időpont: 2023. november 18., 9.00 óra

A XIV. Műszaki Tudományos Ülésszak programfüzete ide kattintva tölthető le pdf-formátumban.


Szervezők:
EME Műszaki Tudományok Szakosztály
Sapientia EMTE, Marosvásárhelyi Kar

Megnyitó:
Bitay Enikő, az EME elnöke, az MTA külső tagja
Dávid László, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem szenátusának elnöke

I. rész. Plenáris előadások
9.20 Bársony István (HUN–REN, Energiatudományi Kutatóközpont, Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet): Fejlődésünk záloga – a félvezető-technológia
9.40 Barabássy Miklós (KEMPELEN Tudósakadémia Alapítvány): A Szent Korona archeometriai vizsgálatának előkészítése

II. rész
Elnökök: Pázmán Judit, a Dunaújvárosi Egyetem tudományos és kutatási rektorhelyettese
            Domokos József, a Sapientia EMTE, Marosvásárhelyi Kar dékánja
10.00 András József, Kovács József, Yannick Harrel (Petrozsényi Egyetem, Gép- és Villamosmérnöki Kar, Gépészeti, Ipari és Közlekedésmérnöki Tanszék): A mesterséges intelligencia az ásványi nyersanyagokra vonatkozó adatkezelésben
10.10 Dósa János, Kovács József, András József (Petrozsényi Egyetem, Gép- és Villamosmérnöki Kar, Gépészeti, Ipari és Közlekedésmérnöki Tanszék): A tüzelőanyag összetételének hatása a gőzkazán működési jellemzőire
10.20 Egyed Faluvégi Erzsébet, Gál Károly, Farmos Rudolf-László, Kántor József, Gergely Attila (Sapientia EMTE, Marosvásárhelyi Kar): Additív gyártással előállított polimer fogaskerekek méret-, alak- és helyzetpontosságának vizsgálata koordinátamérő gépen
10.30 Harangus Katalin, Kakucs András (Sapientia EMTE, Marosvásárhelyi Kar): Analóg számítógép
10.40 Imecs Mária, Ferencz János, Kelemen András (Kolozsvári Műszaki Egyetem, Kolozsvár): Vektoriálisan szabályozott PMSzM-hajtás szimulálása egyszerűsített modellezési struktúrákkal
10.50 Gobesz F. Zsongor, Máthé Aliz Éva (Kolozsvári Műszaki Egyetem): Betonfelület optikai vizsgálata
11.00   Kiértékelés
11.10   Szünet

III. rész
Elnökök: Forgó Zoltán, Sapientia EMTE, Marosvásárhelyi Kar, a Gépészmérnöki Tanszék tanszékvezetője
            Gobesz F. Zsongor, a Kolozsvári Műszaki Egyetem egyetemi docense
           
11.30 Kuti János, Fábián Enikő Réka, Gyura László, Gáti József (Óbudai Egyetem, Dunaújvárosi Egyetem, Budapest/Dunaújváros): Nagy szilárdságú acélok lángvágásának tapasztalatai
11.40 Máté Márton, Gál Károly István (Sapientia EMTE, Marosvásárhelyi Kar, Marosvásárhely): Koszinusz-fogaskerékpár profileltolásának hatásai
11.50 Máté Márton, Hodgyai Norbert, Drăgoi Mircea Viorel (Sapientia EMTE, Marosvásárhelyi Kar, Marosvásárhely): Lefejtő csigamaró modellezése egyenes fogú lécből
12.00 Pásztor Judit, Szőcs Krisztina, Csegedi Ferenc-József, Márton Botond (Sapientia EMTE, Marosvásárhelyi Kar, Marosvásárhely): Bolyai Farkas által tervezett öntöttvas kemence tanulmányozása
12.10 Pázmán Judit, Olesnyovicsné Szabadi Zsuzsa (Dunaújvárosi Egyetem, Dunaújváros): Plattírozott reaktoracél termikus öregedésének vizsgálata
12.20 Popa-Müller Izolda, Gál Zsolt (Sapientia EMTE, Marosvásárhelyi Kar, Marosvásárhely): A kenőanyag konzisztenciavizsgálata
12.30  Tolvaly-Rosca Ferenc, Fekete Zsombor, Forgó Zoltán (Sapientia EMTE, Marosvásárhelyi Kar, Marosvásárhely):  Decentralizált hővisszanyerő szellőztető rendszer valós hatásfokának vizsgálata
12.40 Nagy Béla (EME, Kolozsvár):  A Kolozsvári Iparos Egylet szerepe a város társadalmi életében
12.50 Talpas János, Mica Zoltán, Petruska György (EME, Kolozsvár/Cavnicarii Egyesület, Kapnikbánya/Bányászati  Egyesület, Felsőbánya): Aranybányák nyomában: Felsőbánya, Kapnikbánya
13.00 Kiértékelés

IV. rész
12.50 A magyar műszaki tudományosságért: Jenei Dezső-emléklap átadása
13.00 EME–MTSZ – Folyóirat- és könyvbemutató
A Műszaki Tudományok Szakosztály gondozásában megjelent legfrissebb folyóiratok és sorozatkötetek bemutatója.
1. Acta Materialia Transylvanica 6. évf. 2023/1. Bemutatja a folyóirat főszerkesztője
2. Műszaki Tudományos Közlemények sorozat 18. kötete. Bemutatja a folyóirat szerkesztője

13.20 Zárszó
13.30 Ebéd

Eseménybeszámoló

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Műszaki Tudományok Szakosztálya és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Kara, az idén ismét a Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvénysorozat keretében tartotta meg a műszaki tudományosságot életre hívó fórumát: a XXIV. Műszaki Tudományos Ülésszakot, amelyre 2023. november 18-án került sor.

