EME Kiadó Hírlevél 2018.12.10

[2018.12.10]
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadójának legfrissebb kötetei

EME Kiadó Hírlevél 2018.12.10

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadójának legfrissebb kötetei


Cím: Erdélyi Múzeum 2018/3             80.

Alcím: Az EME Elnökségének, Bölcsészet-, Nyelv-, Történettudományi, valamint Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztályainak közlönye

Szerkesztő(k): Kovács Kiss Gyöngy (felelős szerk.), Varga P. Ildikó (szerk.)

Műfaj: irodalomtörténet, színháztörténet

Ismertető:

Tartalomjegyzék

Content

Cuprins

 

Cím: Békák, gőték, szalamandrák bonckés alatt

Szerző(k): Wilhelm Sándor

Műfaj: biológia

Ismertető: „A halakkal ellentétben a kétéltűek – békák, gőték, szalamandrák – mondhatni, közutálatnak örvendenek. Bőrük hideg, síkos, gyakran nyálkás, amelynek váladéka néha mérgezéses tüneteket okoz, ezért sokak számára még az érintésük is elképzelhetetlen. Babonás hiedelmek is társulnak hozzájuk szép számmal, amelyek fokozzák az általuk keltett ellenszenvet.(...) Pedig a kétéltűek a tudomány számára alapvető jelentőséggel bírnak, hiszen őseik voltak azok, amelyek a gerincesek közül először hódították meg a szárazföldet, s mint a nevük is mutatja, máig hordozzák azt a kettősséget, amelyet a két alapvető közeghez, a vízi és a szárazföldi környezethez való kötődés jelent."

Tartalom

 

Cím: Hatalmi törekvések és politikai platformok Szatmárban az 1905–1906-os kormányzati krízis idején       

ETF 288

Szerző(k): Zsoldos Ildikó

Ismertető: Kötetünk Szatmár vármegye hatalmi viszonyait, pártstruktúrájának alakulását értékeli 1905–1906 folyamán, valamint górcső alá veszi az 1905-ös és az 1906-os országgyűlési képviselő-választások szatmári előkészületeit, lebonyolítását és eredményeit. A téma fontosságát az adja meg, hogy az 1867-es kiegyezéssel létrehozott Osztrák-Magyar Monarchiában az 1890-es évekre a válság jelei mutatkoztak, s a politikai válság 1905-1906 folyamán kulminált. A kormányzati krízis közvetlen kiváltó oka az 1905-ös országgyűlési képviselő-választás eredménye volt, e parlamenti választást ugyanis – egyetlenként a dualizmus történetében – az ellenzéki koalíció nyerte meg, amely megkérdőjelezte a kiegyezés alapjait. A választási eredményt figyelembe nem vevő ideiglenes miniszterelnök-kinevezés – Fejérváry ún. darabont-kormánya – országos ellenállást eredményezett, ennek Szatmár vármegyei eseményeit szintén megismerhetjük.

Cím: Acta Materialia Transylvanica 1 évf. 2018. 1    1

Alcím: Anyagtudományi Közlemények

Szerkesztő(k): Bitay Enikő (főszerk.)

Műfaj: anyagtudomány

Ismertető: Az EME Műszaki Tudományok Szakosztályának évente kétszer megjelenő kiadványa elsősorban a Kárpát-medencében, magyar kutatók tanulmányait tartalmazza, így nem csupán a térség anyagtudományi eredményeinek ismertetéséhez és széleskörű terjesztéséhez járul hozzá, de a magyar szaknyelv ápolásában, gazdagításában és pontosításában is jelentős szerepet tölt be. Az első lapszám tanulmányai egyfajta tágabb jellegű ismertetőként bemutatják a közép-kelet-európai térségi anyagtudomány és az anyagmérnökség néhány egyedi vonását, különös tekintettel a politikai változások által előidézett helyzetre, az azt követő fejlődésre és arra a perspektívára, amit jelenkor fiatal tehetségei hoznak az ágazatnak.

