Teleki József Tudományos Díj

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) és a Gróf Mikó Imre Alapítvány Teleki József emlékére és tiszteletére egy róla elnevezett díj alapítását határozta el abból a célból, hogy ezzel kritikai fórumot, seregszemlét teremtsen az erdélyi, a máramarosi, a partiumi, a bánáti és a romániai magyarság múltját és jelenét bemutató szakmai munka színvonalának emelésére és az igényes, eredeti szakkutatások biztosítására, elismerésére.
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület és a Gróf Mikó Imre Alapítvány a Teleki József tudományos díjjal nyomtatásban megjelent (vagy nyomdakész), az erdélyi, a máramarosi, a partiumi, a bánáti és a romániai magyarság újkori és legújabb kori történetére, a legtágabban értelmezett mûvelõdéstörténetére és néprajzára vonatkozó adattárakat, forráskiadványokat és tudományos monográfiákat jutalmazza. A díjat a Romániában élő kutatók – egyéni, vagy kollektív munkájukkal – nyerhetik el.
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöksége és a Gróf Mikó Imre Alapítvány Kuratóriuma 2006-ban, és az azt követő minden negyedik évben szakbizottságot kér fel, amelyik számba veszi és elbírálja a fenti tudományágak területén a kiírást megelőző öt évben született munkákat. A bizottság szakértőkkel véleményezteti és rangsorolja azokat. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület és a Gróf Mikó Imre Alapítvány Kuratóriuma a legjelentősebbnek ítélt alkotást jutalmazza a komoly anyagi elismeréssel is járó Teleki József díjjal. A bíráló bizottság tagjai romániai, magyarországi vagy más külföldi, elismert szakemberek.
A díj odaítélésének elengedhetetlen feltétele a díjazandó munka kiemelkedő tudományos értéke. Ha ilyen alkotás az adott öt éves időszakban nem születne, a díj nem kerül kiosztásra.
A díj odaítéléséről, a vele járó pénzösszegről, továbbá a díjjal kapcsolatos valamennyi részletről az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöksége és a Gróf Mikó Imre Alapítvány Kuratóriuma dönt. A díj kiadására ötévente az Erdélyi Múzeum-Egyesület közgyűlésén kerül sor, először 2006-ban. A díj összege 500.000.- , azaz ötszázezer forint.

Díjazottak

2022 Péntek János professzor

2016 Tánczos Vilmos professzor

2011 Keszeg Vimos professzor

2006 Jakó Zsigmond professzor