Imreh István Emlékkonferencia - felhívás

[2018.11.29]
Jelentkezési határidő: 2019. január 31.

 

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület, a BBTE Magyar Történeti Intézete, a KAB Történettudományi Szakbizottsága és az MTA BTK Történettudományi Intézete emlékkonferenciát szervez Imreh István (1919–2003), a Babeş-Bolyai Tudományegyetem egykori professzora, az MTA külső tagja születésének 100. évfordulójára Kolozsváron 2019. szeptember 12–13-án.

Imreh Istvánnak a források széles körű ismeretén alapuló, ugyanakkor a nemzetközi, elsősorban a francia társadalomtörténeti látásmódot (is) érvényesítő munkássága felöleli Erdély, különösen a székelység történetének a 16. század végétől a 19. század közepéig terjedő időszakát, annak mindenekelőtt társadalom- és gazdaságtörténeti vonatkozásait vizsgálja, forrásait tárja fel, felhasználva a néprajz, jogtörténet, szociológia eredményeit és eszköztárát. Szerteágazó kutatási területeiről és érdeklődési köréről több mint háromszáz tételt számláló szakirodalmi munkássága tanúskodik, melyből a Székely falutörvények (1947), Majorsági gazdálkodás a Székelyföldön a feudalizmus bomlásának idején (1956), A rendtartó székely falu (1973), Erdélyi hétköznapok (1750–1850) (1979), A törvényhozó székely falu (1581–1847) (1983), Székelyek a múló időben (1987), A fejedelmi gazdálkodás Bethlen Gábor idejében (1992), "Látom az életem nem igen gyönyörű." A madéfalvi veszedelem tanúkihallgatási jegyzőkönyve 1764. (1994), Erdélyi eleink emlékezete (1550–1850) (1999) című önálló munkáit említjük meg.

A szervezőbizottság tagjai: Sipos Gábor (EME, BBTE), Pál Judit (BBTE MTI, KAB), Oborni Teréz (MTA BTK TTI)

 

A szervezők Imreh István munkásságához (és személyéhez) kapcsolódó témajavaslatokat várnak az alábbi címek egyikén:

Gálfi Emőke, az EME Kutatóintézetének munkatársa: galfie72 /kukac/ yahoo.com

Fejér Tamás, az EME Kutatóintézetének munkatársa: fejertamas77 / kukac/ yahoo.com

 

Jelentkezési határidő: 2019. január 31.

 

A konferencia helye és időpontja:

Erdélyi Múzeum-Egyesület (Kolozsvár, Napoca/Jókai u. 2–4)

2019. szeptember 12–13.

 

Az előadások szerkesztett változatait tanulmánykötetben tervezzük közzétenni.

Túljelentkezés esetén a szervezők az Imreh István munkásságához szorosabban kapcsolódó témákat részesítik előnyben.