EME Könyvkiadó
2019 december 16, hétfő
ERDÉLYI MÚZEUM EGYESÜLET - KIADÓ
HU RO EN Főoldal Az EME Kiadványai Folyóiratok Könyvek Események A Kiadóról Rendelési útmutató Elérhetőség Magyarországi forgalmazás PartnerintézményekGYORSKERESŐ
Főoldal »  Az EME Kiadványai  »  Könyvek 
Könyvek

Sorozatok:
Erdélyi Tudományos Füzetek
Erdélyi Történelmi Adatok
Romániai Magyar Bibliográfiák
Műszaki Tudományos Füzetek - FMTÜ
Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár
Székely Oklevéltár
Romániai Magyar Irodalmi Lexikon
Műszaki Tudományos Füzetek
Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára
Vándorgyűlések
Tudomány-és Technikatörténeti Füzetek
Jubileumi kiadványok
Emberek és kontextusok
Kölesériana
Certamen
Műszaki Tudományok Ülésszaka
Letöltés. Média- és kommunikációtudományi könyvsorozat
Műszaki Tudományos Közlemények

Könyvek:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   S   T   V   W  
A
 1.
Angi István, Csákány Csilla szerk.: Zenei művelődésünk a változó régióban
 2.
Antalné Tankó Mária: Gyimesi Írott tojások
B
 3.
Bajusz István: Amfiteatrul de la Porolissum și amfiteatrele din provinciile romane de la Dunărea de Mijloc
 4.
Bakó Rozália Klára (szerk.): The Chair: Visual Encouters with Power=Székek: Vizuális találkozások a hatalommal
 5.
Balázs Imre József: Üvegfej és homokóra
 6.
Bánffi-Benedek Andrea: Lyrik und Musik
 7.
Bányai Éva: Fordulat-próza
 8.
Bartha Katalin Ágnes (szerk.): Életpályák, programok a közművelődés szolgálatában
 9.
Bartha Katalin Ágnes, Biró Annamária, Demeter Zsuzsa, Tar Gabriella-Nóra (szerk): Hortus amicorum
 10.
Benedek István: Repülőmodellezés Kolozsváron
 11.
Benkő Samu (szerk.): Bolyai János marosvásárhelyi kéziratai I.
 12.
Benő Attila, Fazakas Emese, Kádár Edit (szerk.): „…hogy legyen a víznek lefolyása..."
 13.
Benő Attila, Fazakas Emese, Zsemlyei Borbála (szerk.): Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában
 14.
Benő Attila, Fazakas Noémi (szerk.): Élőnyelvi kutatások és a dialektológia
 15.
Benő Attila, T. Szabó Csilla (szerk): Az ember és a nyelv - térben és időben
 16.
Berki Tímea: A román irodalom magyar bibliográfiája: 1970-1980 - Bibliografia maghiară a literaturii române: 1970-1980
 17.
Bethlen Farkas: Erdély története I.
 18.
Bethlen Farkas: Erdély története II.
 19.
Bethlen Farkas: Erdély története III.
 20.
Biró Annamária, Egyed Emese (szerk.): Aranka György és a tudomány megújuló alakzatai
 21.
Bitay Enikő, Sipos Gábor (szerk.): A romániai magyar tudományosság intézményi keretekben
 22.
Blos-Jáni Melinda (szerk.): Látható Kolozsvár
 23.
Bocskay István, Matekovits György: Fog- és szájbetegségek megelőzése
 24.
Bodó Zalán: Fordítóprogramok szerkesztése Flex és Bison segítségével
 25.
Borbély András, Orbán Jolán, Pieldner Judit szerk.: Irodalom, test, emlékezet
 26.
Boszák Gizella (herausgegeben): Germanistik ohne Grenzen Band 3.
 27.
Boszák Gizella, Crisan Renata Alice (herausg.): Wissenschaften im Dialog Studien aus dem Bereich der Germanistik
C
 28.
Cseke Péter (s.a.r.): Eke és toll
 29.
Csetri Elek: Kelemen Lajos élete és munkássága
 30.
Czibula Katalin, Emődi András, János-Szatmári Szabolcs (szerk.): Dráma - Múlt - Színház - Jelen
D
 31.
Dáné Tibor Kálmán, Egyed Ákos, Sipos Gábor, Wolf Rudolf (szerk.): Kolozsvár 1000 éve
 32.
Dáné Veronka, Horn Ildikó, Lupescu Makó Mária, Oborni Teréz, Rüsz-Fogarasi Enikő, Sipos Gábor (szerk.): Bethlen Erdélye. Erdély Bethlene
 33.
