Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Kutatóintézetének programja

 

Szerencsés, ha egy intézmény, folyamatosan visszacsatolja aktuális tevékenységét azokhoz, akik megálmodták, alapították és életre hívták. Az EME Kutatóintézetének születésénél olyan tudós fők bábáskodtak, mint a magyar és román tudományosság által egyaránt elismert és nagyra becsült Jakó Zsigmond professzor, az Erdéllyel kapcsolatos kutatások jeles Kárpát-medencei képviselője. A kutatóintézet igazgatói tisztjét ma is az ő kiváló tanítványa, Kovács András művészettörténész, az MTA külső tagja, az EME alelnöke tölti be, ő felügyeli az Intézetben folyó kutatói munka folytonosságát.

A Kutatóintézet legfőbb feladatát – a kezdetektől fogva – az erdélyi magyarság kultúrájához szorosan kapcsolódó történeti és nyelvészeti források feltárása, feldolgozása és közreadása képezte. A főállású tudományos munkatársak tevékenysége ma is ezekre a stratégiai tudományterületekre összpontosít, a történettudomány, a nyelvészet és irodalomtörténet, valamint az eszmetörténet diszciplínáinak fontos részterületeit kutatva.