MTNE 2023 - Filozófiai hatástörténet és kritika I.

Időpont
-
Helyszín(ek)
BBTE

Filozófiai szekció
Filozófiai hatástörténet és kritika I. Közelítések a szocializmus évtizedeinek filozófiai teljesítményéhez


Helyszín: BBTE központi épület, M. Kogălniceanu u. 1 sz., I. emelet 132-es terem (D. D. Roșca terem)
Időpont: 2023. november 18., 9.45 óra.

Szervezők:
Magyar Filozófiai Intézet, BBTE, Kolozsvár
Pro Philosophia Alapítvány

Támogatók:
Bolyai Társaság ‒ BT
Communitas Alapítvány
Erdélyi Múzeum-Egyesület ‒ EME
Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet ‒ KMEI
Magyar Tudományos Akadémia ‒ MTA
Bethlen Gábor Alap – BGA


9.45 Megnyitó, köszöntő ‒ Demeter Márton Attila habil. egyetemi docens, intézeti igazgató, BBTE, MFI

I. szekció
Szekcióvezető: Demeter Márton Attila habil. egyetemi docens, BBTE, MFI
10.00 Mezei Balázs, Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest: A Magyar Filozófiai Enciklopédia többfázisú projektuma
10.25 Mészáros András, Szlovák Tudományos Akadémia, Pozsony: A marxista filozófia Csehszlovákiában (különös tekintettel a szlovák filozófiatörténet-írásra)
10.50 Veress Károly, BBTE, MFI: A filozófia előtti és filozófia utáni állapotról
11.15 Beszélgetés

11.45-12 ‒ Kávészünet

II. szekció
Szekcióvezető: Ungvári Zrínyi Imre habil. egyetemi docens, BBTE, MFI
12.00 Golden Dániel, HUN-REN BTK, Budapest: A filozófia hivatalos reprezentációja az 1952-es Filozófiai Évkönyv tükrében
12.25 Szabados Bettina, HUN-REN BTK, Budapest: „Kedves Rákosi elvtárs!” – Lukács György filozófusi és kultúrpolitikai szerepvállalása 1945-1956 között
12.50 Kovács Gábor, HUN-REN BTK, Budapest: Tamás Gáspár Miklós modernitás- és Európa-képe a marxista fordulat előtt és után
13.15 Beszélgetés

13.45 Ebéd

III. szekció
Szekcióvezető: Veress Károly emeritus professzor, BBTE, MFI
15.00 Mester Béla, HUN-REN BTK, Budapest: Rejtett álláspontok és viták a filozófiai szaksajtóban, a szocializmus korában
15.25 Kiss Lajos András, Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyháza: A történelmi képzelőerő problémája a kelet-német szellemtudományi vitákban (1965-1985)
15.50 Hoppál Bulcsú, Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest: A marxista‒katolikus párbeszéd fejezetei
16.15 Szücs László Gergely, Budapest Főváros Levéltára, Budapest: Vannak-e irányzatok a marxizmusban? ‒ egy hatvanas évek végi „vita” tanulságai
16.40 Beszélgetés

17.15 Zárszó ‒ Dr. Veress Károly emeritus professzor, BBTE, MFI