Jenei Dezső emléklappal tüntették ki Kolozsváry Zoltán anyagtudóst, vezérigazgatót a Sapientia EMTE oktatóját

[2018.11.26]

2018. november 24-én, Kolozsváron a XIX. Műszaki Tudományos Ülésszakon adták át az EME Műszaki Tudományok Szakosztály kitüntetését, a Jenei Dezső-emléklapot.


Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Műszaki Tudományok Szakosztálya
Kolozsváry Zoltán
részére
Jenei Dezső-emléklapot adományozott az erdélyi magyar műszaki tudományosság fejlesztésében és ápolásában kifejtett kiemelkedő munkássága elismeréséül.Az emléklapot Bitay Enikő az EME főtitkára, a Műszaki Tudományok Szakosztálya elnöke és Kerekes László, az EME alelnöke nyújtotta át.

 

LAUDÁCIÓ

Dr. Kolozsváry Zoltán részére

 

Dr. Kolozsváry Zoltán 1937-ben született Marosvásárhelyen.

Egyetemi tanulmányait a Bukaresti Műegyetemen, gépészmérnöki szakon végezte, kiváló (10-es osztályzattal minősített) szakdolgozattal.

1968-ban védi meg doktori disszertációját, melynek címe A felületi kezelések befolyása a gépelemek kopásállóságára.

Érdeklődése az anyagtudományok iránt már ebben az időben megmutatkozott. A szakterülethez mindvégig hű maradt, aminek következtében kiváló tudományos eredményeket elért tudóst köszönthetünk.

Igen összetett, sikeres életpályája folyamán dr. Kolozsváry Zoltán a lehető legkülönbözőbb helyzetekben mutatkozik: elmélyült kutató, tudós, de ugyanakkor oktató, intézetvezető, és amikor erdélyi – ezenbelül marosvásárhelyi – közösségünk érdekei ezt úgy kívánták, rövid időre a társadalmi-politikai életbe is bekapcsolódott.

Tudományos munkásságát nem csak tágabb pátriánkban, a Kárpát-medencében, hanem világszerte ismerik és elismerik, megbecsülik.

Bizonyítja ezt a négy szakkönyv, melyből háromnak egyedüli szerzője, a több mint 100, elismert külföldi szaklapokban és szakmai konferenciákon publikált tudományos közlemény, illetve a 9 bejegyzett szabadalom.

Szakmai elismerését mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 5 akadémiai testület tagja, és világszerte hívják szakmai előadásokat tartani.

Erdélyi magyar közösségünk szellemi gyarapodását mindig is szívügyének tekintette.

Rögtön felismerte, hogy a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem indulása olyan egyedi esélyt jelent az erdélyi magyar értelmiségi réteg megmaradására, amit támogatni kell.

Önzetlenül és tanárhoz, tudóshoz méltó lelkesedéssel vállalta fel az oktatást, valamint azt, hogy a saját vállalatánál, a Plasmaterm Rt.-ban létező laboratóriumi infrastruktúrát használhassuk az anyagtudomány, anyagtechnológia, hőkezelés és felületkezelés tantárgyak laboratóriumi gyakorlatain.

Segítsége mind a mechatronika, mind a gépészmérnöki szakirány sikeres akkreditációjához nélkülözhetetlen módon járult hozzá, de bátran kijelenthetjük, hogy az intézményes akkreditáció megszerzéséhez is.

A fiatal műszaki generáció szakmai nevelését szívügyének tekinti. Azonfelül, hogy a szakmai gyakorlat számára biztosítja a helyet a saját vállalatánál, a nálunk még kezdeti, kibontakozó fázisban levő duális képzésbe is bekapcsolódott.

Szaktudása, tapasztalata, oktatói tehetsége és emberi tartása szakmai és ugyanakkor erdélyi magyar közösségünknek büszkeségére válik.

A Jenei Dezső-emléklappal fémjelzett kitüntetésre örömmel és tisztelettel javasoljuk, és szívből kívánjuk, hogy sokáig részesedjünk szakmai tudásában, jelenlétében, segítségében.

Kolozsvár–Marosvásárhely, 2018. november 24.

Bitay Enikő, az MTA külső tagja, az EME Műszaki Tudományok Szakosztálya elnöke

Máté Márton, az EME Műszaki Tudományok Szakosztálya alelnöke