Alapító tagok
Alapító tagok azok, akik válalják az Egyesület céljainak szellemi és anyagi eszközökkel való elõmozdítását és legalább 5.000 lejt adományoznak az Egyesületnek, illetve ezzel azonos értékû tárgyal, anyaggal gyarapítják az Egyesület gyûjteményeit. [Alapszabályzat 13.§.]. Jogaikat az Alapszabályzat 17.§. tartalmazza.

Az alapító tagok névsora: