Tiszteleti Tagok
Tiszteleti tagok azok a bel- és külföldi szakkörökben elismert kiemelkedõ tudományos, irodalmi, mûvészeti és közmûvelõdési teljesítményeket felmutató, a romániai magyar társadalom megbecsülését kiérdemelt hazai és külföldi személyek, akiket az elnökség javaslatára és a szakosztályok szakmai véleményezése alapján az Egyesület választmánya ebben a minõségben beválaszt és a döntést a közgyûlés megerõsíti. [Alapszabályzat 14.§.]. Jogaikat az Alapszabályzat 18.§. tartalmazza.

A tiszteleti tagok névsora: