Kutatóműhelyek

Az EME olyan műhelyek munkáját is támogatja, amelyek fiatalokat, pályakezdőket tömörítenek, és amelyek tevékenysége összhangban van az Egyesület célkitűzéseivel. Ilyenképpen az EME-hez kapcsolódik a székházban működő Pósta Béla Egyesület, amelyet a magyar régészek reprezentatív szervezeteként tartunk számon. Tagjai történeti, művelődéstörténeti, régészeti, településtörténeti kérdések kutatását és az erre irányuló tevékenységek támogatását, a műemléki és muzeális értékek kutatását és megóvását, valamint az egyetemi szintű régészeti képzés és történelemoktatás elősegítését tűzték ki fő feladatuknak.

Az EME székháza ad otthont a Radó Ferenc Matematikaművelő Társaságnak is, amely rendszeresen matematikai szaklapot jelentet meg.