Kós Károly kézirathagyatéka
(EME Kézirattár, Kolozsvár)

Néprajzkutató, idősebb Kós Károly fia, a kolozsvári Református Kollégium és a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium diákja. Kolozsvári és budapesti egyetemi tanulmányai során történelem-földrajz szakos tanári képesítést szerzett, a néprajztudomány doktora (1944). A kolozsvári egyetemen tanársegéd, az EME néprajzi tárának múzeumőre (1944-50), a Bolyai Tudományegyetem néprajzi előadója (1955-59). 1973-tól tagja a Társadalom- és Politikatudományi Akadémiának, tiszteletbeli tagja a Magyar Néprajzi Társaságnak. Kutató munkássága főleg a munka néprajza körében (juhászat, bivalytartás, vasművesség, stb.) nemzetközi viszonylatban is jelentős.

Fontosabb munkái: A vargyasi festett bútor (1971), Népélet és néphagyomány (1972), Szilágysági magyar népművészet (Szentimrei Judittal, Nagy Jenővel 1974), Tájak, falvak, hagyományok (1976), Eszköz, munka, néphagyomány (1979), Erdély népi építészete (1989)

Kós Károly (1919–1996)  
Tartalom

I. Személyes iratok
II. Saját kéziratok
II. 1. Cikkek tanulmányok
II. 2. Önálló kötetek
II. 3. A romániai magyarság néprajza
III. Levelezés
IV. Mások kéziratai
V. Intézményi iratok
VI. Program-, kutatási- és kötettervek
VII. Kiadványok
VIII. Térképek
IX. Adatgyűjtés
X. Mutatók
X. 1. Intézmény- és személynév mutató
X. 2. Helynév mutató
X.3. Tárgymutató