A XXIV. Műszaki Tudományos Ülésszakról szóló részletes fényképes beszámoló, illetve a rendezvény dokumentumai itt érhetők el az Erdélyi digitális adattárban: https://eda.eme.ro/handle/10598/33453.

 

Immár hagyománynak számít, hogy a Kárpát-medencei magyar tudományos élet tapasztalt és fiatal képviselői értékes gondolataikat, tapasztalataikat, kutatási eredményeiket tudományos töltetű, de kötetlen és baráti közegben osztják meg egymással a műszaki tudományos ülésszakon.

Ahogyan az oktatásban fontos a magyar nyelvű képzés, úgy a tudományos életben is nagy jelentőséggel bír a magyar szaknyelv használata, tudatos ápolása, a szakmai párbeszédek, az új kutatási eredmények közlése magyar nyelven (is).

Az idei rendezvényt megtisztelte jelenlétével Kollár László Péter építészmérnök, akadémikus, az Magyar Tudományos Akadémia főtitkára is.

A megnyitón a Sapientia Erdélyi Tudományegyetem szenátusi elnöke, Dávid László professzor köszöntötte a rendezvény résztvevőit, az EME részéről pedig Bitay Enikő akadémikus, a Műszaki Tudományok Szakosztályának elnök asszonya. A köszöntőbeszédek a 24 éve szerveződő műszaki tudományos ülésszak jelentőségét emelték ki, melynek története összefonódik a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem műszaki képzésével és tudományos tevékenységeivel, tudományszervezésével, publikációs igényével, törekvéseivel, kiemelve a kiváló oktató-tudós egyéniségeket, akikre mindig büszkék lehetünk.

A konferenciára hat egyetem és két tudományos intézmény regisztrált, és mutatta be, illetve küldte el előadásainak kéziratát. Összesen negyvenhárman vettek részt az ülésszakon. A rendezvény rangját jelentősen emelte két plenáris előadó: Bársonyi István villamosmérnök, akadémikus (HUN–REN Energiatudományi Kutatóközpont, Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet), aki a félvezető-technológia fejlődését tekintette át, a jelenlegi helyzetet is felvázolva, illetve szerepét az aktuális globálpolitikai mozgásokban. Barabássy Miklós gépészmérnök (Kempelen Tudósakadémia Alapítvány) plenáris meghívott előadó, aki a múlt évben a Szent Korona létrehozásának technológiáját mutatta be mérnöki szemmel, idén ennek a témának a folytatását: a Szent Korona archeometriai vizsgálatainak jelentőségéről és előkészítéseiről értekezett.

A továbbiakban, két részben 15 előadás hangzott el (a programfüzete itt olvasható: https://eda.eme.ro/handle/10598/33454) a műszaki irányzatok legkülönbözőbb tudományterületeit felölelve. Ülésvezető elnökök voltak: Márton, a Sapientia EMTE, Marosvásárhelyi Kar docense, az EME–MTSZ alelnöke, Domokos József, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Karának dékánja, Gobesz F. Zsongor, a Kolozsvári Műszaki Egyetem docense és Forgó Zoltán, a Sapientia EMTE, Marosvásárhelyi Kar, Gépészmérnöki Tanszék tanszékvezetője voltak.

Rendezvényünk egyik lényeges mozzanata, melynek már többéves hagyománya van, a Jenei Dezső-emléklap átadása (https://www.eme.ro/web/guest/jenei-dezso-emleklap), amely ünnepélyes keretet biztosít az erdélyi magyar műszaki tudományosságért kifejtett tevékenység elismerésére. Az idei kitüntetettünk dr. Forgó Zoltán gépészmérnök, egyetemi docens, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Marosvásárhelyi Kar, Gépészmérnöki Tanszék vezetője. A díjazottat dr Máté Márton, az EME Műszaki Tudományok Szakosztályának alelnöke laudálta.

A műszaki fórumon rövid könyv- és folyóirat-bemutatóra is sor került: a Műszaki Tudományos Közlemények sorozat idén megjelent kötete (MTK 17.), illetve az Acta Materialia Transylvanica folyóirat 2023/1-es száma ismertetése, kitérve a készülőben levő sorozatkötetekre is, illetve ezek elérhetőségének adattáraira is.

A konferencián elhangzott előadások írott, kiegészített és lektorált változatai a Műszaki Tudományos Közlemények sorozatban, avagy az Acta Materialia Transylvanica folyóiratban jelennek meg.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik az ülésszakon vállalták az aktív részvételt, és értékes tanulmányaikat közlésre kínálták, illetve a tanulmányok szakmai értékelését elvégző szaklektoroknak, akik véleményükkel, tanácsaikkal értékes segítséget nyújtanak a kiadvány(ok) megvalósulásához.

A rendezvény fényképes beszámolója itt olvasható