Dáné Veronka, Lupescuné Makó Mária, Sipos Gábor (szerk.): Testimonio litterarum
 34.
Dávid Gyula (szerk.): 1956 Erdélyben
 35.
Deé Nagy Anikó: A könyvtáralapító Teleki Sámuel
 36.
Demeter László: Erdővidék a szabadságharcban 1848-1849
 37.
Dienes Sándor: Munkaorvostan tüneti és kórtani útmutatóval
E
 38.
Egyed Ákos, Kovács Eszter: Gyúljanak meg közöttünk is új oltártüzei az ismereteknek
 39.
Egyed Ákos, Pomogáts Béla, Tonk István: Gróf Mikó Imre emlékülés. Kolozsvár 2005. október 8.
 40.
Egyed Emese (s.a.r.): „Levéllé válva" Ujfalvi Krisztina verselő köre
 41.
Egyed Emese (szerk.): A látható jelentés
 42.
Egyed Emese (szerk.): Képes beszéd
 43.
Egyed Emese (szerk.): Távlatok
 44.
Egyed Emese, Bartha Katalin Ágnes, Tar Gabriella Nóra (szerk.): (Dráma)szövegek metamorfózisa. Kontaktustörténetek. A 2009. június 4–7-i kolozsvári konferencia szerkesztett szövegei. 1. kötet
 45.
Egyed Emese, Bartha Katalin Ágnes, Tar Gabriella Nóra (szerk.): (Dráma)szövegek metamorfózisa. Kontaktustörténetek. A 2009. június 4–7-i kolozsvári konferencia szerkesztett szövegei. 2. kötet
 46.
Egyed Péter: Szellem és környezet II.
 47.
Egyed Péter (szerk.): Felvilágosodás. Magyar századforduló
 48.
Emődi András: „...negyedét is ki verő aczél kerekű óra szóllítgat rendre és pontosságra bennünket...” Régi templomi toronyórák Biharban és környékén
 49.
Entz Géza: Erdély épi­tészete a XIV-XVI. században
 50.
Entz Géza: Erdély épi­tészete a XI-XIII. században
 51.
Ercsey Gyula: Farkasok árnyékában
F
 52.
Farkas Izabella (szerk): Szívekben égjen a láng
 53.
Farkas Zoltán: Adalékok a kolozsvári Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem történetéhez
 54.
Farkas Zoltán, Lázár László (szerk.): Páter Béla emlékezete
 55.
Fazakas Áron: Filmhanglexikon
 56.
Fedinec Csilla (szerk.): A nemzet mint tudományos közösség
 57.
Fedinec Csilla (szerk.): Hungary's neighbors as kin-states
 58.
Ferencz László: A belgyógyászati diagnosztika kézikönyve 1. kötet
 59.
Ferencz László: A belgyógyászati diagnosztika kézikönyve 2. kötet
 60.
Ferencz László: A belgyógyászati diagnosztika kézikönyve 3. kötet
 61.
Ferencz László: A belgyógyászati diagnosztika kézikönyve 4. kötet
 62.
Feszt György (szerk.): Fejezetek az erdélyi magyar orvostudomány történetéből: kutatások 1945-1990 között
 63.
Fodorpataki László: Mikroszkópos növényszervezettan
 64.
Fülöp Géza: Az információ
G
 65.
Gábor Csilla, Luffy Katalin, Sipos Gábor (szerk.): Erdély reneszánsza 1.
 66.
Gábor Csilla, Luffy Katalin, Sipos Gábor (szerk.): Erdély reneszánsza 2.
 67.
Gábos Zoltán: Termodinamika
 68.
Gáll Erwin: Doboka-IV. vártérség templom körüli temetője
 69.
Gáll Erwin, Dobos Alpár, Petruț Dávid, Kapcsos Norbert, Wanek Ferenc, Piroska Eszter, Nagy Szabolcs, Iván András: "Daciától Ultrasilvaniáig" A Kis-Szamos medencéjének településtörténeti változásai
 70.
Gáll Erwin, Gergely Balázs: Kolozsvár születése
 71.
Géczi Róbert, Bódis Katalin: Környezeti monitoring Verespatak környékén
 72.
Gidó Attila: Két évtized
 73.
Gy. Dávid Gyula: Pákei Lajos hagyatéka
 74.
Gyéresi Árpád (szerk.): Hét évtized emlékezete
H
 75.
Hermán M. János: Joannes á Lasco
 76.
Hermann Gusztáv Mihály, Orbán Zsolt: Csillagösvény és göröngyös út
 77.
Horváth Emőke, Mezei Tibor: Szülészeti és nőgyógyászati patológia
 78.
