Takács Lajos kézirathagyatéka

(Erdélyi Múzeum Egyesület Kézirattára, Kolozsvár)

 

Katalógus és mutatók

Összeállította Gidó Attila

 


TARTALOM

I. Takács Lajos kéziratai
I.1. Tanulmányok, cikkek, felszólalások, interjúk
I.2. Nemzetiségi kérdés
I.3. Levéltár, könyvtárügy
I.4. Vegyes témájú kéziratok

II. Oktatási ügyekkel foglalkozó jegyzetek, adatgyűjtések

III. Különböző személyek iratai, kéziratai, levelei

IV. Magyar Népközösség bánsági szervezetével kapcsolatos iratok
IV.1. Szociális ügyek, szervezeti működés
IV.2. Sérelmi ügyek
IV.3. Resicabányai ref. egyház
IV.4. A nagyszentmiklósi szórványinternátus iratai

V. Levelezés
V.1. Takács Lajos levelei másokhoz, hivatalos levelek
V.2. Mások levelei Takács Lajoshoz

VI. Kisnyomtatványok, rendeletek, hivatalos közlöny

VII. Sajtó
VII.1. Lapkivágások
VII.2. Kigépelt cikkválogatások

VIII. Fényképek, térképekI. Takács Lajos kéziratai

I.1. Tanulmányok, cikkek, felszólalások, interjúk
1. Felhívás Temesvár magyar lakosságához a magyar és német csapatok közeledése kapcsán. (Megjelent a Déli Hírlapban). Temesvár, 1944. szeptember 14. m., g., 1 f.
2. A mi utunk. (Megjelent a Déli Hírlapban). Temesvár, 1944. augusztus – szeptember. m., g., 2 példányban, 3 + 3 f.
3. Felszólalás a Párizsi Békeszerződések ratifikálása kapcsán. 1947. r., kéz., 3 f.
4. Tanulmányok és felszólalások nemzetiségi, emberjogi kérdésekben
4.1. Problemele spaţiului Europei Dunărene. h.n., é.n., r., g., 18 f.
4.2. Însemnătatea Constituţiei Republicii Populare Române pentru naţionalităţile conlocuitoare. 1950 körül. r., g., 120 f.
4.3. Takács Lajossal készült rádióinterjú gépelt változata. ENSZ, magyar-kérdés. 1957. szeptember 13. m., g., 2 példány, 2 + 2 f.
4.4. A kölcsönös bizalom jegyében. 1957. m., g. + kéz., 15 f.
4.5. Caracterul juridic al documentelor internaţionale cu privire la apărarea drepturilor omului. 1966 után. r., g., 12 f.
5. Cikkek
5.1. Lenin és a nemzetiségi kérdés. Megjelent: Romániai Magyar Szó, 1952. január 20. m., g., 2 példány, 6 + 6 f.
5.2. Történelmi évforduló. Kilenc éves a Román Népköztársaság. Megjelent: Utunk, 1956. m., g., 4 f.
5.3. Lenin és kultúrmunkánk egyes kérdései. Megjelent: Előre, 1957. április 17. m., g., 2 példány, 11 + 11 f.
5.4. A dolgozó nép államhatalmának kiteljesedése a Népköztársaság 10 éve alatt. Megjelent: Előre, 1957. december. m., g., 6 f.
5.5. Nemzet – nemzetiség – nemzetköziség. Megjelent: Előre, 1972. január 4. m., g., 8. f.
6. Előszó egy készülő kötethez. Államjogi kérdések. Kolozsvár, 1957. m., g., 9 f.
7. Probleme comune ale răspunderii oamenilor muncii de naţionalitate maghiară… h.n., 1970 után. r., g., 2 f.
8. Beke György: A romániai magyarság jogtudatának alakulása. Beszélgetés dr. Takács Lajossal (Megjelent A Hét 1979-es évkönyvében rövidített változatban!). m., g., 19 f.
9. Petőfi megénekelte. Önéletrajzi visszaemlékezés Beke György interjúja kapcsán. 1979. m., g., 12 f.
10. Tanulmányok, felszólalások jegyzéke különböző szerzőktől. Nemzetiségi kérdés. h.n., 1979 után. m., g., 1 f.
11. Feljegyzések különböző témákban. m. + r., kéz. + g., 18 f.

I. 2. Nemzetiségi kérdés
12. Cu privire la necesitatea elaborării unui nou Statut al Naţionalităţilor conlocuitoare. h.n., 1971 után. r., g., 6 f.
13. A Román Kommunista Párt Központi Bizottságának plenáris ülésén elhangzott felszólalás. h.n., 1973. november 28. r., g., 2 példányban, 6 + 6 f.
14. A Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsának 1974. április 4-i ülésén elhangzott felszólalás. h.n., 1974. április 4. r., g., 11 f.
15. Takács Lajos – Mikó Imre: Nemzetiségi jogtudatunk kialakulása. h.n., 1976 után. m., g., két példányban, 9 + 9 f.
16. Visszatekintés a nemzetiségi kérdés alakulására Romániában a háború utáni időszakban és néhány javaslat az eredmények megszilárdítására és továbbfejlesztésére… h.n., 1978. m., kéz., 12 f. valamint ua. r., g., 28 f.

I. 3. Levéltár, könyvtárügy
17. Gépelt törvényrendeletek, feljegyzések levéltár és könyvtárügyben. Hivatalos és személyes iratok. r., g., 7. f.
18. Pro memoria. Közgyűjtemények, könyvtárak, levéltárak helyzete. h.n., 1975 után. m., g. + kéz., 6 f.

I.4. Vegyes témájú kéziratok

19. Ünnepi beszéd a Reformáció 425. évfordulója alkalmából. h.n., 1940. m., g., 4 f.
20. A büntetőjogi törvényjavaslattal kapcsolatos észrevételek. 1957. r., g., 10 f.


II. Oktatási ügyekkel foglalkozó jegyzetek, adatgyűjtések

21. Konkrét intézményügyek. 1960-1980.
21.1. A nemzeti kisebbségek iskoláinak helyzete Romániában. 1960. r., g., 24 f.
21.2. Nemzeti kisebbségek nyelvén oktató iskolák Romániában. 1961. r., g., 23 f.
21.3. Kolozsvári Zeneművészeti Líceum. 1978. m. + r., g., 27 f.
21.4. Kolozsvári Brassai Líceum. 1980. m. + r., g. + kéz., 14 f.
22. Oktatásüggyel, kisebbségi oktatással kapcsolatos sérelmek, panaszok, kérések, engedélyek (Bákó, Beszterce, Diós, Enyed, Gyergyószentmiklós, Kolozsvár, Köpec, Nagyszalonta, Szilágynagyfalu, Szilágysomlyó). 1964-1976. m. + r., g. + kéz., 22 f.
23. Igazolások, beszámolók. Oktatás (Kolozsvár, Köpec, Prázsmár, Székelyudvarhely). 1955-1964. m. + r., g. + kéz., 9 f.
24. Kimutatások, feljegyzések, tanulmányok.
24.1. A nemzetiségi oktatás a Román Népköztársaságban. 1956. m., g., 6 f.
24.2. Felszólalás az 1958-as román költségvetés kapcsán. Oktatásügy. 1958. r., g., 12 f.
24.3. Kimutatások egyetemi és iskolaügyben. Nemzetiségi tanulók. 1959-1980. m. + r., g. + kéz., 29 f.
24.4. Jegyzékek iskolaügyben. 1964-1965. r., g., 3 f.
24.5. Scurt istoric al liceului „Bethlen Gábor”. Nagyenyed. 1971 körül. r., g., 2 példány, 4 + 4 f.
24.6. Feljegyzés az erdélyi magyar kisebbségi oktatás helyzetéről. h.n., 1972 körül. r., kéz., 17 f.
24.7. Jegyzék az erdélyi magyar kisebbségi oktatás helyzetéről. h.n., 1972. június 23. r., g., 4 f.
24.8. Oktatással, nemzetiségi kérdéssel kapcsolatos feljegyzések. 1974-1975. m. + r., kéz., 4 f.
24.9. Feljegyzések a romániai magyar könyvkiadás helyzetéről. 1976 körül. m. + r., g. + kéz., 12. f.
24.10. Egyetemügy, egyetem egyesítés 1955-1960. m. + r., g. + kéz., 332 f.


III. Különböző személyek iratai, KÉZIRATAI, LEVELEI

25. Zelei Imre iparostanonc munkaszerződésének ügye. 1943. r., g. + kéz., 7. f.
26. Peres ügyek. Kisajátított magyar vagyonok, elbocsátások. 1944-1964. r. + m., g. + kéz., 36 f.
27. Az MTA levelei Székely Sándornak. 1962. m., g., 2 db.
28. Lendvai Pál: Románia nemzetiségi politikája. A romániai kisebbségek. h.n., 1971 után. (megjelent a Die Tatban). m., g., 6 f.
29. Balogh Edgár: Gondolatsorok egy aradi beszéd kapcsán. h.n., 1976 előtt. m., g., 13 f.
30. Borbáth Károly kérvénye a Babeş-Bolyai Tudományegyetem rektorához. Kolozsvár, é.n. r., g., 4 példány, 1-1 f.
31. Jenei Dezső oktatással és könyvkiadással kapcsolatos iratai. 1978-1979. m. + r., g., 51 f.


IV. Magyar Népközösség bánsági szervezetével kapcsolatos iratok

IV. 1. Szociális ügyek, szervezeti működés

32. Pénztárnapló. Magyar Népközösség bánsági szervezete. Temesvár. 1941-1943. kötve, m., kéz., 100 f. (54 f. üres)
33. Az oravicai szervezet pénzügyi elszámolása az 1941-es működési évről és a temesvári MNK központ visszaigazolása. Oravicabánya, Temesvár, 1941. december – 1942. február. m., g., 3 f.
34. Klementi javaslata földvásárlásra a bánsági szervezet szociális segélyezéseinek hatékonyabbá tételének érdekében. Temesvár, 1943. június 19. m., g., 2 f. (levél)
35. A resicai városi szervezet beszámolója az 1942/1943-as Téli Segély-akciójáról. Oravicabánya, 1943. július 9. m., g. + kéz., 1 f.
36. A zsombolyai tagozat által fenntartott népkonyha ügyei. Pénzügyi beszámoló az 1942. dec. 1 – 1943. máj. 31. közötti időszakról. Zsombolya, 1943. július 12. m., kéz., táblázatos, 3 f. + gépelt, 1 f.
37. A Krassó megyei szervezethez tartozó MNK irodák adminisztratív és személyzeti ügyei. Oravicabánya, Resicabánya, 1943. augusztus – szeptember. m., g. + kéz., 6 f.
38. Mike Károly resicabányai szervezeti alelnök lemondása. Resicabánya, Oravicabánya, 1943. december. m., g., 2 f.
39. Kimutatás az oravicai szervezet szociális szakosztálya által kiosztott 1943. évi karácsonyi ajándékokról. Oravicabánya, 1943. december 20. m., g., 1 f.
40. Kimutatás a Magyar Népközösség Krassó megyei szervezetének 1943. évi szociális működéséről. Kísérőlevéllel a temesvári központnak. Oravicabánya, 1944. február 7. m., kéz., táblázatos, 4 f.
41. Határozat tanulmányi segély kiutalásáról egy személy részére. MNK. Oravicabánya, 1944. február 8. m., g., 1 f.
42. Az MNK Krassó megyei szervezetének 1943-1944 közötti havi működési- és helyzetjelentései a bukaresti és a temesvári központnak. Oravicabánya, 1943. január – 1944. március. m., g., 30 f.
43. Takács Lajos Magyar Népközösség elnöki tanácsához intézett javaslata a magyar szervezetek összefogásáról. Temesvár, 1944. augusztus 20. m., g. (tükörírással), 1 f.
44. Tervezet a Magyar Népközösség és a Magyar Dolgozók Országos Szövetsége közötti megállapodásról. h.n., 1944 után. m., g., 1 f.
45. Jegyzőkönyv a temesvári Victoria nyomdában talált 1945. évre szóló Hangya-naptárak lefoglalásáról. Temesvár 1945. február 19. m., kéz., 1 f. + g. 1 f.

IV.2. Sérelmi ügyek

46. Krassó megyei rádiópanaszok. Oravicabánya, 1943. szeptember 3. m., kéz., 2 f.
47. A resicabányai MNK-iroda bezárásáról tett jelentés másolata. Oravicabánya, 1943. november 15., m., g., 1 f.
48. A gyűjtőtáborba vitt Szánthó Ferenc boksánbányai ügyvéd ügyével kapcsolatos iratok. Oravicabánya, 1943. szeptember – október. m., g., 3 f.
49. A resicabányai református felekezeti iskolából kizárt tanulók ügyei. Tanulók létszáma. Oravicabánya, 1943. október. m., g., 5 f.
50. Gyárfás Elemér levele az egyházfőkhöz és a magyar szervezetek vezetőihez a munkaszolgálatosok megsegítése ügyében. Bukarest, 1943. december 9. m., g., 3 f.
51. Gyárfás Elemér levele Jakabffy Elemérnek a munkaszolgálatosok meglátogatása és segélyezése ügyében. Bukarest, 1944. január 16. m., g., 2 + 2 f.
Gyárfás Elemér leveléhez csatolt iratok:
51.1. Márton Áron püspök beszámolója a Fogaras-környéki táborok meglátogatásáról. Gyulafehérvár, 1943. december 17. m., g., 4 f.
51.2. A crăciuneşti (Déva – Brád) munkatáborok ismertetése.
51.3. Jakabffy Elemér beszámolója az MNK bánsági szervezetének segélyezési akciójáról.
51.4. Márton Áron levele az aradi és temesvári MNK-szervezetek segélyezési akciójáról. Gyulafhérvár,1943. december 27. m., g., 1 f.
51.5. Demeter Károly Kis-Küküllő megyei MNK-titkár jelentése a Sziguranca aktivitásáról.
51.6. A Hunyad megyei szervezet jelentése a Livezeni-Bumbeşti és a Déva-Brádon működő munkatáborokról. Déva, 1943. december 26., m., g., 6 f.
51.7. Az Alsó-Fehér megyei szervezet kimutatása a munkaszolgálatosok hozzátartozóinak kiutalt segélyekről. h.n., é.n., m., g., 1 f.
51.8. A bánsági szervezet jelentése a Resicabánya melletti magyar munkaszolgálatosokról. Gyárfás Elemér beszámolója. Bukarest, 1944. január 16., m., g., 1 f.
51.9. Az MNK brassói szervezetének jelentése a predeali 51. munkaosztag helyzetéről. Gyárfás Elemér beszámolója. Bukarest, 1944. január 20. m., g., 1 f.
52. Raffai Ferenc volt munkaszolgálatos beszámolója a munkatáborokban uralkodó viszonyokról. Temesvár, 1944. február 14. m., g., 1 f.
53. Kimutatás az I. munkaszázadban lévő, hiányos öltözetű emberekről. Névsor. h.n., é.n. m., kéz., 1 f.
54. Kimutatás a bánsági munkaszolgálatosok ruhaszükségleteiről. h.n., é.n. m., kéz., 1 f.
55. Tóth Kálmán alsólunkoji munkatáborban szolgáló altiszt beszámolói a magyar munkaszolgálatosokat ért sérelmekről. h.n., 1944. január – február. m., g., 2 f.
56. Kimutatás munkaszolgálatosok megsegítéséről. Átvételi elismervények. h.n., 1943. december – 1944. március. m., g. + kéz., 49 f.
57. Bánsági magyar munkaszolgálatosok névsora. h.n., é.n. m., g., 12 f.
58. Jelentés a crăciuneşti-i (Déva – Brád) munkatáborok 1943. december 20-i helyzetéről. h.n., é.n. m., g., 2 f.
59. A gyulafehérvári római katolikus püspökség által segélyezett, Brádon szolgáló római katolikus munkaszolgálatosok névsora. h.n., é.n. r. + m., kéz. + gép., 10 f.

IV.3. Resicabányai ref. egyház


60. A resicabányai református egyházközség támogatási kérvényei a Magyar Népközösség Krassó megyei és bánsági szervezetéhez az általa fenntartott iskola számára. Az iskola és az egyházközség pénzügyi kimutatása. Resicabánya, 1943. június. m., g., 9 f.
61. A resicabányai református egyházközség beszámolója a Magyar Népközösség bánsági szervezetének a számára kiutalt pénzsegély felhasználásáról. Oravicabánya, 1944. január 10. m., g., 1 f.

IV.4. A nagyszentmiklósi szórványinternátus iratai

62. Kimutatás a szorványinternátusban elhelyezett gyermekek felruházási akciójáról. Nagyszentmiklós, 1943. október 15. m., kéz., 2 f.
63. Horváth Alajosné levele az MNK bánsági elnökségének a nagyszentmiklósi internátus működéséről. Nagyszentmiklós, 1944. január 12. m., g., 1 f.
64. Az internátus raktári és fogyasztási kimutatása havi és napi lebontásban. Napi étrend. 1943. szeptember – 1944. március. m., kéz., 48 f.
65. Az internátus havi pénzügyi kimutatásai. 1943. október – 1944. április. m., kéz., 10 f.
66. Az internátus jelentése az 1943-1944 közötti működéséről. Nagyszentmiklós, 1944. május 5. m., g., 2 f.
67. Az internátusban ellátott gyermekek testsúlygyarapodási táblázata. Nagyszentmiklós, 1944. április. m., kéz., 2 f.
68. Meghatározatlan eredetű levél piszkozata. h.n., é.n. m., g., 1 f.


V. Levelezés
V.1. Takács Lajos levelei másokhoz, hivatalos levelek

69. Levél Szikszay Jenő ügyében. h.n., é.n. r., g., 2 példány, 2 + 2 f.
70. Levél a közoktatásügyi miniszterhez. 1963. július 19. r., g., 1 f.

V.2. Mások levelei Takács Lajoshoz

71. Levél egy beadvány kapcsán. é.n. m., kéz., 1 db.
72. Személyes levelezés (Kótay Pál, Balogh Ernő). 1961-1963. m., g. + kéz., 9 db.
73. Levelek jogi, sérelmi, oktatási ügyekben (Kozma Béla, Benedek Katalin, Nánási János, Pomjánek Béla). 1957-1965 m. + r., g. + kéz., 13 db.
74. Levél Szikszay Jenő kapcsán. 1977. m., kéz., 1 db.
75. A Ştefan Gheorghiu Politikatudományi Intézet levelei, meghívói Takács Lajos részére. 1971-1979. r., g., 3 db.


VI. Kisnyomtatványok, rendeletek, hivatalos közlöny

76. A Romániai Magyar Népközösség bánsági tagozatának ideiglenes szervezeti szabályzata. Temesvár, 1939. m., ny., 1 db., 16 f. (27 p.)
77. Tápai Pál tagsági könyve. Magyar Népközösség bánsági szervezete, Temesvár. 1941. m., 1 db.
78. A temesvári katonai parancsnokság lakossághoz intézett rendeleteinek gyűjteménye. Temesvár, 1941. április – 1943. június. r., g., 53 f.
79. Románia Hivatalos Közlönye
1941. október 10., 240. sz. r.
1945. március 1., 5. sz. r.
1947. augusztus 30., 199. sz. r.
1973. május 13., 67. sz. r.
1975. augusztus 13., 92. sz. r.
80. Vajdasági Autonóm Tartomány Hivatalos Közlönye
1973. március 30., 6. sz. r.
1977. március 11., 5. sz. r.
81. Kisnyomtatványok, füzetek oktatásügyben:
81.1. Programa de Istorie pentru clasa a XI-a. Ministerul Învăţământului şi Culturii, Bucureşti, 1960. 45 p.
81.2. Îndrumător pentru admiterea în şcolile profesionale şi ucenicie. Anul şcolar 1972-1973. Editat de Revista Învăţământul Profesional şi Tehnic, h.n., 1972. 71 p.
81.3. Îndrumător pentru admiterea în liecele de specialitate. Anul şcolar 1972-1973. Editat de Revista Învăţământul Profesional şi Tehnic, h.n., 1972. 103 p.
81.4. Programele concursului de admitere în liceele de specialitate, şcolile profesionale şi ucenicie la locul de muncă. Editat de Revista Învăţământul Profesional şi Tehnic, Bucureşti, 1972. 21p.
81.5. Programele concursului de admitere în liceele de specialitate, şcolile profesionale şi ucenicie la locul de muncă. Editat de Revista Învăţământul Profesional şi Tehnic, Bucureşti, 1973. 15 p.
81.6. Programele concursului de admitere în liceele de cultură generală, de artă, pedagogice şi licee cu program de educaţie fizică pentru anul şcolar 1973-1974. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1973. 15 p.
81.7. Proiect de lege pentru aprobarea decretului nr. 278/1973 privind stabilirea normelor unitare de structură pentru instituţiile de învăţământ. 8 p.
81.8. Legea Educaţiei şi Învăţământului. Ministerul Învăţământului şi Culturii, Bucureşti, 1979. 63 p.
81.9. Legea Educaţiei şi Învăţământului nr. 28/1978. Consiliul de Stat, 1979. 55 p.
82. Gyászjelentés. Szikszay Jenő. 1977. m., g., 1 f.
83. Törvénytervezetek nemzetiségi, faji diszkrimináció kiküszöbölése és külkapcsolatok ügyében. 1970-1980. r., g., 6 db.


