EME Kiadó Hírlevél 2020.09.09

[2020.09.09]

EME Kiadó Hírlevél 2020.09.09

A hírlevél itt olvasható pdf formátumban EME Kiadó Hírlevél 2020.09.09

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadójának legfrissebb kötetei

 

 

 

 

 

 

 

 

Cím: Hivatalnok értelmiség a kora újkori Erdélyben és a Magyar Királyságban I.            ETF 290

Szerző(k): Bogdándi Zsolt, Fejér Tamás, Jakó Klára (szerk.)

Műfaj: történelem, művelődéstörténet

Ismertető: A tanulmánykötet az Erdélyi Múzeum-Egyesület Kutatóintézete és az MTA BTK Történettudományi Intézete által 2018. október 18–19-én Budapesten szervezett Hivatalnok értelmiség a kora újkori Erdélyben és a Magyar Királyságban című konferencián elhangzott előadások szerkesztett változatait tartalmazza. A széleskörű levéltári kutatásokon alapuló írások elsősorban az archontológia és a prozopográfia irányából közelítik meg a hivatalnok értelmiség meglehetősen összetett, az esetek többségében minden kutatási előzmény nélküli kérdéskörének a vizsgálatát. Ugyanakkor a szerzők a zömükben új információk feltárása mellett fokozott figyelmet fordítanak a szakirodalomban meggyökeresedett téves nézetek, pontatlanságok korrigálására is.

Tartalom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cím: A magyar nyelv Romániában (Erdélyben)

Szerző(k):Péntek János, Benő Attila; szerkesztette: Kontra Miklós

Műfaj: szociolingvisztika, nyelvpolitika

Ismertető: Az 1990 előtti magyar nyelvtudomány egyik adóssága  volt, hogy nemigen foglalkozott Trianon nyelvi következményeivel. A rendszerváltás után A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén című kutatás keretében határon túli és magyarországi nyelvészek elkészítették a környező országok kisebbségi magyar nyelvhasználatának szociolingvisztikai elemzését Trianontól az 1990-es évek közepéig. A kutatók azonos szerkezetben tárgyalták a kisebbségi magyarok földrajzi és demográfiai jellemzőit, politikai, gazdasági, kulturális és vallási helyzetét, a nyelvekhez fűződő attitűdöket és a nyelvi konfliktusokat, a nyelvi törvényeket, a magyar nyelv szerepét az oktatásban, a közigazgatásban és a tömegtájékoztatásban. A szigorúan nyelvészeti részek a kétnyelvűség hatásait írták le, vagyis a magyarországi magyarok és a határon túliak közti nyelvi azonosságokat és különbségeket elemezték. Ebben a könyvben a szerzők, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem professzorai részletesen elemzik az 1996-os erdélyi terepkutatás eredményeit, de ezeket ki is egészítik egy 2009-ben lefolytatott nagy erdélyi szociológiai vizsgálat releváns nyelvi adatainak elemzésével. Másképp mondva: az olvasó az 1990 utáni három évtized erdélyi nyelvi fejleményeinek panoramikus leírását is kapja e kötetben. A Kárpát-medencei kisebbségi magyarok nyelvi leírása – a kárpátaljai (1998), vajdasági (1999), szlovákiai (2000), ausztriai és szlovéniai (2012) és horvátországi (2016) kötetek után – ezzel a könyvvel válik teljessé.

Tartalom
Rezumat
Summary

Cím: Erdélyi Múzeum 2020/2            82.

Alcím: Az EME Elnökségének, Bölcsészet-, Nyelv-, Történettudományi, valamint Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztályainak közlönye

Szerkesztő(k): Kovács Kiss Gyöngy (felelős szerkesztő), Tánczos Vilmos (a lapszám szerkesztője)

Műfaj: néprajz

Ismertető:

Tartalomjegyzék
Content
Cuprins
Abstracts and keywords

 

 

Cím: Élettan

Szerző(k): Metz Júlia, Orbán Kis Károly, Szilágyi Tibor

Műfaj: élettan, fiziológia

Ismertető:

Az élettan (fiziológia) az élő szervezetek működésével, valamint a működés szabályozásával foglalkozó tudomány. Az élettan azokat a fizikai, kémiai és biológiai jelenségeket tanulmányozza, amelyek lehetővé teszik az élet kialakulását, fennmaradását, fejlődését és alkalmazkodását (adaptáció) a környezeti változásokhoz.

Tartalom

 

Cím: Élelmiszerkémia és táplálkozástudomány dióhéjban

Szerző(k): Nagy Előd Ernő, Kovács Béla

Műfaj: élelmiszerkémia

Ismertető:

Tartalom

 

 

 

 

A kiadványok, akárcsak a korábbi köteteink, megvásárolhatók az www.eme.ro/kiado  honlapon vagy partnerintézményeinknél.