Bogdándi Zsolt történészt, tudományos kutatót Gr. Mikó Imre-emléklappal tüntették ki

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület

Bogdándi Zsolt részére Gr. Mikó Imre-emléklapot

adományozott jelentős kutatói tevékenysége, valamint az Erdélyi Múzeum-Egyesület szándékainak megvalósításában kifejtett munkája elismeréséül.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöksége 2005-ben, az Egyesület alapítója, gr. Mikó Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Emléklapot alapított az Egyesület újjászervezésében és folyamatos működtetésében kiemelkedő munkát végzett tagjai és pártolói számára.

A díjat 2023. november 17-én, nyújtotta át Bitay Enikő, az EME elnöke  A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 22. fórumának megnyitóján.

BOGDÁNDI ZSOLT történész, tudományos pályáját az Erdélyi Múzeum-Egyesület kézirattárosaként kezdte 2001-ben, amely funkciót mai napig betölti. 2006-tól kezdve kézirattárosi hivatala mellé korábban megkezdett kutatói munkásságát nevesítő tudományos munkatársi státust kapott. 2022-ben az EME Közgyűlése az Egyesület főtitkárává választotta, 2023-ban pedig az EME elnöke a Jakó Zsigmond Kutatóintézet igazgatójává nevezte ki. Ebben a minőségében vezeti a Magyar Tudományos Akadémia által támogatott Források és Adattárak Erdély középkori és koraújkori történetéhez (HTMKNP FAEK MTA Nemzeti Program, MTA 2023–2027) elnevezésű programot. Mindezek mellett a Babeș–Bolyai Tudományegyetem társult oktatójaként tevékenykedik, és szerkesztője volt az Erdélyi Múzeum folyóiratnak. Bogdándi Zsolt intézményi feladata, amelyet már a kezdet kezdetén Jakó Zsigmond professzor tűzött ki, a kora újkori forráskiadás, ezen belül a kolozsmonostori konvent fejedelemségkori jegyzőkönyveinek közzététele. Kutatásai során érdeklődése elsősorban Erdély kora újkori jog-, intézmény-, kormányzat- és társadalomtörténetére irányult. A Múzeum-Egyesület kiadásában megjelent több forráskiadvány, önálló és szerkesztett kötet szerzője. Kiemelkedő tudományos teljesítménye jeleként két ízben is, 2012-ben, és 2021-ben elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatói Ösztöndíját.

Köszönjük a magyar nyelvű módszeres tudományos kutatás művelését, és az Erdélyi Múzeum-Egyesület Jakó Zsigmond Kutatóintézetének irányításával járó tudományos feladatok vállalását.

Gratulálunk!