Péter János fényképész házsongárdi felvételei

 

Az 1585. évi nagy pestisjárvány idején Kolozsvár elhunyt lakóit már nem tudták a város falain belül eltemetni. Ekkor nyitották meg a Tordai-kapu közelében, egy szőlődombon a Házsongárdi temetőt, amely azóta az erdélyi kulturális örökség különösen becses emléke. Péter János amatőr fényképész az 1970-es 80-as évek során mintegy 500 felvételt készített a Házsongárdi temető régebbi, illetve jelentős személyiségek sírhelyeit jelölő sírköveiről. A felvételeket betűrend szerint rendezte és papírlapokra ragasztva albumba gyűjtötte össze. Ezen gyűjtemény jelentőségét részben annak volumene, részben az a tény adja, hogy a síremlékek egy része a felvételek elkészülte utáni évtizedekben elpusztult.

A fényképeket eredeti rendjük szerint (betűrendben) digitalizáltuk. Minden felvétel alatt rövid szöveg található, amely lényeges életrajzi adatokkal szolgál az elhunytra vonatkozóan.


 

A-B  C-E  F G H I-J K L-M  N O-P-R S Sz