Fényképek

Báthory Gábor erdélyi fejedelem függőpecsétes pergamen oklevele

1848-as emlékiratok a kolozsvári Országos Ereklye Múzeum gyűjteményéből (Bözödi György hagyaték)

Az árkosi Veres család genealógiája (Bözödi György hagyaték)

Kassai István ítélőmester, Horváth János és Tamásfalvi István írnokok 1649. évi oklevele az árkosi Veres család levéltárából (Bözödi György hagyaték)

Az árkosi Veres család leveleit ebben a bőrtokban őrizték (Bözödi György hagyaték)

I. Rákóczi György oklevele a krasznai pápista pap menesztése ügyében (Bözödi György hagyaték)

Árkosi Veres Józsefnek, a marosvásárhelyi kollégium diákjának levele 1719-ből (Bözödi György hagyaték)

I. Rákóczi György erdélyi fejedelem saját kezű levele (Bözödi György hagyaték)

Iskolai jegyzetfüzet 1800 tájáról (Bözödi György hagyaték)

A hilibi Gál család levéltárának 1760-ban készült jegyzéke (Bözödi György hagyaték)

I. Apafi Mihály erdélyi fejedelem oklevele a hilibi Gál család levéltárából (Bözödi György hagyaték)

VI. Károly magyar király oklevele a hilibi Gál család levéltárából (Bözödi György hagyaték)

Bethlen Gábor erdélyi fejedelem oklevele a hilibi Gál család levéltárából (Bözödi György hagyaték)

I. Rákóczi György erdélyi fejedelem oklevele a hilibi Gál család levéltárából (Bözödi György hagyaték)

Bánffy György erdélyi gubernátor oklevele a hilibi Gál család levéltárából (Bözödi György hagyaték)

Iktári Bethlen István erdélyi gubernátor oklevele a hilibi Gál család levéltárából (Bözödi György hagyaték)

Kiáltványok és kötvények 1848-ból

Iratok a Mikes család maroscsesztvei levéltárából, melyek Rajka János révén az 1970-es években kerültek Imreh István őrizetébe, és melyek közül mintegy 20 irat az olvashatatlanságig kifakult, málladozik, megcsonkult. (Imreh István hagyaték)

A 2. méltóságos Liniát illető fa materiálék jegyző könyve 1847-ik esztendőben 42 l. (Imreh István hagyatékában, a Bánffy család nemzetségi levéltárából)

Szabályzat a kisbaconi közbirtokosság Nagybacon határában fekvő … erdőbirtokának gazdasági ügyviteléről 1908, 55 l. (Imreh István hagyatékában)

János Zsigmond fejedelem 1568. jún. 13. után kelt oklevele, amely magába foglalja az erdélyi káptalan ismeretlen 1406. évi oklevelét, a Küküllő vármegyei Mikeszásza birtok határjárásáról (Imreh István hagyatékában, a Toldalagi család levéltárából)

Román nyelvű számadás 1800-ból (Imreh István hagyatékában, a Toldalagi család levéltárából)

Protocollum rabottarum anno 1789. (Méltosagos groff és camerarius Nagy Ertsei Toldalagi László úr ő nagyságának a koronkai joszághoz szolgáló embereinek catalogussa 1789.), kötve, 170 lap (Imreh István hagyatékában, az iktári Bethlen család levéltárából)

Kolozsvári arcképek Diósy Antal karikaturista munkafüzetéből (1915)