Hogyan gyógyították Rákóczit?

[2018.10.16]

 

E.–R. F.

Manapság a legtöbbször feltétlenül bízunk orvosainkban és ha egészségünk megromlik, még a mindenfelé szállingózó összeesküvés-elméletek és áltudományos butaságok ellenére is rendszerint megfogadjuk tanácsaikat. Azt azonban gyakran sejtjük, hogy a nagyobb, komolyabb kérdések terén az orvostudomány olykor még ma is ködben tapogatózik.

És ha ez a huszonegyedik század fejlett tudománya és technikája mellett fennállhat, mennyire sokkal inkább igaz lehetett évszázadokkal ezelőtt, a fejedelemség korában! Az orvosok azonban mindig segíteni, gyógyítani igyekeztek s felhasználták ehhez az adott korban elérhető legjobb tudást, módszereket és eszközöket.

Ebbe a fejedelemség korabeli orvosi világba nyerhet betekintést az, aki elmegy szerdán, október 17-én este 6 órától az EME Jókai (Napoca) utca 2-es szám alatti székházába, ahol bemutatják Kovács Andrásnak akadémikusnak, a gyógyszerész családban született művészettörténésznek a legújabb „Fejedelmek gyógyítói – gyógyítók, gyógyszerészek és gyógyítás az erdélyi fejedelmek udvarában a 17. század első felében" című könyvét. A szerző az EME kutatóintézetének igazgatója, gyermek- és ifjúkorának jelentős része a patikák sajátos környezetében telt, eziránti nosztalgiának is hódolt, amikor levéltári kutatások során összegyűjtötte a kötet alapjául szolgáló anyagot. Erdélyi fejedelmi udvarok orvosai, „feredősei", a gyógyítással foglalkozó személyzet és a használt gyógyszerek, módszerek és eszközök, az ásvány- és hévizek világa tárul elénk. Kiderül, mit gondoltak a fejedelmek betegségeiről, haláláról azok, akiknek feladata volt gyógyításuk. Emellett megismerkedhetünk a század, egészséggel, gyógyítással és orvostudománnyal kapcsolatos sajátos felfogásaival, méghozzá gyakran a Bethlen Gábor és I. Rákóczi György nevével fémjelzett kor ízes nyelvezetében, úgy, ahogy azt számunkra a levéltárban fellelhető dokumentumok megőrizték. A kötet a helyszínen megvásárolható.