Partoló tagok
Pártoló tagoknak tekintendõk mindazok, akik alkalmilag, vagy rendszeresen, de minden szervezeti megkötöttség nélkül támogatják erkölcsi, szakmai vagy anyagi tekintetben az Egyesület céljait és munkáit [Alapszabályzat 15.§.]. Jogaikat az Alapszabályzat 18.§. tartalmazza.

A pártoló tagok névsora: