Emlék, írás
[2018.11.09 - 2018.11.10]

Emlék, írás

Nemzetközi tudományos konferencia

 2018. november 9–10.

Helyszín: EME székház (Kolozsvár,Jókai/Napoca utca 2–4)

Az EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi szakosztálya november 9‒10 között tartja Emlék, írás című nemzetközi konferenciáját. Az interdiszciplináris tanácskozás célja az emlékezet szövegeiről való szakmai párbeszéd, az új kutatási eredmények és eredeti megközelítési módok feltárása és megismertetése, amelyek a későbbiekben új kutatások elindítására is ösztökélhetik az érintett tudományterületek művelőit.

A konferencia programja:

2018. november 9., péntek

 

15,30–16,00 Regisztráció

16,00–16,15 Köszöntő

 

Plenáris előadások:

Ülésvezető: Egyed Emese (BBTE, BTK, EME, Kolozsvár)

16,15–16,45: Keszeg Vilmos (BBTE, EME, Kolozsvár): Megírt és meg nem írt emlékek. Szakirodalom és terminológia

16,45–17,15: Kányádi András (INALCO, Párizs): A csábítás és felejtés könyve. Casanova emlékiratainak szövegrétegei

17,15–17,45: Velkey Ferenc (DE, Történelmi Intézet, Debrecen): Referencialitás és/vagy forrásérték – a történész dilemmái emlékezések újraolvasásakor

17,45–18,00: Kávészünet

 

Székely László tematikus-szekció:

Ülésvezető: Sipos Gábor (BBTE MTI, EME)

18,00–18,20: Egyed Emese (BBTE, BTK, EME, Kolozsvár): Sanssouci bölcsének munkái Székely László fordításában

18,20–18,40: Lengyel Réka (MTA, BTK, Budapest): A fordítás mint önéletírás? Székely László, Petrarca magyar fordítója

18,40–19,00: Fehér Andrea (BBTE MTI, Kolozsvár): Átmenetek. Székely László önéletírói elbeszélései.

19,00–19,20: Róth András Lajos (Haáz Rezső Múzeum, Tudományos Könyvtár, Székelyudvarhely): A Székely-theca. Vetített előadás

 

19,20–20,00: Könyvbemutató. Herta Müller: A király meghajol és gyilkol (Ford. András Orsolya. Napkút kiadó, 2018) c. kötetének bemutatóján a fordítóval Sánta Jakabházi Réka és Láng Orsolya beszélget.

 

20,00: Fogadás

 

2018. november 10., szombat


Ülésvezető: Fehér Andrea (BBTE MTI, Kolozsvár)

9,00–9,20: Szabó András Péter (MTA BTK, Történettudományi Intézet, Budapest): Daniel Türck lőcsei jegyző és bíró naplója, egy különleges forrás a 16. századi Szepességből

9,20–9,40: Papp Kinga (EME, Kolozsvár): Az emlékezés alakzatai Rozsnyai Dávid és Sámuel kalendáriumaiban

9,40–10,00: T. Orgona Angelika (MNM, Budapest): A mítoszalkotás stratégiái Kornis Gáspár emlékiratában

10,00–10,20: Vita

 

10,20–10,40: Kávészünet

 

Ülésvezető: Velkey Ferenc (DE, Történelmi Intézet, Debrecen)

10,40–11,00: V. László Zsófia (BFL, Budapest): „Emlékezet oszlopa". Halotti beszédek az emlékállítás szolgálatában

11,00–11,20: Söptei Imre (VML, Kőszeg) – Mátay Mónika (ELTE, BTK, Budapest): A Chernelek ego-dokumentumai a 18. századból

11,20–11,40: Kucserka Zsófia (PTE, Pécs): Önformálás és önértelmezés. A női Bildung gyakorlatai Kölcsey Antónia Naplójában

11,40–12,00: Vita

 

12,00–12,20: Kávészünet

 

Ülésvezető: Keszeg Vilmos (BBTE, EME, Kolozsvár)

12,20–12,40: Vajda András (Sapientia EMTE, Marosvásárhely): Írás, emlékezet, digitális technológia

12,40–13,00: Jakab Albert Zsolt (NKI, Kolozsvár) – Az írás szerepe a kulturális emlékezet termelésében

13,00–13,20:  Kozma Éva (BBTE, Kolozsvár): ennek a legendának mártírjai vannak". Színházi emlékezet és kultuszteremtés

13,20–13,40: Újvári Dorottya-Boglárka (BBTE, MTI, Kolozsvár): Családi fényképalbum, családregény, napló. Kónya Gyuláné, egy kalotaszegi papné életének megismerhetősége

13,40–14,00: Vita

 

14,00–15,30: Ebéd

 

Ülésvezető: Kányádi András (INALCO, Párizs)

15,40–16,00: Grexa Izabella (MTA, Budapest): Egy munkásnő memoárjának értelmezési lehetőségei

16,00–16,20: Budai Csilla (ELTE, BTK, Budapest): Az olvasás traumája. A dossziéval való szembesülés leírása Vincze Ferenc Desertum című regényében

16,20–16,40: Kárpáti Bernadett (ELTE, BTK, Budapest): „a húsa vagyok, elválaszthatatlanul összenőve vele" – Test és történelem Tompa Andrea A hóhér háza című regényében

16,40–17,00: Dobos Barna (ELTE, BTK, Budapest): Testbe írt emlékezet – A test narratívái Tompa Andrea Omerta című regényében

17,00–17,20: Vita

 

17,20–17,40: Kávészünet

 

17,40–18,30: Könyvbemutató. Pirkko Saisio: Legkisebb közös többszörös (Ford. Varga P. Ildikó. Polar könyvek, h.n. 2018) c. kötetét bemutatja és a fordítóval beszélget Jankó Szép Yvette.

19,00: Fogadás


Szervező(k): Bölcsészet-Nyelv- és Történettudományi Szakosztálya
Kapcsolattartó(k): Fehér Andrea
Helyszín(ek): EME székház előadóterme