EME Kiadó Hírlevél 2020.01.13

[2020.01.13]

EME Kiadó Hírlevél 2020.01.13

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadójának 2019 novemberében és decemberében megjelent kötetei

 


Cím: Üvegfej és homokóra
Alcím: Déry Tibor korai műveiről
Szerző(k): Balázs Imre József
Műfaj: irodalomtörténet
Ismertető:„Déry Tibor korai műveiről feltűnően kevés értelmezés keletkezett, többségük ma már nehezen hozzáférhető. Balázs Imre József, Déry életművének kiváló ismerője ebben a kötetében az író 1945 előtti munkásságának keresztmetszetét nyújtja. Műelemzései elsősorban az 1920-as években keletkezett dadaista és szürrealista szövegeket mutatják be a mai olvasónak, ám a kötet Déry fiatalkori, 1913-tól Erdélyben töltött időszakának hatása alatt keletkezett prózáját is tárgyalja. Végül az író munkásságának két olyan rétegét is bemutatja a szerző, melyek egyáltalan nem közismertek: a fantasztikus regény műfajához közel álló próbálkozásait, valamint álnéven írt műveit a Világvárosi Regények sorozatában. A hiánypótló kötet olvasmányosan írt, informatív elemzései kiváló alapul szolgálnak Déry nagyhírű regényei, a Befejezetlen mondat és a Felelet írójának jobb megértéséhez." Deréky Pál
Tartalom
 


Cím: Acta Materialia Transylvanica 2 évf. 2019. 2    2
Alcím: Anyagtudományi Közlemények
Szerkesztő(k):Bitay Enikő (főszerk.)
Műfaj: anyagtudomány
Ismertető: Az Acta Materialia Transylvanica 2019/2-es száma ezúttal is sok csemegét rejteget mind a szakmabeliek, mind az érdeklődők számára. Mint mindig, most is akad benne olyan cikk, amely más tudományokon belül leplez le érdekességeket, ezúttal a lepkék szárnyainak színgazdag világába kalauzolja az olvasót. Ezenkívül az archeometallurgia, az anyagszerkezeti vizsgálatok és technológiai folyamatok területéről származó tanulmányok kaptak helyek a kötetben, illetve anyaggyártási és fejlesztési módszerekről is olvashatnak az érdeklődők.
Tartalom
  

Cím: Erdély arcai. Sikerkönyvek Erdély-képe           
Letöltés. Média- és kommunikációtudományi könyvsorozat 9
Szerző(k): Makkai Júlia Anna
Műfaj: médiatudomány
Ismertető: A szerző abból indul ki, hogy a tér, emlékezet és identitás összefüggéseit kutató társadalomtudományi hagyományok érdeklődési területe egybeesik a turizmus-kutatások és a place-branding lokalitás-fókuszával. Nehéz helyzetben van, mert forrásanyagát irodalmi szövegek, ráadásul eltérő kanonikus rangú szövegek képezik. Így nemcsak az irodalom és a társadalomtudományok, vagy a társadalomtudományok és a marketing-turizmus amúgy sem feszültségektől mentes viszonyában kell rendet tennie, hanem a három terület egymáshoz való viszonyában egyszerre. (Vincze Hanna Orsolya)
  Tartalom
 


Cím: Erdély püspöke, tudósa és mecénása - Haynald Lajos
Szerző(k): Bartók Katalin, Bauer Norbert (szerk.)
Ismertető: A kötet Haynald Lajos, „Erdély szeretett püspöke" emlékét ápolja. Bemutatja Erdélyben kiteljesedő lelkipásztori szolgálatát és a régió társadalmi felemelését szolgáló munkásságát. Egyháztörténészi tevékenysége, politikai szerepvállalása mellett a kötet feltárja Haynald sikerességének hátterét. Életében meghatározók voltak kitűnő iskolái és tanárai. Hitbéli és szakmai előmenetelét a váci és pesti piarista iskolák, valamint az esztergomi évek alapozták meg. Tanulmányainak későbbi állomásai, a pozsonyi Emericanum, a nagyszombati Seminarium Marianum, a bécsi Pázmáneum és az Augustineum még ma is legnevesebb növendékei között tartják számon őt. Haynald gyulafehérvári püspökként és később kalocsai érsekként is sokat tett Erdély tudományos kutatásáért, különös hangsúlyt fektetve a növényvilág feltárására. A kötet bemutatja az Erdély nevesebb közgyűjteményeiben őrzött Haynald-relikviákat is.

