Erdélyi Természettudományi Konferencia (ETK-20)

[2021.09.07]

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) Természettudományi Szakosztálya A Magyar Tudomány Napja Erdélyben Fórumhoz kapcsolódóan (20. Fórum) az idén is megszervezi online formában az Erdélyi Természettudományi Konferenciát (ETK-20) 2021. november 20-án. A Konferencia munkálatait eddigi gyakorlatunknak megfelelően a biológia, fizika, földtudományok, kémia, környezettudományok szekciókban tartjuk. A rendezvény fő célja lehetőséget biztosítani a természettudományok különböző területeit művelők számára az egymás munkájával való találkozásra. A Konferencia hivatalos nyelve magyar és angol. Tervezett programját a Szakosztály honlapján (www.eme.ro/termeszet) mielőbb közzétesszük, illetve arról a részvételi szándékukat 2021. október 15-ig jelző személyeket körlevelünkben tájékoztatjuk.

A bemutatott előadások/poszterek 1-1 oldalas magyar, illetve angol nyelvű kivonatát a Konferencia Programfüzetében közöljük.  A teljes dolgozat, a 4 oldalt meg nem haladó terjedelmű, nyomdakész kéziratát a szokásos szaklektorálás után az Acta Scientia Transylvanica (Múzeumi Füzetek) 2021-es ISSN számmal rendelkező kötetének megfelelő füzetében (Biologica, Chemica, Physica, illetve Geologica–Geographica) van mód megjelentetni. A dolgozatok teljes terjedelemben felkerülnek a Szakosztály honlapjára is.

A kéziratokat a csatolt formai követelménynek megfelelő .doc file (vagy .docx file) formában rögzítsük, és e-mail csatolmányként kérjük elküldeni.  

              

Határidők:

Jelentkezés, a jelentkezési lap beküldésével 2021. október 15.

Az előadások/poszterek kivonatának beküldési határideje 2021. október 15.

A teljes terjedelmű dolgozat beküldési határideje pedig 2021. november 15.

A részvételi díj átutalásának határideje 2021. november 15

 

Részvételi díj: aktív dolgozók esetében 50 ROL, a nyugdíjasok, MSc., BSc és PhD. hallgatók részére pedig 25 ROL.  A részvételi díj csak az előadókra vonatkozik. Mindazok számára, akik szeretnék meghallgatni az online konferencián elhangzó előadásokat, a részvétel ingyenes.

 

Bankszámlák:  Asociatia Societatea Muzeului Ardelean, BCR Sucursala Cluj:

RO14 RNCB 0106 0159 8508 0001/ROL

RO84 RNCB 0106 0159 8508 0002/USD

RO57 RNCB 0106 0159 8508 0003/EUR

RO30 RNCB 0106 0159 8508 0004/HUF