Pósta Béla Egyesület

 

A Pósta Béla Egyesület keretében zajló tevékenységek szervesen hozzájárulnak az erdélyi magyar tudományosság kiszélesítéséhez. Az egyesület állandó kiemelt együttműködő partnere az EME-nek. A két intézmény közös, hosszú távú projektekben vesz részt, ugyanakkor kutatópontot tart fent, amelynek az Erdélyi Múzeum-Egyesület biztosít helyet. Az egyesület szervezésében a 2018-as évben tovább folytatódtak a Nagykároly–Bobáld-tellen, illetve a mikházai római katonai táborban zajló régészeti feltárások (Molnár Zsolt és Pánczél Szilamér vezetésével). Az év során számos gyakorlati foglalkozás folyt a régészeti anyagismeret, régészeti dokumentáció készítése, valamint a régészeti anyagismeret és feldolgozás terén. Ismételten sor került a Pósta Béla Szakkollégium keretében folyó hallgatói képzésekre, terepkutatásokra is. Az egyesület tanulmányutakat szervezett, tapasztalatcseréken való részvételi lehetőségeket teremtett a Babeş–Bolyai Tudományegyetem hallgatóinak a gyakorlati ismeretek elsajátítására, ugyanakkor az Egyesület bővítette az egyetemi oktatást segítő kézikönyvtár állományát is. A 2018-as évben is sor került a régészeti tárgyú – vendég előadók által tartott – előadás-sorozat megszervezesére. A Bethlen Gábor Alap, a Communitas Alapítvány és a Romániai Kulturális Örökség és Kutatási Minisztérium, a Szatmár Megyei Tanács, a Nagykárolyi Városi Tanács támogatásának köszönhetően az erdélyi térség társadalomrégészeti kutatását célzó programjait 2018-ban is sikeresen megvalósította. 2018-ban az Erdélyi Múzeum-Egyesülettel és az Entz Géza Alapítvánnyal közösen sor került a Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából X–XI. kötetének (Új sorozat) kiadására.

Az egyesület vezetősége: Bajusz István elnök, Molnár Zsolt programvezető.