A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 2005

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben

4. fóruma

Plenáris ülések: 2005.november 18.

 

Helye: a Protestáns Teológiai Intézet díszterme

Kolozsvár, Bocskay/A. Iancu tér 13

A Fórum központi témája: Erdélyi magyar tudománytörténet

 

A rendezvény meghívója letölthető innen (pdf formátumban)

 

 

9.30 Megnyitó: Egyed Ákos, az EME elnöke

9.45 Berényi Dénes, az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságának elnöke: Gondolatok az egyetemes és a magyar tudomány történetével kapcsolatban

10.00 Kiss Elemér, az MTA külső tagja: A Bolyai-kutatás múltja és jelene

10.15 Péntek János, az MTA külső tagja: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület és a kolozsvári nyelvészeti iskola

10.30 Kolumbán József, az MTA külső tagja: A kolozsvári matematikai iskola kialakulása

10.45 Gábos Zoltán, az MTA külső tagja: Kiemelkedő erdélyi fizikusok

 

 

11.30 Az Arany János érmek kiosztása

11.45 Feszt György ny. egyetemi tanár: A 60 éves marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés

12.00 Monok István, az Országos Széchenyi Könyvtár főigazgatója: Könyvtártörténeti kutatások története Erdélyben

12.15 Csetri Elek, az MTA külső tagja: Az agrártudomány kialakulása Erdélyben

12.30 Benkő Samu, az MTA külső tagja: Dani Jánosra emlékezve (1923–2005)

 

 

14.00 Markó Bálint adjunktus – Uray Zoltán, az MTA külső tagja: A kolozsvári állattani intézet (1872–1919)

14.15 Jakab Samu egyetemi tanár – Lukács Balázs doktorandus kertészmérnök: A magyar felsőfokú agrároktatás Erdélyben

14.30 Veress Erzsébet adjunktus: A kémiatudományok kezdetei Erdélyben

14.45 Újváry Mária, az EME főkönyvtárosa: Szabó Károly, az EME kiemelkedő könyvtárosa

15.00 Nagy-Tóth Ferenc, az MTA külső tagja: A népi gyümölcsészettől a szakszerű gyümölcstermesztésig Erdélyben

15.15 Szakács József ny. főkutató – Bitay Enikő főkutató: Műszaki kutatások és fejlesztések Erdélyben a XX. századig

15.30 Wanek Ferenc tudományos kutató: Koch Antal helye és szerepe az erdélyi földtan történetében

15.45 Hozzászólások, viták

 

 

16.45 Hidvégi Gróf Mikó Imre (1805–1876) emléklapok átnyújtása

17.00 Zárszó

 

-----

Az EME szakosztályainak tudományos ülésszaka

2005. november 19, szombat 9.30

 

I. Bölcsészet-Nyelv és Történettudományi Szakosztály

Az előadások helye: az EME székháza

Kolozsvár, Jókai/Napoca u. 2-4

II. Természettudományi Szakosztály

Az előadások helye: Apáczai Csere János Gimnázium, Kolozsvár, Király/LC. Bratianu u. 26

III. Orvosi és Gyógyszerészeti Szakosztály

"A Magyar Orvosi és Gyógyszerészeti Szaknyelv" Konferencia

2005. november 11-én, du. 5 óra Vártemplom Diakóniai otthona

(Eminescu u. 28) Bocskay termében Marosvásárhelyt

IV. Jog- Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztály

Az előadások helye: Sapientia EMTE központi épülete, Kolozsvár, Mátyás király u. 4. sz.

V. Műszaki Tudományok Szakosztálya

Az előadások helye: Sapientia EMTE központi épülete, Kolozsvár, Mátyás király u. 4. sz. (kis előadóterem)

VI. Matematikai és Informatikai Szakosztály

Az előadások helye: Mathematicum n és e terem, Kolozsvár, Hosszú/Ploiesti u. 25 szám

VII. Agrártudományi Szakosztály

Marosvásárhely Sapientia EMTE koronkai campusa, Marosvásárhely, Segesvári út 1/C, nov. 19 9-15 óra

BOLYAI EGYETEM EMLÉKKONFERENCIA

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvénysorozat társrendezvénye

Kolozsvár, Protestáns Teológiai Intézet 15-19 óra