Hubbes László Attila (szerk.): Etno-pogányok: retorikai fogások a hálón innen és túl
I
 79.
Ilyés Szilárd, Tamásné Szabó Csilla (szerk.): Az erdélyi magyar tudomány történetéből
J
 80.
Jakab Albert Zsolt, Peti Lehel (szerk.): Aranymadár
 81.
Jakó Zsigmond: Írás, levéltár, társadalom
 82.
János-Szatmári Szabolcs: Az érzékeny színház
 83.
János-Szatmári Szabolcs (herausgegeben): Germanistik ohne Grenzen Band 1.
 84.
János-Szatmári Szabolcs (herausgegeben): Germanistik ohne Grenzen Band 2.
 85.
János-Szatmári Szabolcs, Szűcs Judit (herausgegeben): Wissenschaften im Dialog Studien aus dem Bereich der Germanistik
K
 86.
Kádár Edit, Szilágyi N. Sándor (szerk.): Összetételek és nyelvleírási modellek
 87.
Kádár Edit, Szilágyi N. Sándor (szerk.): Motiváltság és nyelvi ikonicitás
 88.
Kádár Edit, Szilágyi N. Sándor szerk.: Analógia és modern nyelvleírás
 89.
Kádár Edit, Szilágyi N. Sándor szerk.: Szinkronikus nyelvleírás és diakrónia
 90.
Kékedy László: Műszeres analitikai kémia 1. kötet
 91.
Kékedy László, Kékedy Nagy László: Műszeres analitikai kémia 2. kötet
 92.
Kékedy László, Kékedy Nagy László: Műszeres analitikai kémia 3. kötet
 93.
Kelemen Hajnal, Gyéresi Árpád: Szervetlen gyógyszerészeti kémia
 94.
Kelemen Lajos, Sas Péter (sajtó alá rendezte): Napló I.
 95.
Kelemen Lajos, Sas Péter (sajtó alá rendezte): Napló II. (1921-1938)
 96.
Keszeg Vilmos (szerk.): À qui appartient la tradition? / Who owns the Tradition
 97.
Keszeg Vilmos szerk.: Iskolák, iskolamesterek, diákok Erdélyben
 98.
Kiss András, Kovács Kiss Gyöngy, Pozsony Ferenc szerkesztette: Emlékkönyv Imreh István születésének nyolcvanadik évfordulójára
 99.
Kiss Sándor: Matematikus a XX. század viharaiban
 100.
Kolumbán Zsuzsánna, Nagy Róbert (szerk.): „...idves határozást hozni ..." Tanulmányok az agyagfalvi székely nemzeti gyűlés 170. évfordulójára
 101.
Kordics Noémi, Szabó Eszter (herausgegeben): Wissenschaften im Dialog Studien aus dem Bereich der Germanistik
 102.
Kovács András, Sipos Gábor, Tonk Sándor szerkesztette: Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára
 103.
Kovács Judit: Elsősegélynyújtás alapfokon
 104.
Kovács Kuruc János, Bajusz István (szerk.): Szilágysági magyarok 2 - Maghiarii sin Sălaj - Die Ungarn aus dem Krei Sălaj 2
 105.
Kovács Zsolt, Sarkadi Nagy Emese Weisz Attila (szerk.): Liber discipulorum
 106.
Kun Imre Zoltán: Klinikai endocrinologia
 107.
Kuszálik Péter: A romániai magyar sajtó 1989 után
L
 108.
Lakatos Róbert Árpád: Dokumentumfilmes hatások a játékfilmben
 109.
Luffy Katalin (sajtó alá rend., bev. tanulm.): Brázovai feljegyzések - Însemnări din Breazova
 110.
Lupescu Makó Mária (főszerk.), Ionuț Costea, Ovidiu Ghitta, Sipos Gábor, Rüsz-Fogarasi Enikő (szerk.): Cluj - Kolozsvár - Klausenburg 700
 111.
Lupescu Radu: Mátyás király szülőháza
M
 112.
Maczelka Csaba: A kora újkori angol utópiák magyar története
 113.
Marcus Tullius Cicero (ford., sajtó alá rend. Pap Levente): Piso ellen
 114.
Monoki István (összeállította): Magyar könyvtermelés Romániában (1919-1940)
N
 115.
Nagy Mihály Zoltán, Vincze Gábor (szerk.): Autonómisták és centralisták
 116.
Nagy-Tóth Ferenc: Régi erdélyi körték és más gyümölcsök
 117.
Nagy-Tóth Ferenc: Régi erdélyi szilvák
 118.
Nagy-Tóth Ferenc: Régi erdélyi almák
 119.
