Jenei Dezső-emléklappal tüntették ki Nagy-György Tamást a Temesvári Műszaki Egyetem Építőmérnöki Kar professzorát

[2020.11.23]

2020. november 21-én, Kolozsváron a XXI. Műszaki Tudományos Ülésszakon adták át virtuálisan az EME Műszaki Tudományok Szakosztály kitüntetését, a Jenei Dezső-emléklapot.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Műszaki Tudományok Szakosztálya Nagy-György Tamás részére Jenei Dezső-emléklapot adományozott az erdélyi magyar műszaki tudományosság fejlesztésében és ápolásában kifejtett kiemelkedő munkássága elismeréséül.

Az emléklapot Bitay Enikő az EME főtitkára, a Műszaki Tudományok Szakosztálya elnöke, Kelemen András a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Kar dékánja valamint Kerekes László az EME alelnöke nyújtotta át virtuálisan.

LAUDÁCIÓ

Dr. Nagy-György Tamás részére
Az EME Műszaki Tudományok Szakosztálya – a magyar tudományosságért Jenei Dezső-emléklap, 2020

Talán szokatlan úgy kezdeni egy laudációt, mint egy népmesét. De a népmesék tanulsággal, követni érdemes példákkal szolgálnak, akárcsak az alábbi sorok. Tehát: „volt egyszer, hol nem volt…".

Nagy-György Tamás 1976 elején látott napvilágot, Nagyszalontán. Csillogó szemű gyerekként csodálhatta a messzeséget, álmodozva hallgatva a népmeséket. A gyerekkori futkározás, labdajáték később sporttá változott, s a sátoros kirándulások élményeivel erősítve testét-lelkét, olyan talpraesett legénnyé cseperedett, akinek a barátság meg az igazság volt az iránytűje. Arany János árnyékában tanulta a matematikát, így az irodalom meg a zene is kedves társa lett. Kissé szorongva, de nagy tervekkel ment Temesvárra, hogy építőmérnöki tudást szerezve, a „Politechnika" Egyetemen majd olyasmiket alkothasson, mik túllépik egy emberöltő idő korlátait. Kíváncsi és kitartó természete folytán az egyetemi alapképzés utolsó három évében részképzéseken is részt vett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, így olyannyira megtetszett neki a tudományos kutatás, hogy 1999-ben, építőmérnöki oklevéllel a tarsolyában, mesteri tanulmányokba kezdett. Az épületek rehabilitációja terén töltött röpke két év után mesteri oklevéllel jutalmazták 2001-ben szorgalmát, de kíváncsisága ezáltal sem csökkent. Sőt, doktori tanulmányokra vállalkozott. Bár, kutatói ösztöndíjak birtokában 2000–2002 között már elég otthonosan mozgott a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Karán, 2002-ben elszántan átkelt az Óperencián, és az amerikai egyesült államokbeli Charlotte-ban, az Észak-Karolinai Egyetemen vett részt olyan kutatásban, mely során gyakorlati tapasztalatokat is szerzett a tartószerkezetek szálerősítési csínjáról-bínjáról.

E kitartó és tartalmas kutatói tevékenysége eredményeként 2004-ben nem csupán sikeresen, hanem magna cum laude minősítéssel védi meg a Vasbeton és falazott szerkezeti elemek megerősítése szálerősítésű polimerekkel című doktori tézisét a temesvári „Politechnika" Egyetemen, így nem csoda, hogy rögtön tanársegédként alkalmazzák. 2008-tól adjunktusként, 2014-től docensként oktat és kutat az Építőmérnöki Karon, majd 2016-ban védi meg a habilitációs tézisét (doktorátusvezető jogot nyerve ezáltal), és professzori titulust érdemel ki.

Oktatási tevékenységei elég változatosak voltak, kezdetben több tantárggyal is foglalkozott, mint például Falazott szerkezetek, Vasbeton szerkezetek, Vasbeton szerkezetek megerősítése (mesteri szakon). Jelenlegi oktatási tevékenysége főként három tantárgyra összpontosul, melyeknek tantárgyfelelőse is egyben: Vasbeton (román és angol nyelven), Szerkezetek tartóssága (mesteri szakon, román nyelven), valamint Kísérleti módszerek és technikák (mesteri szakon is, román és angol nyelven).

