EME Könyvkiadó


Főoldal »  Az EME Kiadványai »  Könyvek  »  Műszaki Tudományos Füzetek - FMTÜ
Műszaki Tudományos Füzetek - FMTÜ

A modern műszaki fejlődés és eredményeinek hatékony használata lényegesen meghatározza Európa e része és benne Erdély gazdasági és kulturális helyzetét, fennmaradásunk esélyeit és távlatait. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Műszaki Tudományok Szakosztálya rendezésében zajlik 1996-tól évente a Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka, mely kiváló fórumnak bizonyult a fiatal kutatók munkáinak ismertetésére. A kezdeményezésnek alapvetően kettős célja van. Egyrészt lehetőséget akar biztosítani a főként fiatal műszakiaknak, hogy munkájukról, eredményeikről számot adhassanak, egymásról tudomást szerezzenek. Ösztönözni szeretne annak felismerésére, hogy átmenetinek jellemzett napjainkban is érdemes és szükséges az alkotó tudományos munka még akkor is, ha a mindennapos tapasztalat sokkal könnyebb, anyagiakban sokszor előnyösebb tevékenységek felé csábítja tehetséges fiataljainkat. Egymás eredményeinek megismerése, összehasonlítása egészséges versenyszellem kialakulását eredményezheti, s egészben véve nagymértékben hozzájárulhat a hazai magyar szakemberek szakmai tudásszintjének emeléséhez. Másik bevallott célunk a műszaki anyanyelv elsajátítására, gyakorlására való ösztönzés. Szeretnénk tudatosítani mindenkiben, hogy nem lehet valaki teljes értékű szakember, ha anyanyelvén nem képes szakterületéről, munkájáról beszámolni. A fentiekben leírtak írásos bizonyítéka a napjainkig megvalósított FMTÜ 17 kötete.

 9
Bitay Enikő: Műszaki Tudományos Füzetek 2004
 8
Bitay Enikő: Műszaki Tudományos Füzetek 2003
 2
Bitay Enikő: Műszaki Tudományos Füzetek 1997
 19
Bitay Enikő (szerk.): Műszaki Tudományos Füzetek 2014
 18
Bitay Enikő (szerk.): Műszaki Tudományos Füzetek 2013
 17
Bitay Enikő (szerk.): Műszaki Tudományos Füzetek 2012
 16
Bitay Enikő: Műszaki Tudományos Füzetek 2011
 15
Bitay Enikő: Műszaki Tudományos Füzetek 2010
 14
Bitay Enikő: Műszaki Tudományos Füzetek 2009.
 13
Bitay Enikő: Műszaki Tudományos Füzetek 2008
 12
Bitay Enikő: Műszaki Tudományos Füzetek 2007
 11
Bitay Enikő: Műszaki Tudományos Füzetek 2006
 10
Bitay Enikő: Műszaki Tudományos Füzetek 2005
  7
Bitay Enikő: Műszaki Tudományos Füzetek 2002
  6
Bitay Enikő: Műszaki Tudományos Füzetek 2001
« Első oldal  1   2  Utolsó oldal »