Németh Boglárka: Aspect and Stativity in Hungarian
O
 120.
Orbán János (szerk.): Stílusok, művek, mesterek. Erdély művészete 1690-1848 között
 121.
Ősz Sándor Előd: Bibliotheca Calviniana Transylvanica
P
 122.
Pál Judit, Sipos Gábor (szerk.): Emlékkönyv Egyed Ákos születésének nyolcvanadik évfordulójára
 123.
Pál Judit; Sipos Gábor szerkesztette: Emlékkönyv Csetri Elek születésének nyolcvanadik évfordulójára
 124.
Pál-Antal Sándor; Sipos Gábor; W. Kovács András; Wolf Rudolf szerkesztette: Emlékkönyv Kiss András születésének nyolcvanadik évfordulójára
 125.
Pálfi József: Református felsőoktatás Erdélyben
 126.
Pápai Páriz Ferenc (sajtó. alá rend. Rácz Emese): A gyulafehérvár-nagyenyedi Bethlen-kollégium alapítása és története
 127.
Péntek János: Történések a nyelvben a keleti végeken
 128.
Péntek János: Történések a nyelvben a keleti végeken
 129.
Péntek János (szerk.): A moldvai magyar tájnyelv szótára (1.2-2. kötet)
 130.
Péntek János (szerk.): A moldvai magyar tájnyelv szótára (1-2. kötet)
 131.
Péntek János, Czégényi Dóra (szerk.): Emlékkönyv Márton Gyula születésének centenáriumára
 132.
Péter H. Mária: Gyógyszerészképzés a Ferenc József Tudományegyetemen 1872-1919 között
 133.
Péter H. Mária: Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai I-II.
 134.
Péter H. Mária: Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai
 135.
Péter Mihály, Péter H. Mária: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvostudományi Szakosztályának százéves tevékenysége
S
 136.
S. Pataki Mózes (sajtó alá rendezte Egyed Emese): Poétai Gondolatok
 137.
Sepsi Árpád, Kohl István: A kárpáti barnamedvéről
 138.
Sipos Gábor: Reformata Transylvanica
 139.
Sipos Gábor (felelős kiadó): Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi szakosztálya és a Csíki Székely Múzeum közös rendezésében tartott vándorgyűlés előadás-gyűjteménye - 1997 szeptember 12.-
 140.
Sipos Gábor (szerk.): Emlékkönyv Benkő Samu születésének nyolcvanadik évfordulójára
 141.
Sófalvi András: Hadakozás és önvédelem a középkori és fejedelemség kori Udvarhelyszéken
 142.
Sorbán Angella: Ó, a Nyugat, a Nyugat!
 143.
Szabó Béla, Szilágyi Tibor, Lőrincz Zoltán, Sipos Emese, Szatmári Szabolcs, Pávai Zoltán, Frigy Attila: A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés 70 éve
 144.
Székely László, Fehér Andrea (kiad.): Gróf Székely László önéletírása
T
 145.
Tánczos Vilmos: Madárnyelven
 146.
Tankó Attila, Péter Mihály (szerkesztők): Genersich Antal emlékkönyv születésének 150. évfordulója alkalmából - Adatok a romániai magyar orvosok és gyógyszerészek munkásságáról
 147.
Tertullianus, Quintus Septimius Florens (Pap Levente ford., utószó, jegyz.) ): A zsidók ellen
 148.
Tőtős Áron (szerk): Fejezetek Erdély történetéről
 149.
Tőtős Áron, K. Markaly Aranka, Koloh Gábor, Horváth Illés (szerk.): Ezerarcú Erdély
 150.
Tövissi József: Az Olt folyó a Kárpát-medencében
 151.
Türk, Erich : Die Orgellandschaft dreier nordsiebenbürgischer Landkreise: Cluj, Sălaj und Bistriţa-Năsăud - Három észak-erdélyi megye orgonatája: Kolozs, Szilágy és Besterce-Naszód megye
V
 152.
Veress Emőd, Bíró Bíborka Eszter, Kokoly Zsolt, Fegyveresi Zsolt, Székely János: Román polgári jog
 153.
Vikár Béla (s.a.r., bev., jegyz. Varga P. Ildikó): „Finnország egyik leglelkesebb diplomatája itt több mint 50 éven keresztül"
 154.
Vincze Zoltán: A kolozsvári régészeti iskola a Pósta Béla-korszakban (1899-1919)
W
 155.
Wilhelm Sándor: A sujtásos küsz
 156.
Wilhelm Sándor: Békák, gőték, szalamandrák bonckés alatt
 157.
Wilhelm Sándor: A törpeharcsa
 158.
Wilhelm Sándor: A lápi póc
email