Jordáky Lajos kézirathagyatéka
(Erdélyi Múzeum-Egyesület Kézirattára, Kolozsvár)
Katalógus


Összeállította Bárdi Nándor

Jordáky Lajos (1913–1974)

 

Szociológus, kritikus. Tanulmányait a kolozsvári Református Kollégiumban és a Felsőkereskedelmi Iskolában végezte. A közgazdaság és a társadalomtudományok doktora. 1944-45-ben a Szakszervezetek Tanácsának főtitkára, 1945-től a Bolyai Tudományegyetem közgazdasági karának professzora, majd a Magyar Színház irodalmi titkára. 1952-ben koncepciós perben elítélik, 1955-ben rehabilitálják. 1957-től a kolozsvári Történeti Intézet kutatója. 1931-től a Szocialista Ifjúsági Szövetség, 1933-tól az SZDP kolozsvári szervezetének tagja. Munkásmozgalmi elkötelezettségét családi hagyományként örökölte, a nemzetiségi kérdés iránti érdeklődése pedig kisebbségi helyzetéből fakadt.

Fontosabb munkái: Szocializmus és irodalom (1946), Janovics Jenő és Poór Lili (1971), Irodalom és világnézet (1973), A szocialista irodalom útján (1973), Szocializmus és történettudomány (1974), Az erdélyi némafilmgyártás története (1981)

Tartalom

I. Személyes és családi iratok

II. A közéleti tevékenység iratai

III. Jordáky Lajos kéziratai

IV. Levelezés

V. Mások kéziratai

VI. Egyetemi és tudományos jegyzetek, adatgyűjtések és munkatervek

VII. Kisnyomtatványok, műsorfüzetek, plakátok, bélyegek

VIII. Önálló kiadványok

IX. Sajtó

X. Fényképek

Tárgymutató

Névmutató

Intézménymutató