MTNE 2023 - Történelem szekció

Időpont
-
Helyszín(ek)
EME székház, előadóterem
Szervező(k)
Erdélyi Múzeum-Egyesület Jakó Zsigmond Kutatóintézete és I. Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudomány Szakosztálya Kolozsvári Akadémiai Bizottság Történettudományi Szakbizottsága
Programfelelős
Pakó László
Kontakt e-mail
titkarsag@eme.ro

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben – 2023
Történelem szekció


Helyszín: EME-székház, Kolozsvár, Jókai/Napoca u. 2–4. sz.
Időpont: 2023. november 18., 9.00 óra

Szervezők:
Erdélyi Múzeum-Egyesület Jakó Zsigmond Kutatóintézete
EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudomány Szakosztálya
Kolozsvári Akadémiai Bizottság Történettudományi Szakbizottsága


9.00 Regisztráció
9.20 Köszöntés:
Bogdándi Zsolt (Erdélyi Múzeum-Egyesület, Jakó Zsigmond Kutatóintézet, igazgató)
Pál Judit (Kolozsvári Akadémiai Bizottság, Történettudományi Szakbizottság, elnök)

Elnök: Pál Judit (KAB):
Az erdélyi parasztság a jobbágyfelszabadítástól a 20. századig. Megemlékezés a jobbágyfelszabadítás 175. évfordulójára
9.30 Egyed Ákos (EME, Kolozsvár): A jobbágyfelszabadítás és következményei Erdélyben
9.50 Fónagy Zoltán (Eötvös Loránd Tudományegyetem; HUN-REN BTK Történettudományi Intézet, Budapest): „Örültünk végtelenül, hogy most már nem robotolunk, se dézsmát nem adunk”. A jobbágyfelszabadítás mint személyes tapasztalat
10.10 Péntek János (KAB, Kolozsvár): Az erdélyi nyelvi folyamatok és a rendiség Kalotaszeg példáján
10.30 Nagy Botond (Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Levéltára, Sepsiszentgyörgy): A rendiség túlélése a polgári korszak községi háztartásaiban (példák Csíkból és Háromszékről)
10.50 Szabó Árpád Töhötöm (Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár): A parasztság átalakulása Erdélyben a 20. század második felében és a 21. század elején
11.10 Hozzászólások, szünet

Elnök: W. Kovács András (EME JZSKI, Kolozsvár)
11.40 Hegyi Géza (EME JZSKI, Kolozsvár): A tized ideológiája Magyarországon
12.00 Kovács Mihai (BBTE TRANS.SCRIPT Kutatóközpont, Kolozsvár): Az erdélyi püspökök hadereje a Mátyás- és Jagelló-korban
12.20 Pakó László (EME JZSKI, Kolozsvár): Egy prókátori életút a 16. század végi Erdélyben
12.40 Hozzászólások
 
13.00 Ebéd

Elnök: Bogdándi Zsolt (EME JZSKI, Kolozsvár)
14.30 Tusor Péter (Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport; Moravcsik Gyula Intézet; Pázmány Péter Katolikus Egyetem): A vatikáni magyar történeti kutatások és Erdély
14.50 Fedeles Tamás (HUN-REN-PPKE-PTE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport, Pécsi Tudományegyetem): Erdélyi klerikusok szentelése a Római Kúriában (1426–1523)
15.10 Kanász Viktor (HUN-REN-PPKE-PTE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport; Magyarságkutató Intézet): Erdély és a szentszéki diplomácia a 16. század közepén
15.30 Kruppa Tamás (HUN-REN-PPKE-PTE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport; Szegedi Tudományegyetem): Az Erdélyi Fejedelemség a tizenötéves háborúban
15.50 Hozzászólások, szünet

Elnök: Gálfi Emőke (EME JZSKI, Kolozsvár)
16.20 Gudor Botond (BBTE Református Tanárképző és Zeneművészeti Fakultás, Kolozsvár): Az alvinci habán telep
16.40 Gordán Edina (Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed): Kótsis János nagyenyedi esperes album amicoruma
17.00 Papp Kinga (EME JZSKI, Kolozsvár): Kézirat és nyomtatás határán. Wesselényi Kata imanaplói
17.20 Kovács Mária (Központi Egyetemi Könyvtár, Kolozsvár): Bod Péter könyvei a kolozsvári Egyetemi Könyvtár régikönyv-gyűjteményében
17.40 Hozzászólások

18.00 Debüt-díj átadása
18.30 Könyvbemutató: Certamen X. Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában.