Szabó T. Attila kézirathagyatéka
(Erdélyi Múzeum-Egyesület Kézirattára, Kolozsvár)
Katalógus

Összeállította Dáné Veronka,
Lupescuné Makó Mária
Szabó T. Attila
(1906-1987)
Nyelvész, irodalom- és muvelodéstörténész. Középiskoláit Kolozsvárt végezte, és ugyanott a teológia és bölcsészkar hallgatója. 1927-ben Rockefeller-ösztöndíjas Edinburghban. 1936-tól az EME levéltárosa, 1940-1971 között a kolozsvári egyetem tanára, 1940-1944 között a Teleki Pál Tudományos Intézet munkatársa. 1979-ben az MTA tiszteleti tagja lett. Szerkesztette a Magyar Népnyelvet, az Erdélyi Múzeumot, az Erdélyi Tudományos Füzeteket, a Nyelv- és Irodalomtudományi Közleményeket. Irodalomtörténeti, tudománytörténeti, nyelvtörténeti, néprajzi, hely- és személynévtani tanulmányokat közölt. Fo muve az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár (1975 - ). Fontosabb munkái: Dés helynevei (1937), Gyergyói helynevek a XVII-XIX. századból (1940), Kalotaszeg helynevei (1942), A kolozsvári becenevek a XVI-XIX. szazadban (1968), A marosvásárhelyi sorok és glosszák (Farczády Elekkel, 1973), Válogatott tanulmányok (1970-85, 1988).
Tartalom

I. Személyi iratok
II. Szabó T. Attila kéziratai
III. Szabó T. Attila gyűjtemény
IV. Szabó T. Attila hagyatékában lévő kisebb kéziratok
V. Lektorálásra átadott kéziratok
VI. Szabó T. Attila levelezése
VII. Szabó T. Attiláné Csáti Éva levelezése
VIII. Szabó T. Áron levelezése
IX. Szabó T. Ádám levelezése