EME kiadó hírlevel 2020.04.14

[2020.04.14]

EME Kiadó Hírlevél 2020.04.14

 

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadójának legfrissebb kötetei

 

           

Cím: Helyettem a nyelv          10

Alcím: Identitáspolitikák az irodalomban

Szerző(k):Hermann Veronika

Műfaj: irodalomtörténet, médiatudomány

Ismertető: A hazához való jog kérdése a mai napig diszkurzív törésvonalak mentén alakul. Ezért a haza megírása, és a metaforikus közösség létrehozása nem csak a 19. századi honfoglalási epika, de a 21. századi szépirodalmi és társadalomelméleti közbeszéd egyik tétje is. Hermann Veronika könyve a hazáról szóló másfél évszázados beszédmódokat, illetve a közösségi és egyéni identitás irodalmi szövegekben létrejövő modelljeinek társadalmi és politikai vetületeit mutatja be.

Tartalom

 

Cím: Peregrináció és erudíció

Alcím: Tanulmányok Tonk Sándor tiszteletére

Szerző(k):Bogdándi Zsolt, Lupescu Makó Mária (szerk.)

Műfaj:történelem, művelődéstörténet

Ismertető: A magyar tudományosságnak régtől fogva szokása, hogy a kiemelkedően teljesítő tudósokat, tanárokat életük egy-egy fordulópontján tisztelgő kötettel köszönti. Nem volt és nincs ez másként szűkebb hazánkban sem, az erdélyi tudóstársadalom jelentős tagjait a Múzeum-Egyesület vagy mostohább időkben az annak örökségét továbbvivő szellemi műhely emlékkötetekkel tisztelte meg. E kötetek sorában lett volna a helye a Tonk Sándor születésnapját köszöntő tanulmányoknak is, megjelenését azonban a Tanár úr már nem érhette meg.

A Tonk Sándor halálának 15. évfordulóján, 2018 októberében rendezett konferencia célja a Tanár úr emlékezetének felelevenítése mellett alapvetően az volt, hogy tudományos pályáját az általa is művelt tematikákhoz kapcsolódó előadások révén értékelje és méltassa. Így az e kötetben helyet kapott írások jelentős hányada az erdélyi diákok középkori peregrinációját bemutató legnagyobb hatású munkájához, egyúttal első könyvéhez, illetve ennek a kora újkori vándordiákokat tárgyaló folytatásához kötődik. Emellett a változatos tematikájú írások az egykor általa kezdeményezett kutatómunkák legújabb eredményeit foglalják össze, illetőleg egy-egy olyan kérdéskört tárgyalnak, amely egykor a Tanár úr érdeklődésének is homlokterében állt.

Tartalom

A kiadványok, akárcsak a korábbi köteteink, megvásárolhatók az www.eme.ro/kiado  honlapon vagy partnerintézményeinknél.