Beszámoló a Bukaresti szakmai tábor programjáról

[2019.09.20]
Bukarest, 2019. szeptember 1- 4.

A szakmai táborra 2019 szeptember 01-04 között került sor, célja a helyi kulturális értékek, a tudományos és művészeti élet fórumainak megismerés, tudományos kutatások végzése, kapcsolattartás a helyi magyar közösség képviselőivel . Itt jegyezzük meg, hogy hasonló, szintén az RMDSZ-Communitas támogatásával megvalósuló, az Erdélyi Múzeum-Egyesület által szervezett rendezvényünkre évek óta van a június-szeptemberi időszakban, eddig Nagyenyeden, Sepsiszentgyörgyön, Szatmáron, Nagyszebenben és Marosvásárhelyen és környékén voltunk és minden esetben sikerrel zárult rendezvényünk, publikációkat is eredményezett.

A kolozsvári résztvevők a következők voltak dr. Bartha Katalin Ágnes az EME I. Bölcsészet-, nyelv- és Történettudományi Szakosztályának titkára, a Babes-Bolyai Tudományegyetem Színház és Média karának adjunktusa, dr. Egyed Emese, az EME I. Szakosztályának elnöke, a Babes-Bolyai Tudományegyetem Magyar Irodalomtudományi Intézetének professzora és Csata Adél a BBTE Hungarológiai tanulmányok doktoriskolájának doktorandusza, EME tag. Bukarestben szakmai rendezvényünk helyi felelőse dr. Nagy Éva nyelvész volt, az Oktatásügyi Minisztérium munkatársa, ő maga is EME tag. Szokásos könyvtári-levéltári kutatásainkkal teltek el a délelőttök (a Román Akadémia Könyvtára különgyűjtemények részlegén, a Román Nemzeti Könyvtár Különgyűjteményei részlegén, az Állami Levéltárban végeztünk kutatásokat. A délutánok városnézéssel, tanácskozással teltek el. Látogatást tettünk a Balassi Bálint Intézetben, itt Bartók-művekből összeállított kamarakoncerten is részt vettünk.  Megtekintettük a Caragiale-művek ihlette új térszobrot a nemzeti színház előtt, látogatást tettünk a szőlőkerti Református templomban és a Calvineum-Bukarest I. Református Egyházközség székhelyén, ahol a Koós Ferenc Kör rendezvényeikre sor szokott kerülni. Itt Zsold Béla református lelkész beszámolt az egyházközség történetéről, közelműltbeli rendezvényeről, problémáiról. Láthattuk a Calvineum számára készült Orth István-műalkotásokat (a szebeni művész egyetemista korszakából). Bartha Ferenc jogász, a Környezetvédelmi Minisztérium munkatársa a bukaresti városi hétköznapokról számolt be. Rendezvényünk sikeres volt, a tudományos kutatás eredményeiről három tanulmányban kívánunk beszámolni, A kapcsolatépítést is fontonak tartjuk a továbbiakban ez is gyümölcsöző lehet.

Itt köszönjük meg az RMDSZ-Communitas támogatását és az Erdélyi Múzeum-Egyesület további a bukaresti fogadó intézmények és különösen dr. Nagy Éva önzetlen segítségét.

Kolozsvár, 2019. szept. 18.                              Egyed Emese programfelelős.