 

Cím: Fejezetek Székelyföld technikatörténetéből
Szerző(k): Márton László (szerk.)
A kötet szerzői (zárójelben a fejezetek száma): Bitay Enikő (3, 8, 10), Botár István (3), Darvas Lóránt (3), Farkas Aladár (9), Szőcsné Gazda Enikő (1), Hoffann Edit (3), Jakab Gyula (2), Kerekes Ibolya (7), Kovács Zsombor (3), Márton László (3, 4, 7, 8, 10), Sófalvi András (5), Szabó Mária (6, 10), Sztáncsuj Sándor-József (3), Talpas János (3, 4, 10), Veres Péter (12), Végvári Ferenc (3), Zepeczáner Jenő (11)
Műfaj: technikatörténet
Ismertető: „E kötet olvasója, de maguk a szerzők sem gondolták volna kutatásaik kezdetén, hogy itt a Kárpát-medence keleti régiójában, a Kárpát-vonulat gyönyörű medencéiben, azon a területen, amelyet közel nyolcszáz éve Székelyföldnek hívnak, ennyire változatos műszaki fejlődés kibontakozhatott. Ennek a fejlődésnek meghatározó tényezői voltak a terület természeti adottságai, gazdag érclelőhelyei, beláthatatlan erdőségei, gyors folyású patakjai, amihez szerencsésen társult peregrinus mesterek szaktudása, amit a lakosság helyi sajátosságokhoz igazítva továbbfejlesztett. Ne felejtsük a pozitív ráhatások sorából az örökséget sem, amit betelepülésükkor találtak: a megelőző évszázadok népeinek hagyatékát. Minden, ami a műszaki fejlődés kategóriájába tartozik, az itt élő népek közös munkájának eredménye. Meggyőződésünk, hogy ezt az olvasó is megállapítja, és így is értékeli. E tanulmánykötet szerzői, kutatásaik több évtizedre visszatekintő eredményeit helyezték az olvasó figyelmébe, tudatában annak, hogy teljességre törekvésük ellenére munkájuk csupán új utakat nyitó, új kutatási irányokat sugalló kezdet, ami nem hiányossága munkájuknak, hanem tudatos önértékelés. Szerzők annak is tudatában vannak, hogy a műszaki fejlődés nem állt meg ott, ahol a kötetben szereplő egyes tanulmányok behatárolnak egy bizonyos korszakot. Nem is állhat meg, még akkor sem, ha időnként lelassul a fejlődés üteme, netán megszűnik ideig-óráig. Ezért kaptak teret a kötetben a kordovángyártás, a borszéki üveg, a Gyilkos-tó és Békási-szoros vízerőmű építésének kísérletei vagy a Kommandó–Kovászna siklópálya, amelyeknek esélyük sem lehet a folytatáshoz.
Rezumat
Abstract
Tartalom
Cuprins
Content


Cím: Mágia, ima, misztika
Alcím: Tanulmányok a népi vallásoságról
Szerző(k):Tánczos Vilmos, Peti Lehel (szerk.)
Műfaj: néprajz, vallásetnológia
Ismertető: Jelen kötet a „Hegyet hágék, lőtőt lépék…" Irányzatok és módszerek a Kárpát-medencei népi vallásosság kutatásában című vallási néprajzi konferencián elhangzott előadások szerkesztett változatát tartalmazza. A tudományos tanácskozásra, amely a Konferenciasorozat a vallási néprajz iskolateremtő tudósainak tiszteletére címet viselő sorozat 4. rendezvénye volt, 2018. június 1–3-án Kolozsvárt került sor. A vallásetnológiai konferencia 44 előadásában és az ezek nyomán kialakuló szakmai beszélgetésekben megjelenítődnek a mai vallásetnológia legfontosabb tudományos paradigmái: azok, amelyek a vallásos megnyilvánulások spirituális vonatkozását hangsúlyozzák; azok, amelyek a vallásgyakorlásra mint társadalmi tényre tekintenek; azok, amelyek a vizsgálati tárgyat és eredményt a vizsgálat szempontjától és eszközeitől teszik függővé.
  Tartalom

 

A kiadványok, akárcsak a korábbi köteteink, megvásárolhatók az EME székházában, az www.eme.ro/kiado  honlapon vagy partnerintézményeinknél.