Tartalomjegyzék

 

 

Cím: Temesvár kilencedik vasútvonala           TTF 12

Alcím: A Temesvár–Szentandrás–Varjas helyi érdekű vasút története

Szerző(k): Jancsó Árpád

Műfaj: technikatörténet

Ismertető: E kötet a Temesvár–Varjas vasútvonal létrehozásának szükségességét tárgyalja részletesen, úgy, ahogy egyrészt az érdekelt helyiek (nagy földbirtokosok és kisbirtokosok, helyi kisiparosok, kereskedők, a települések lakosai), valamint a feltörekvő régióközpont, Temesvár szabad királyi város látta. Temesvár kiemelt érdeklődéssel kísérte e vasútvonal építésére tett kezdeményezéseket, és jelentős anyagi áldozatot is hozott annak érdekében, hogy megépüljön ez a vasúti összeköttetés a Temesköz metropolisával. Ezzel sikerült az addig Szeged és Arad irányába gravitáló északnyugat-bánáti, fejlett mezőgazdasággal rendelkező vidéket vonzáskörzetébe hoznia.

 

1

Cím: Előadások A Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában          5

Szerző(k): Egyed Emese, Fejér Tamás (szerk.)

Ismertető: Kiadványunk ez alkalommal is az Erdélyi Múzeum-Egyesület I., Bölcsészet-. Nyelv- és Történettudományi Szakosztályában a Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvény előadásait tartalmazza szerkesztett változatban – ezúttal azokat, amelyek 2016 novemberében hangzottak el. A kötet első felében a nyelv-, irodalom-, néprajz-, zene- és színháztudomány szekcióban bemutatott dolgozatok olvashatók, a másodikban a történelmi tárgyú írások: ezek Erdély történetének a 13. századtól a 20. század végéig terjedő időszaka legkülönfélébb vetületeit vizsgálják, a szerzők igen gazdag levéltári forrásanyag alapján ismertetik szűkebb témájukat.

Tartalom

Cím: Munkaorvostan tüneti és kórtani útmutatóval

Alcím: II. kiadás

Szerző(k): Dienes Sándor

Műfaj:orvostudomány

Ismertető: Dienes Sándor a könyv szerzője Kolozsváron született 1925 júliusában, a középiskolát a kolozsvári Piarista Gimnáziumban végezte, ott érettségizett. Az orvosi fakultást Marosvásárhelyen végezte 1951-es tanévben. Földrajz, geológia főszak és kémia, természetrajz másodszakos diplomáját a kolozsvári Bolyai egyetemen nyerte el, a kolozsvári testnevelési szakon vívás szakban nyert diplomát. 1950 januártól a marosvásárhelyi egyetem közegészségtan katedráján dolgozott, a munkaegészségtan szakot választotta melyet az egészségügyi világszervezet rövidesen átalakított munkaorvostanná, mely magába foglalta a foglalkozási betegség klinikai kórismézését és kezelését is.

Cím: Hét évtized emlékezete

Alcím: 70 éves a marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés

Szerző(k): Gyéresi Árpád (szerk.)

Ismertető: Jelen évfordulós kötet a marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés - lényegében a Gyógyszerészeti Kar sorsának tömör, dokumentált áttekintését szolgálja. Az élményanyag magvát hat évtized személyes átélései szolgáltatták a nagy elődök, az alapító tanárok tiszteletre méltó,

úttörő tevékenységének, a diákélet, majd az oktatói élet - napjainkig tartó eseményeinek megjelenítésére. A Kar történetének áttekintésében az elért sikerek mellett az egyes korok hangulata, elvárásai is tükröződnek.

  A kiadványok, akárcsak a korábbi köteteink, megvásárolhatók az EME székházában, az www.eme.ro/kiado honlapon vagy partnerintézményeinknél.

 Adventi könyvbemutatók és könyvvásár Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Kiadója szeretettel hívja adventi könyvbemutatóira és a könyvvásárra, 2018. december 20-án, csütörtökön 15 órára az EME székházába. Bemutatásra kerülnek:

  • Berki Tímea: A román irodalom magyar bibliográfiája (1970–1980), bemutatja: Dávid Gyula
  • Biró Annamária, Egyed Emese (szerk.): Aranka György és a tudomány megújuló alakzatai, bemutatja: Berki Tímea
  • Hermann Gusztáv Mihály, Orbán Zsolt: Csillagösvény és göröngyös út. Mítosz és történelem a székelység tudatában, bemutatja: Sipos Gábor
  • Acta Materialia Transylvanica, bemutatja: Bitay Enikő

Kiadványaink 25 százalékos kedvezménnyel vásárolhatók meg.


Rendezvényünkre mindenkit szeretettel várunk.