Imreh István kézirathagyatéka
(Erdélyi Múzeum-Egyesület Kézirattára, Kolozsvár)
Katalógus

Összeállította Fejér Tamás
Imreh István
(1919-2003)
Történész, szociológus, az Erdélyi Tudományos Intézet munkatársa az intézmény megszunéséig (1947). Eloadó tanár elobb a kolozsvári egyetem jog- és közgazdaság-tudományi karán, majd nyugalomba vonulásáig (1983) a történelem szakon. A kolozsvári Történeti Intézet munkatársa és az EME elkobzott levéltárának megbízott igazgatója (1950-53). 1977-tol a Magyar Néprajzi Társaság tiszteletbeli tagja. Érdeklodésének középpontjában a székely falu története áll, annak társadalmi és gazdasági vetületei. Fontosabb munkái: Székely falutörvények (1947), A rendtartó székely falu (1973), Erdélyi hétköznapok 1750-1850. (1979), Erdély változó társadalma 1767-1821. (Csetri Elekkel közösen, 1980), A törvényhozó székely falu (1983).
Tartalom

I. Publikált kéziratok
II. Az életmű bibliográfia adatai szerint (In: Emlékkönyv Imreh István születésének nyolcvanadik évfordulójára, Kv. 1999. 649–680.) közöletlen kéziratok
III. Idegen kéziratok a hagyatékban
IV. Levelezés
V. Közéleti és tanári tevékenységének iratai
VI. Egyetemi jegyzetek, előadásvázlatok
VII. Lektori véleményezések
VIII. Mások tudományos tevékenysége
IX. Egyes intézmények iratai
X. Sajtó
XI. Anyaggyűjtés
XII. Levéltári anyag
XIII. Vegyes iratok
XIV. Különnyomatok
XV. Folyóiratok
Rövidítésjegyzék
Mutató