VII. Sajtó

VII.1. Lapkivágások

84. Gazeta Învăţătorului. 1960. november 25. 1 db.
85. Előre
(Megéneklünk Románia.) fejléc nélkül. 1 f.
(Nemzet-Nemzetiség-Nemzetköziség) 1972. február 4. 1 f.
86. Tanügyi Újság (magyar nyelv- és irodalomoktatás). 1973. június 5. 1 f.
87. Scânteia (nemzeti örökségvédelem). 1975. 1 f.

VII.2. Kigépelt cikkválogatások

88. Les Temps Modernes (Pierre Fougeyrollas és Robert Lafont írásai a franciaországi nemzetiség kérdésről és osztályharcról). 1973. augusztus – szeptember. r., 30 + 45 f.
89. Előre (interjú Iosif Broz Titoval). 1974. június 24. m., 1 f.


VIII. Fényképek, térképek

90. A nagyszentmiklósi zárdaiskolában elhelyezett szórvány-gyermekek csoportképe. 1944. április. 1 boriték, 3 példányban
91. A kolozsvári tankerülethez tartozó középiskolák. 1948 körül. 1 db.

Fel az oldal tetejéreA Hét. 8
alkotmány. 4.2
államjog. 6
Alsó-Fehér megye. 51.7
Alsólunkoj. 55
Arad. 51.4. 29
Bákó. 22
Balogh Edgár. 29
Balogh Ernő. 72
Bánság. 77. 76. 61. 60. 57. 54. 51.8. 51.3. 34
Beke György. 9. 8
Benedek Katalin. 73
Beszterce. 22
Boksánbánya. 48
Borbáth Károly. 30
Brád. 59. 58. 51.6. 51.2
Brassó. 51.9
Bukarest. 81.8. 81.6. 81.5. 81.4. 81.1. 51.9. 51.8. 51. 50. 42
Bumbeşti. 51.6
büntetőjog. 20
Crăciuneşti. 58. 51.2
Déli Hírlap. 2. 1
Demeter Károly. 51.5
Déva. 58. 51.6. 51.2
Die Tat. 28
Diós. 22
diszkrimináció. 83
Duna. 4.1
Egyesült Nemzetek Szövetsége. 4.3
egyetem. 30. 24.10. 24.3
egyetem egyesítés. 24.10
elbocsátások. 26
Előre, Romániai Magyar Szó. 89. 85. 5.5. 5.4. 5.3. 5.1
emberjogi kérdések. 4.5. 4
Enyed. 22
Erdély. 24.7. 24.6
Európa. 4.1
Fogaras. 51.1
Fougeyrollas, Pierre. 88
Franciaország. 88
Gazeta Învăţătorului. 84
Gyárfás Elemér. 51.9. 51.8. 51. 50
Gyergyószentmiklós. 22
Gyulafehérvár. 59. 51.4. 51.1
háború. 16. 1
Hangya-naptár. 45
Hivatalos Közlöny
Románia. 79
Vajdasági Autonóm Tartomány. 80
Horváth Alajosné. 63
Hunyad megye. 51.6
iparostanoncok. 25
iskolák. 91. 90. 81.6. 81.5. 81.4. 81.3. 81.2. 60. 49. 24.5. 24.4. 24.3. 21.2. 21.1
Jakabffy Elemér. 51.3. 51
Jenei Dezső. 31
katonai parancsnokság
Temesvár. 78
kisajátítások. 26
Kis-Küküllő megye. 51.5
Klementi. 34
Kolozsvár. 91. 30. 23. 22. 6
