Beiratkozás

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Alapszabályai 10. §-ében foglaltak alapján az Egyesület tagjai lehetnek mindazok, akik az Egyesületbe való belépéskor annak Alapszabályákt elfogadták, belépési nyilatkozatot töltöttek ki és kérésüket az Egyesület választmánya jóváhagyta.

A belépési nyilatkozatot kérjük kitölteni és elküldeni. Letölthetõ itt

A kitöltött és aláírt nyilatkozatot kérjük az EME titkárságára eljuttatni:
- személyesen, vagy
- postán, vagy
- emailon a titkarsag@eme.ro címre.

Belépéskor az adott évi tagdijat ki kell fizetni. Külön beiratkozási díj nincs. Ha a tagdíjat az Egyesület bankszámlájára utalta, kérjük a kifizetést igazoló irat másolatát a belépési nyilatkozattal egyszerre a székházba eljuttatni.

Societatea Muzeului Ardelean
Cod Fiscal 5566931
Adresa str. Napoca 2-4, 400009 Cluj-Napoca

BCR Sucursala Cluj
IBAN: RO14 RNCB 0106 0159 8508 0001

 
Az EME 2008. március 27-én tartott Közgyűlése az alábbi tagdíjakat határozta meg. A tagdijak naptári évre vonatkoznak.


rendes tag 40 RON
nyugdíjas tag 20 RON
egyetemista tag 10 RON