Entz Géza Tudományos Díj
Az Erdélyi Múzeum Egyesület és a Gróf Mikó Imre Alapítvány néhai Entz Géza professzor emlékére és tiszteletére 1993-ban róla elnevezett díj alapítását határozta el abból a célból, hogy ezzel kritikai fórumot, seregszemlét teremtsen az erdélyi magyar történetírás szakmai színvonalának emelésére és az igényes, eredeti szakkutatások biztosítására, elismerésére.
Entz Géza (1913–1993) a magyar művészettörténet európai rangú képviselõje és a magyar műemlékvédelem fáradhatatlan szervezője volt, akinek munkásságában a középkori Erdély művészeti emlékeinek kutatása kiemelkedő helyet kapott. Az Erdélyi Múzeum Egyesület 1950. évi betiltásáig Entz Géza annak munkatársa volt, 1990-tõl pedig haláláig az újjáalakuló Erdélyi Múzeum Egyesület támogatására szerveződött Gróf Mikó Imre Alapítvány alapító elnökeként dolgozott.
Az Erdélyi Múzeum Egyesület és a Gróf Mikó Imre Alapítvány az Entz Géza díjjal olyan erdélyi témájú, nyomtatásban megjelent vagy nyomdakész tudományos munkákat kíván kitüntetni, amelyek a mûvészettörténet és mûemlékvédelem, valamint az Entz Géza által is mûvelt régebbi történelem és segédtudományai, valamint a régészet terén születettek és kimagasló tudományos értéket képviselnek. A díjat erdélyi és Erdélyen kívül élő kutató egyaránt elnyerheti.
Az Erdélyi Múzeum Egyesület elnöksége és a Gróf Mikó Imre Alapítvány Kuratóriuma az Entz Géza professzor halálának évét (1993) követő minden negyedik esztendő kezdetén szakbizottságot kér fel, amelyik számba veszi és elbírálja a fenti tudományágak területén az illető ciklusban született munkákat, rangsorolja azokat és szakmailag indokolt véleményes jelentést terjeszt az Erdélyi Múzeum Egyesület és a Gróf Mikó Imre Alapítvány Kuratóriuma elé, hogy azok a legjelentõsebbnek ítélt alkotást (esetleg alkotásokat) jutalmazhassák a komoly anyagi elismeréssel is járó Entz Géza díjjal. A bíráló bizottság tagjai erdélyi, magyarországi vagy más külföldi elismert szakemberek.
A díj odaítélésének elengedhetetlen feltétele a díjazandó munka kiemelkedő tudományos értéke. Ha ilyen alkotás az adott öt éves időszakban nem születne, a díj nem kerül kiosztásra.
A díj odaítéléséről, a vele járó pénzösszegrõl, továbbá a díjjal kapcsolatos valamennyi részletről az Erdélyi Múzeum Egyesület elnöksége és a Gróf Mikó Imre Alapítvány Kuratóriuma dönt. A díj kiadására öt évenként, Entz Géza professzor halálának napján (március 3.) kerül sor.
A díj összege 500.000.- , azaz ötszázezer forint.

Díjazottak:
1998 Imreh István
2003 Demény Lajos
2008 W. Kovács András
2013 Benkő Elek

2018 Vincze Zoltán
2013. április 6, Entz Géza díj átadása Benkő Eleknek