Societate Muzeului Ardelean - Editură ştiinţifică


Prima pagina

Societatea Muzeului Ardelean ca editură ştiinţifică

Societatea Muzeului Ardelean încă din anii 1860 a publicat în ediţie proprie lucrările ştiinţifice care au rezultat din prelucrarea propriilor colecţii, şi a editat mai multe reviste. În 1990 cu reînceperea activităţii ştiinţifice a revivifiat şi activitatea de editură.

În anul 1991 a lansat din nou revista Erdélyi Múzeum, care apare de atunci cu câte 4 numere pe an. Revista Orvostudományi Értesítő apare deasemena fără întreruperi. Ca şi continuare a seriei Erdélyi Tudományos Füzetek în 1991 a apărut volumul 209. al seriei, care azi este la numărul 262. În această serie apar operele angajaţilor din cadrul Institutului de cercetare a Societăţii Muzeului Ardelean, teze de doctorat, ediţii de surse.

Au apărut două volume noi şi în cadrul ediţiilor de surse arhivistice.

Secţia de Ştiinţe Tehnice a institutului publică anuare şi publicaţii de specialitate.

Socieatatea Muzeului Ardelean a preluat şi editatarea volumelor corespunzătoare din Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár (Dicţionarul istoric-etimologic al lexicului maghiar din Transilvania), şi Romániai Magyar Irodalmi Lexikon (Enciclopedia literature maghiare din România).

Nivelul ştiiţific a publicaţiilor este asigurat de lectori de specialitate.

Societatea Muzeului Ardelean este editură acreditată în baza de dată CNCSIS din 2005.

Editor responsabil: Sipos Gábor
CONTACT: Biró Annamária biro.annamaria a-rond eme.ro

NOI APARIŢII

A XXIV. Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszak előadásai - Proceedings of the XXIVth International Scientific Conference of Young Engineers

Titlu :
A XXIV. Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszak előadásai - Proceedings of the XXIVth International Scientific Conference of Young Engineers
Gen :
műszaki tudományok
Editura:
Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár
Anul apariţiei :
2019
Gróf Székely László önéletírása

Titlu :
Gróf Székely László önéletírása
Gen :
történelem, családtörténet
Editura:
Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest
Anul apariţiei :
2019

Múzeumi Füzetek - Acta Scientiarium Transylvanica

Titlu :
Múzeumi Füzetek - Acta Scientiarium Transylvanica
Gen :
kémia
Editura:
Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár
Anul apariţiei :
2019
Irodalom és médiakultúra

Titlu :
Irodalom és médiakultúra
Gen :
médiatudomány
Editura:
Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár
Anul apariţiei :
2019

Brázovai feljegyzések - Însemnări din Breazova

Titlu :
Brázovai feljegyzések - Însemnări din Breazova
Editura:
Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár
Anul apariţiei :
2019
Acta Materialia Transylvanica 2 évf. 2019. 1

Titlu :
Acta Materialia Transylvanica 2 évf. 2019. 1
Gen :
anyagtudomány
Editura:
Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár
Anul apariţiei :
2019

Pákei Lajos hagyatéka

Titlu :
Pákei Lajos hagyatéka
Gen :
műépítészet, művészettörténet
Editura:
Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár
Anul apariţiei :
2019
„...én szeretem azt úgy átadni, hogy mások is olvassák

Titlu :
„...én szeretem azt úgy átadni, hogy mások is olvassák
Gen :
néprajz
Editura:
Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár
Anul apariţiei :
2019

Erdélyi Múzeum 2019/2

Titlu :
Erdélyi Múzeum 2019/2
Gen :
néprajz
Editura:
Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár
Anul apariţiei :
2019