A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 2007

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben

6. fóruma

A Fórum központi témája: Tudomány és Társadalom

Kolozsvár, 2007. november 23–24.

Helye: a Protestáns Teológiai Intézet díszterme, Kolozsvár, Bocskay/A. Iancu tér 13

Fővédnök Vizi E. Szilveszter, az MTA elnöke

 

A rendezvény programfüzete innen tölthető le (pdf formátumban)

 

9.30–9.45 Megnyitó: Egyed Ákos, az EME elnöke

9.45–10.00 az MTA alelnöke köszöntője

10.00–10.25 Görömbei András, az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elnöke

Anyanyelv, irodalom, tudomány, nemzettudat

10.25–10.50 Kása Zoltán, egyetemi tanár

Tájékozódás az információáradatban

10.50–11.15 Péntek János, egyetemi tanár, a KAB elnöke

Az (anya)nyelv szerepe a tudományos képzésben és a tudományművelésben

11.15–11.30 kávészünet

11.30–11.55 Gyenge Csaba, egyetemi tanár

A műszaki kutatások hatása a társadalmi fejlődésre

11.55–12.20 Egyed Zs. Imre, egyetemi tanár

Az Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály Vándorgyűléseinek eredményei

12.20–12.45 Keszeg Vilmos, egyetemi tanár

Írás és társadalom. Kutatástörténeti hagyományok, irányok és eredmények

12.45–13.00 Hidvégi Gróf Mikó Imre (1805–1876) emléklapok átnyújtása

 

18.00 Beszélgetés, fogadás az EME székházában

 

------

Az EME szakosztályainak tudományos ülésszaka

2007. november 24, szombat 9.30

 

 

I. Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály

Az előadások helye: az EME központi székháza, Kolozsvár, Jókai/Napoca u. 2–4. sz.

 

II. Természettudományi Szakosztály

Az előadások helye: Apáczai Csere János Gimnázium, Kolozsvár, Király/I.C. Brătianu u. 26. sz.

 

III. Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály

Megemlékezés Pataki Jenő 150., Ajtay Mihály, Boér László és

Kelemen László professzorok születésének 100. évfordulójára

Időpont: 2007. november 16-án 17 óra

Az előadások helye: Unitárius Egyházközség Bolyai téri tanácsterme, Marosvásárhely

 

 

IV. Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztály

Az előadások helye: Sapientia EMTE központi épülete,Kolozsvár, Mátyás király u. 4. sz.

 

V. Műszaki Tudományok Szakosztálya

Az előadások helye: Sapientia EMTE központi épülete, Kolozsvár, Mátyás király u. 4. sz. (kis előadóterem)

 

VI. Matematikai és Informatikai Szakosztály

Martin Lajos (1827-1897) matematikus emlékére

Az előadások helye: az EME székháza, Kolozsvár, Jókai/Napoca u. 2–4. sz.

Időpont: 2007. november 16.-án és 17.-én 9 óra

 

VII. Agrártudományi Szakosztály

Az előadások helye: Sapientia EMTE koronkai campusa, Marosvásárhely, Segesvári út 1/C

 

 

 

 


 

Támogatók:

Magyar Tudományos Akadémia

Communitas Alapítvány

OKM

Eurotrans