Fő kutatási területe a szálerősítésű polimerek építőipari alkalmazásait öleli fel, ezen belül pedig a falazott és vasbeton szerkezetek megerősítésével foglalkozik. Ezen a téren ez ideig 9 romániai és 4 nemzetközi kutatási programban vett részt vagy vezetett ilyeneket. De újabban az energiahatékony épületeknek a földrengéses környezetben való elhelyezéséből adódó sajátosságaival, valamint szerkezeti kialakításaival is foglalkozik. E témakörben nemrég egy romániai meg egy nemzetközi kutatási programban vett részt. Kutatásaiból eredően 4 könyv szerzője vagy társszerzője meg 8 tudományos kötet társszerzője lett, ezek mellett több, mint 190 tudományos cikk (amelyből több, mint 50 nemzetközi adatbázisokban jegyzett) tükrözi tudományos eredményeit.

Hazai meg nemzetközi elismerését az is igazolja, hogy több fontos szakmai társaságnak a tagja, csak néhányat említve: 2001 óta a romániai Tartószerkezet-tervező Építőmérnökök Szövetsége (AICPS) meg az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) tagja, 2006 óta a Nemzetközi Betonszövetség (FIB) tagja, illetve 2011 óta az Amerikai Betonintézet (ACI) tagja is. 2008 óta a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) köztestületének külső tagja és a Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB) keretében is tevékeny, ugyanis a KAB bánsági regionális munkabizottságának az elnöke 2014 óta (és A Magyar Tudomány Ünnepe temesvári eseményeinek szervezője), az idei évtől kezdve pedig elvállalta a KAB építő- és építészmérnöki szakbizottságának a titkári szerepkörét is.

A fiatalabb korosztályok tehetségápolása is szívügye, sok éve társszervezője az Erdélyi Műszaki Tudományos Diákköri Konferenciának (MTDK), ugyanakkor az építőmérnöki tagozat zsűritagja, de témavezető is. 2019-ben az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) kiváló TDK-szervezői díjjal tüntette ki, emellett az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Diákköri Tanács (EMMTDT) egyik alapítója és vezetőtanácsi tagja. Azt is meg kell említenünk, hogy a temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum szervezte Talentum verseny egyik védnöke, valamint a 2019-ben elindított Temesvári Bolyai Szakkollégium egyik szakmai irányítója, az intézményi TDK szervezője. Meggyőződéssel vallja, hogy a fiatal kutatók sikeresebb szakmai szerepet tudnak később elérni.

A tehetségápolás, az egyetemi oktatás meg a tudományos kutatás mellett szinte elképzelhetetlen, hogy milyen változatos szakmai tevékenységet folytat az épületek tartószerkezeti tervezése és megerősítése, diagnosztikája, vizsgálata, állapotfelmérése és követése terén. Több szakmai tanulmány szerzője, számos innovatív megerősítési megoldás kidolgozója. Az utóbbi évek kiemelkedő szakmai eredményeként csupán két példát említünk: a Nagyszalontán megépült, Románia első energiahatékony iskolaépületének a tervezését (meg viselkedésének a követését), valamint a Makovecz által megálmodott, jelenleg még épülő, temesvári Új Ezredév Református Központ tervezői csapatában való részvételt. E két munka nemcsak jelentős szakmai teljesítmény, de egyúttal a magyar közösség érdekeit is szolgáló tevékenység.

Végezetül, a kezdethez illően zárhatnánk sorainkat „… itt a vége, fuss el véle", de a történéseknek nincs még vége. Biztosak vagyunk, hogy folytatás következik. Hogy miért idéztük a népmesék hangulatát, ahol a furfangos és leleményes legény minden nehézséggel meg tud küzdeni? Egyrészt azért, mert a Nagy-György Tamás lendületes, lelkes, fáradtságot nem ismerő belevalósága lenyűgöző, eredményes és példás, másrészt pedig az ünnepnapi üdvözleteihez rendszeresen csatolt (mondhatni hagyományőrző) fényképek adták az ihletet, melyeken mintha tulipános ládán ülő, pödört bajszú király ülne a családja körében.

Kedves Tamás, a Jenei Dezső-emléklap fémjelzi azt az elismerést, melyet szaktudásod, oktatói tehetséged, emberi tartásod és lelkes tevékenységed révén kiérdemeltél úgy, hogy erdélyi magyar közösségünknek is büszkeségére válik. Őszintén gratulálunk!

Kolozsvár–Marosvásárhely, 2020. november 21.

Bitay Enikő,az MTA külső tagja, az EME Műszaki Tudományok Szakosztálya elnöke   
Gobesz F.-Zsongor, az EME Műszaki Tudományok Szakosztálya választmányi tagja