Jelenlegi állapot
Saját ingatlanok:
Lakatos u. 3 sz. alatti könyvtár, kézirattár, 154 m2
Tamás András u. 12 sz. könyvtár, 260 m2
Kõkert u. 39 sz. könyvtár, 210 m2
Marosvásárhely, Cornis u. 28 sz. irodahelység 50 m2
  Szilágysomlyón 45 m2 ingatlan bérbe adva
 
Bérelt ingatlan:
Kolozsvár Jókai u.2-4 sz. 300 m2 központi irodák, kutatószobák, folyóirat és kézikönyvtár, elõadóterem, könyvkiadó
 
Egyéb vagyontárgyak:
Könyvtár kb. 80 ezer kötet
150 folyóméter kézirattár és iratgyûjtemény
13,5 millió forint értékû bútorzat, irodagépek, központi fûtés, berendezések