ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció  A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 15. fórum
Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály 
II. TÖRTÉNELEM SZEKCIÓ

 
Helyszín: EME-székház, Kolozsvár, Jókai/Napoca u. 2–4. sz.
Előadóterem (I. panel) és Könyvtár (II. panel)
 
Időpont: 2016. november 26., 9.00 óra.
 
09.20 Megnyitó: Sipos Gábor, az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöke
 
I. panel
Elnök: W. Kovács András (EME–Kutatóintézet, Kolozsvár)
 
09.30 Sófalvi András (Haáz Rezső Múzeum, Székelyudvarhely): Királykő vára
09.50 Szőcs Tibor (MTA–HIM–SZTE–MNL, Magyar Medievisztikai Kutatócsoport): A „Damus pro memoria-oklevelek”
10.10 Lakatos Bálint (MTA–HIM–SZTE–MNL, Magyar Medievisztikai Kutatócsoport): Az 1514. évi parasztháború hírei külföldön
10.30 Hozzászólások
 
10.50 Szünet
 
11.10 C. Tóth Norbert (MTA–HIM–SZTE–MNL, Magyar Medievisztikai Kutatócsoport): Hol a pénz? Egy püspöki végrendelet tanúságai
11.30 Mikó Gábor (MTA-HIM-SZTE-MNL, Magyar Medievisztikai Kutatócsoport): Ismeretlen erdélyi országgyűlési irat a 16. századból
11.50 Derzsi Júlia (Társadalomtudományi Kutatóintézet, Nagyszeben): Szeben és a postálkodás ügye a 16. század második felében
12.10 Hozzászólások
 
12.30 Ebédszünet
 
Elnök: Bogdándi Zsolt (EME Kutatóintézet, Kolozsvár)
 
14.20 Mátyás-Rausch Petra (MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest): A szatmári bányavidék helyzete Bethlen Gábor uralkodásának első éveiben (1613–1619)
14.40 Dáné Veronka (Debreceni Egyetem, Debrecen): A kancellár „másik élete”. Kovacsóczy István pályafutásának első szakasza
15.00 Jeney-Tóth Annamária (Debreceni Egyetem, Debrecen): Udvari karrierek a Rákócziak udvarából
15.20 Sütő Zsolt (BBTE, Kolozsvár): Adatok Nagybánya 17–19. századi húsellátásához
15.40 Hozzászólások
 
16.00                          Szünet
 
16.20 Fazakas László (BBTE, Kolozsvár): Kolozsvári vízmizériák a 19. század végén
16.40 Nagy Róbert (BBTE, Kolozsvár): Bérek és piaci árviszonyok Zsil-völgyén a 19. század végén és a 20. század elején
17.00 Tőtős Áron (ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Doktori Iskola, Budapest): Az észak-erdélyi városok társadalmának foglalkozásszerkezeti átalakulása a 20. század első felében
17.20 Hozzászólások
 
 
II. panel
Elnök: Bárdi Nándor (MTA TTK Kisebbségkutató Intézet, Budapest)
 
09.30 Hermann Gusztáv Mihály (BBTE, Székelyudvarhely): Szigethi Gyula Mihály és a székely eredetkérdés
09.50 Nagy Botond (Román Állami Levéltárak Kovászna Megyei Osztálya, Sepsiszentgyörgy): Székelyföldi védjegyek a nemzeti piacon: háromszéki ásványvizek esete a századfordulón
10.10 Gidó Csaba (Kós Károly Szakközépiskola, Udvarhely): Székelyföld infrastrukturális modernizációja a helyi politikai elit elképzeléseiben (1867–1918)
10.30   Hozzászólások
 
10.50   Szünet
 
11.10 Pakot Levente (Központi Statisztikai Hivatal, Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest): Halandóság és életminőség a Székelyföldön a 19. században
11.30 Kolumbán Zsuzsánna (Haáz Rezső Múzeum, Székelyudvarhely): Házasság vagy együttélés? Néhány gondolat a vadházassági kapcsolatok 19. századi elterjedéséről Udvarhely vármegyében
11.50 Fodor János (BBTE, Kolozsvár): A marosvásárhelyi politikai elit és a Székelyföld – szerepköri változások a XX. század első felében
12.10 Hozzászólások
 
12.30 Ebédszünet
 
Elnök: Pál Judit (BBTE, Kolozsvár)
 
14.20 Tóth-Bartos András (Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy): Székelyföld népessége mint demográfiai tartalék a magyar telepítési politikában
14.40 Sárándi Tamás (Maros Megyei Múzeum, Marosvásárhely): A Székelyföld önellátása a két világháború közti romániai magyar közgazdasági gondolkodásban és az 1940-es helyzetkép
15.00 Bárdi Nándor (MTA TTK Kisebbségkutató Intézet, Budapest): A székely identitásépítés a két világháború között
15.20 Hozzászólások
 
15.40 Szünet
 
16.00 Nagy József (Gyergyóremete): A második világháború kollektív emlékezete Székelyföldön
16.20 Seres Attila (MTA BTK, Történettudományi Intézet, Budapest): A homo sovieticus a Székelyföldön. Novgorodi pártdelegációk és turistacsoportok Hargita megyében az 1970-es, 1980-as években
16.40 Both Noémi (BBTE, Kolozsvár): "A székelyek múltjának marxista feltárásáért." Programadó írások az 1950–1970-es évekből
 
17.00 Kerekasztal-beszélgetés a Székelyföld történeti kutatásának lehetőségeiről. Szervező: Kolozsvári Akadémiai Bizottság Történettudományi Szakbizottsága
info@eme.ro