Aktuális munkarend az EME-nél

[2020.05.20]

Kedves Munka- és Tagtársaink,

A szükségállapot megszüntét követően, a veszélyhelyzetben az EME a következő formában végzi a tevékenységét. 

A titkárságon állandó szolgálat működik. Ügyfélfogadásra csupán sürgősségi esetben, előzetes telefonos egyeztetést követően kerül sor. Munkaidőben telefonos ügyintézés, valamint postai  és elektronikus küldeményfogadás történik.

A következő időszakban a könyvtári szolgálat működik. A könyvtári állomány azonban mindössze sürgető körülményekkel  indokolt esetben érhető el. Olvasótermi tartózkodás és kölcsönzés előzetes telefonos vagy elektronikus egyeztetés alapján lehetséges (konyvtar@eme.ro). Könyvállományunk tételeinek digitalizálását egyedi olvasói kérésre nem tudjuk biztosítani.

Olvasóink figyelmébe ajánljuk az Erdélyi Digitális Adattár állományát. (https://eda.eme.ro/)

Az EME épületeiben való tartózkodáshoz szükséges a következő előírások betartása: belépéskor és időnként az épületben elhelyezett fertőtlenítő szerek igénybe vétele, belépéskor a testhőmérséklet ellenőrzése, belső térben a szájmaszk viselése. Az egy teremben tartózkodó személyek tartsák be az előírt fizikai távolságot és a higiénia alapszabályait.

Az EME online rendezvények (könyvbemutató, szakmai értekezletek, konferenciák) szervezéséhez szükséges technikai felszereltséggel rendelkezik. Várjuk az ilyen jellegű kezdeményezéseket.

Reméljük, hogy ez a váratlanul előállt, életünk és munkahabitusunk újraszervezésére kényszerítő helyzet nem építi le, nem gyengíti meg közösségünk kohézióját. És azt is reméljük, hogy a bizonytalanságban eltelt és a még eltartó időszak mindenkiben a maga személyes fontosságát és felelősségét, az eredményes, értelmes munka megtartó erejében, az egymásrautaltságban és az egymás iránti felelősségben, a közösségek fontosságában való hitet, az emberi értelem termékeinek tiszteletetét, a „rendtartó" szabályokban való bizakodást erősítette meg.

Találkozunk vagy nem  – de együtt vagyunk és dolgozunk.

 

Kolozsvár, 2020. május 19.