Kapcsolatok, együttműködések ápolása

A tudományművelő közösség egyetemes értékrend szerint szervezi önmagát, és folytatja a megismerésre és a tudományos igazságok népszerűsítésére irányuló tevékenységét szerte a világon. Ugyanakkor egy bizonyos nemzeti kultúrába való beágyazottsága, nyelvhez kötöttsége sajátos feladatokat is ró rá. Ennek szellemében egyesületünk kiterjedt együttműködést folytat egyfelől a hazai és határon túli felsőoktatási és akadémiai intézményekkel/intézetekkel, másfelől az erdélyi közművelődési intézményekkel. Ezen együttműködések természetétől függően az elmúlt években is számos közös program került lebonyolításra: közös kutatási projektek futtatása, konferenciák és tudományos tanácskozások szervezése, közös kiadványok szerkesztése, gondozása és megjelentetése.
A tudományos eszmecsere elengedhetetlen kereteként ezeknek az együttműködéseknek továbbra is kitüntetett figyelmet szentelünk, és folyamatosan ápolni, bővíteni és gyarapítani törekszünk kapcsolatainkat régi és új partnerintézményeinkkel.

Az EME jelentősebb együttműködési megállapodásai

 
1.  Együttműködési megállapodás a Magyar Országos Levéltárral (1994. október 25.)
2.  Együttműködési megállapodás a budapesti Ybl Miklós Műszaki Főiskolával (1994. feburár)
3.  Együttműködési megállapodás a heidelbergi Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde-vel (1997.)
5.  Együttműködés a Kolozsvári Virtuális Könyvtár létrehozásának tárgyában (2002.) 2002-ben együttműködési megállapodás jött létre nyolc kolozsvári könyvtár között egy virtuális könyvtár létrehozására. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület, az Erdélyi Magyar Műszaki Társaság, a Szabó T. Attila Nyelvi Intézet, a Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány, a Kriza János Néprajzi Társaság, az Etnokulturális Kisebbségek Forrásközpontja, a Romániai Magyar Közgazdasági Társaság, a Sapientia Kutatási Programok Intézete képviselői vállalták, hogy közgyűjteményeiket elektronikus formában feldolgozzák és a Kolozsvári Virtuális Könyvtár rendelkezésére bocsátják.
6.  Együttműködési megállapodás a budapesti Teleki László Intézettel (2002.)
7.  Együttműködési szerződés a kolozsvári Sapientia Alapítvánnyal (2003. január 16.)
9.  Együttműködési megállapodás a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemmel (2003. május 13.)
10.  Együttműködési megállapodás a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel és az OMIKK-al (2004.január 29.)
11.  Együttműködési megállapodás EMT, OSZK val a MEK ügyében 2004. március 30.
12.  Együttműködési megállapodás a budapesti Országos Széchenyi Könyvtárral, Magyar Elektronikus Könyvtárral (2005. február 11.)
13.  Együttműködési megállapodás a debreceni DE Történelmi Intézettel (2005. február 1.)
14.  Együttműködési megállapodás az EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya  és a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság között 2006 április 27.
15.  Együttműködési megállapodás a zentai Vajdasági Magyar Művelődési Intézettel, a somorjai Fórum Intézettel s a kolozsvári Jakabffy Elemér Alapítvánnyal (2oo6. május 12-én). Az együttműködő intézmények célja könyvtár és dokumentációs központok működtetése.
16.  Együttműködési megállapodás a Posta Béla Egyesülettel 2006. március 20-án
17.  Együttműködési megállapodás az MTA Jász-Nagykun-Szolnok megyei Tudományos Egyesülettel, 2007. április 24.
18.  Együttműködési megállapodás az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesülettel 2007. március 16-án
20.  Együttműködési megállapodás a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel 2008. szeptember 15.
21.  Budapesti Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karral, 2008. március 14.
22.  Együttműködési megállapodás a Közép-európai Ipari Örökség Útja Egyesülettel 2008. március 13-án
23.  Együttműködési megállapodás a Kolozsvári Magyar Diákszövetséggel 2010. október 28-án
24.  Együttműködési megállapodás az Erdélyi Unitárius Egyházzal 2012. június 20-án
25.  Együttműködési megállapodás az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetével 2013. június 3-án
26.  Együttműködési megállapodás a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetével és a mellette működő MTA-DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoportjával 2014. május 19.-én
27.  Együttműködési megállapodás Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtárral 2014. július 29-én 
28.  Együttműködési megállapodás a Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetségével 2015. március 19-én
30.  Együttműködési megállapodás az Országos Széchenyi Könyvtárral 2016. január 22.
31.  Együttműködési megállapodás a BBTE Bölcsészettudományi Karral 2018. április 23-án
34. EME – MTA együttműködési megállapodás felújítása 2021. május 4-én