Rendes Tagok
Rendes tagok azok, akik vállalják az Egyesület céljainak szellemi és anyagi eszközökkel való elõmozdítását és fizetik a megállapított tagdíjat. Minden rendes tagnak választania kell az Egyesület szakosztályai közül, melynek keretében kívánja kifejteni mûködését. [Alapszabályzat 12.§.]. Jogaikat az Alapszabályzat 16.§. tartalmazza.

A rendes tagok névsora: