Tagok

Az Egyesület tagsága rendes, alapító és tiszteleti tagokból tevõdik össze. Az Egyesület munkáját azonban pártolóként bárki támogathatja.

Az Egyesület rendes, illetve alapító tagja lehet Románia minden nagykorú magyar nemzetiségû, illetõleg tudományos, mûvelõdési tevékenységét magyar nyelven is kifejtõ állampolgára. A felvételt a jelentkezés vagy ajánlás alapján a választmány határozza el.

Az Egyesület pártoló és tiszteleti tagja lehet bárhol élõ és bármilyen állampolgárságú személy.[Alapszabályzat 10.§.].
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület tagjának megszünésének, illetve kizárásának feltételét az alapszabályzat 19.§., 20.§., 21.§. tartalmazza.

Beiratkozási lehetőség/Tagdíj fizetés


Az Egyesület tagjai:

alapító
tiszteleti

pártoló
rendes

Beiratkozás