A 90 éves Csanády András köszöntése

[2019.09.26]

 

Az EME Jog- Közgazdaság- és Társadalomtudományi szakosztálya tisztelettel és szeretettel köszönti 90 éves születésnapján Csanády András gazdaságfilozófust, szociológust. Csanády András az RMKT 2015-ben Wesselényi Miklós díjjal kitüntetett tagja. Rendszeresen és behatóan kutatja az erdélyi és főleg a székely vidék gazdasági és társadalmi lemaradásának okait és kitörési esélyeit, kiemelten a szegénység leküzdésének útjait és az együttműködés formáinak kialakításához vezető lehetőségeket.

Csanády András a jellegzetes erdélyi térségek tanulmányozásával és figyelemre méltó elemzéseivel maradandót alkotott, számos publikációja jelent meg magyarországi szaklapokban. Rendszeresen tart előadásokat az EME Jog- Közgazdaság- és Társadalomtudományi szakosztályának rendezvényein. Legújabb tanulmányát „Kőröspatak - Kálnok község társadalmának vizsgálata" címmel ez év augusztusában fejezte be.

Közleményeiben az egyenlőtlen fejlődésnek, a foglalkozás és felhalmozás lehetőségeinek, a kiszorulók esélyeinek, a falusi gazdálkodás feladatainak, a paraszti önellátás módjának székelyföldi kérdéseit vizsgálja, és az RMKT tagságát is arra próbálja ösztönözni, hogy foglalkozzanak többet ezekkel az egész közösség számára olyan fontos kérdésekkel.

Vincze Mária 2015-ben írt laudációjában részletesebben ismertette az erdélyi közgazdászok érdekében végzett munkásságát ( http://193.231.19.17/kozgazdaszforum.ro/admin/upload/495_2015_1_laudacio6.pdf ).

Remélhetőleg folytatja munkáját a jövőben is. Ehhez kívánunk Neki sok erőt és jó egészséget. Szívből reméljük, hogy továbbra is az erdélyi közgazdász társadalom élő lelkiismerete marad.

Kolozsvár, 2019. szeptember 24
 dr. Vincze Mária