EME Kiadó Hírlevél 2019.11.11

[2019.11.11]
EME Kiadó Hírlevél 2019.11.11
 
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadójának legfrissebb kötetei

 

https://eme.ro/upload/publications/888/wrapper.jpg

Cím: Erdélyi Múzeum 2019/3             81.
Alcím: Az EME Elnökségének, Bölcsészet-, Nyelv-, Történettudományi, valamint Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztályainak közlönye
Szerkesztő(k):
Kovács Kiss Gyöngy (felelős szerk.), Varga P. Ildikó (szerk.)
Műfaj:irodalomtörténet, nyelvészet

Ismertető:
Tartalomjegyzék
Content
Cuprins

 

https://eme.ro/upload/publications/889/wrapper.jpg


Cím: A kora újkori angol utópiák magyar története
Szerző(k): Maczelka Csaba
Műfaj: irodalomtörténet

Ismertető: Maczelka Csaba kötete az angol utópikus irodalom kora újkori történetét tekinti át, ennek az igen gazdag hagyománynak nem csupán könnyen befogadható összefoglalását nyújtja, hanem új információkkal, adalékokkal, értelmezési módokkal bővíti a korszakra vonatkozó ismereteket. Az utópiakutatás történeti áttekintése után fókuszban a kora újkori utópiák irodalmi vizsgálata áll, de a vizsgált művek kulturális-történelmi összefüggései is láthatóvá válnak az olvasó számára. Az utópikus hagyomány középkori előzményeinek bemutatása után jut el Thomas More Utópiájához, majd a műfaj 16–17. századi utóéletéhez, tudatosan olyan szövegeket választva ki, melyek mindezidáig az angol szakirodalomban is kevesebb figyelmet kaptak. Mindeközben kitér 16–17. századi erdélyi és magyarországi analógiákra is, rámutatva a magyar recepció alaposabb kutatásának szükségességére. A kötet mindezek mellett azokra az összefüggésekre is megpróbálja felhívni a figyelmet, amelyek a kora újkori angol utópiák és a modern angol prózairodalom, főként a regény kialakulása között mutathatók ki.

Tartalom

Abstract

 


https://eme.ro/upload/publications/890/wrapper.jpg


Cím: Előadások A Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában          6.
 
Szerző(k): Egyed Emese, Pakó László, Sófalvi Emese (szerk.)

Ismertető:

A CERTAMEN VI, az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztálya évkönyve diszciplináris, tematikus, kutatásmódszertani gazdagsága a különféle tudományágak közötti párbeszéd és eszmecsere, egymás eredményeinek behatóbb megismerése szándékát fejezi ki – első részében nyelvészeti, filmnyelvi, irodalom-, nevelés-, színháztörténeti és antropológiai megközelítésben. Az I. Szakosztály Erdélyi Zenetudományi Munkacsoportja a László Ferenc-évfordulójának szentelte előadásait. A kötet Reformáció 500 tömbjében történészek és egyháztörténészek világítanak rá a reformációnak az erdélyi egyház-, művelődés-, gondolkodás- és iskolatörténetre kifejtett hatására. (A kötetnyitó nyelvtörténeti tanulmány ehhez az évfordulóhoz is kapcsolódva mutat rá a magyar nyelv alakulása folyamatának egy korszakára.) Az osztrák–magyar kiegyezés a szimbolikus politika tükrében című részbe csoportosított írások az 1867-es kiegyezést és az azt követő korszakot gondolják újra olyan esettanulmányok formájában, melyek a szimbolikus politika kérdéseit állítják vizsgálódásaik középpontjába. Egy írás figyel az erdélyi kora újkori várostörténet egyes, főként gazdaságtörténeti vetületeire is.
Tartalom

 


https://eme.ro/upload/publications/892/wrapper.jpg

Cím: A temesvári lóvasút története    13.
Alcím: 1869-1899

Szerző(k): Jancsó Árpád
Műfaj: technikatörténet

Ismertető: 150 évvel ezelőtt indult meg Temesváron a három évtizedet megélt lóvasút, amely az 1866-ban átadott budapesti városi lóvasút után az akkori Magyarországon másodikként épült meg. Vidéki városaink között A Bega-parti város volt az ország első vidéki városa, ahol beindult az akkortájt nagyon korszerű tömegközlekedési eszköz. Temesvárt egyhamar más magyar városok követték. Az első világháborút követő trianoni békediktátum Temesvárt is Romániához csatolta. Itt csak Bukarestben építettek lóvasutat, melyen 1871-ben indult meg a forgalom. Ezért a Bánság fővárosának lóvasútja az első kötöttpályás tömegközlekedési eszköz a mai Románia területén lévő települések között. Ez az összefoglaló eredeti vagy első közlésű dokumentumok alapján vezeti végig az olvasót a város polgárainak életét megkönnyítő, akkoriban új, korszerű közlekedési eszköz történetén. Egyben főhajtás azon merész és lelkes elődök előtt, akiknek köszönhetően a Temesköz központi, ám még kis városa modern nagyvárossá vált. A sok műszaki adatot, amelyeket az átlagolvasó nyugodtan átugorhat, korabeli újságok tudósításai teszik olvasmányosabbá.

Tartalom
Abstract
Rezumat
 

https://eme.ro/upload/publications/893/wrapper.jpg

Cím: Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából 2015-2016 X-XI (XX-XXI)

Szerkesztő(k):
Kovács András (főszerk.). Dobos Alpár, Nyulas Dorottya, Orbán János (felelős szerk.)
Műfaj: régészet, művészettörténet

Ismertető:
Tartalom

 A kiadványok, akárcsak a korábbi köteteink, megvásárolhatók az EME székházában, az www.eme.ro/kiado honlapon vagy partnerintézményeinknél.

----------------
  
Könyvbemutató

Maczelka Csaba: A kora újkori angol utópiák magyar története
Az Erdélyi Múzuem-Egyesület Kiadója meghívja 2019. november 20-án, szerdán, 18 órakor kezdődő rendezvényére, melyen a BBTE Bölcsészettudományi Kar II. éves hallgatói mutatják be Maczelka Csaba, A kora újkori angol utópiák magyar története című kötetét.
Helyszín: az EME Előadóterme, Jókai/Napoca utca 2-4.
A kötet a helyszínen kedvezményes áron vásárolható meg.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Kiadója idén is színesíti köteteivel a 25. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár kínálatát. November 14–7 között a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház előcsarnokában kedvezményes áron vásárolhatják meg kiadványainkat. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!