Brassai Líceum. 21.4
Zeneművészeti Líceum. 21.3
Kótay Pál. 72
Kozma Béla. 73
költségvetés. 24.2
könyvkiadás. 31. 24.9
Köpec. 23. 22
Krassó megye. 60. 46. 42. 40. 37
Lafont, Robert. 88
Lendvai Pál. 28
Lenin, V. I.. 5.3. 5.1
Les Temps Modernes. 88
levelezés. 69-75
levéltár és könyvtárügy. 18. 17
Livezeni. 51.6
Magyar Dolgozók Országos Szövetsége. 44
Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsa. 14
Magyar Népközösség. 77. 76. 63. 61. 60. 51.9. 51.8. 51.7. 51.5. 51.4. 51.3. 47. 44. 43. 42. 41. 40. 39. 38. 37. 36. 35. 33. 33. 32
Magyar Tudományos Akadémia. 27
magyar-kérdés. 4.3
Márton Áron. 51.4. 51.1
Mike Károly. 38
Mikó Imre. 15
miniszter
közoktatásügyi. 70
minisztérium
oktatásügyi. 81.8. 81.1
munkaszolgálat. 59. 58. 57. 56. 55. 54. 53. 52. 51.9. 51.8. 51.7. 51.6. 51.2. 51.1. 51. 50. 48
Nagyenyed
Bethlen Gábor Kollégium. 24.5
Nagyszalonta. 22
Nagyszentmiklós. 90. 67. 66. 63. 62
Nánási János. 73
nemzetiségek, nemzetiségi kérdés. 88. 85. 83. 28. 24.8. 24.1. 21.2. 21.1. 16. 15. 12. 10. 7. 5.5. 5.1. 4.2. 4
népkonyha. 36
oktatás. 86. 81.7. 81. 73. 31. 24.8. 24.7. 24.6. 24.2. 24.1. 23. 22. 21
Oravicabánya. 61. 49. 48. 47. 46. 42. 41. 40. 39. 38. 37. 35. 33
osztályharc. 88
Párizsi Békeszerződések. 3
peres ügyek. 26
Petőfi Sándor. 9
Pomjánek Béla. 73
Prázsmár. 23
Predeal. 51.9
püspökség
Gyulafehérvár. 59
rádiópanaszok. 46
Raffai Ferenc. 52
Reformáció. 19
református egyház. 61. 60
rendeletek. 78
Resicabánya. 61. 60. 51.8. 49. 47. 38. 37. 35
Román Kommunista Párt. 13
Románia. 85. 28. 24.9. 24.1. 21.2. 21.1. 16. 5.4. 5.2. 4.2
sajtó. 84-89
Scânteia. 87
sérelmi ügyek. 73. 46-59. 22
Ştefan Gheorghiu Politikatudományi Intézet. 75
Szánthó Ferenc. 48
Székely Sándor. 27
Székelyudvarhely. 23
Sziguranca. 51.5
Szikszay Jenő. 82. 74. 69
Szilágynagyfalu. 22
Szilágysomlyó. 22
szorványinternátus. 67. 66. 65. 64. 62
Takács Lajos. 75. 43. 15. 8. 4.3
Tanügyi Újság. 86
Tápai Pál. 77
Temesvár. 78. 77. 76. 52. 51.4. 45. 45. 43. 42. 40. 34. 33. 32. 2. 1
Tito, Iosif Broz. 89
Tóth Kálmán. 55
törvények
közoktatásügyi. 81.9. 81.8
törvénytervezet. 83
Victoria nyomda. 45
Zelei Imre. 25
Zsombolya. 36

Fel az oldal tetejére