Demeter János kézirathagyatéka
(Erdélyi Múzeum-Egyesület Kézirattára, Kolozsvár)


Demeter János
(1908-1988)
1908-ban született Naszód vármegyében, 1927-ben iratkozott be a kolozsvári egyetem jogi fakultására, 1930-ban szoros kapcsolatba került a kolozsvári baloldali, marxista körökkel. 1931-1933 között a Kommunista Párt támogatásával megjeleno Falvak Népét szerkesztette. Tevékenysége miatt több alkalommal is pénzbüntetésre vagy szabadságvesztésre ítélték. Tagja volt a Békepárt kolozsvári vezetoségének, Jakab Sándorral, Balogh Edgárral és Kovács Katona Jenovel együtt. A Kolozsvárra bevonuló szovjetek 1944-ben alpolgármesternek nevezték ki, ezt a tisztségét 1946 augusztusáig töltötte be. 1945-tol egyetemi tanár. 1951-ben, több más magyar egyetemi tanárral együtt, perbe fogják és elítélik. 1955-ben rehabilitálják, majd 1959-ben rektorhelyettessé nevezik ki. 1969-1976 között a Magyar Nemzetiségu Dolgozók Tanácsának kolozsvári elnöke. Jogbölcseleti munkákat, gazdasági és politikai tárgyú írásokat közölt.
 
Demeter János (1908-1988) kézirathagyatéka
(Erdélyi Múzeum Egyesület Kézirattára, Kolozsvár)
 
 
 
Katalógus és mutatók
Összeállította Gidó Attila
 
TARTALOM
 
Bevezető
 
 
 
 
BEVEZETŐ
 
Demeter János 1908-ban született Naszód vármegyében, apja községi tisztviselő, majd jegyző volt. 1927-ben iratkozott be a kolozsvári egyetem jogi fakultására, 1930-ban szoros kapcsolatba került a kolozsvári baloldali, marxista körökkel. 1931-1933 között a Kommunista Párt támogatásával megjelenő Falvak Népét szerkesztette. Tevékenysége miatt több alkalommal is pénzbüntetésre vagy szabadságvesztésre ítélték. 1938-1940 között, kisebb megszakításokkal, munkaszolgálatosként teljesített szolgálatot Dél-Erdélyben. 1940-ben hazaengedték Kolozsvárra, ahol 1942-ben, Józsa Béla hatására, újból bekapcsolódott az illegális kommunista mozgalomba. Tagja volt a Békepárt kolozsvári vezetőségének, Jakab Sándorral, Balogh Edgárral és Kovács Katona Jenővel együtt. 1942-1944 között kommunista perekben látott el védelmet. A Kolozsvárra bevonuló szovjetek 1944-ben alpolgármesternek nevezték ki, ezt a tisztségét 1946 augusztusáig töltötte be. 1945-től egyetemi tanár. 1951-ben, több más magyar egyetemi tanárral együtt, perbe fogják és elítélik. 1955-ben rehabilitálják, majd 1959-ben rektorhelyettessé nevezik ki. 1969-1976 között a Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsának kolozsvári elnöke.
 
 
 
 
I. SZEMÉLYES IRATOK, KÉZIRATOK
 
I. 1. Személyes iratok és kéziratok
1. Demeter János önéletrajzai és publikációs listái. Több változatban. 1949-1961. m. + r., g., 23 f.
2. Kézirat és hozzá kapcsolódó feljegyzések a romániai nemzetiségi kérdésről. m., g. + kéz., 107 f.
3. Demeter János tanulmánya és jegyzetei a Román Kommunista Párt megalakulásának 50. évfordulója alkalmából. Kéziratban. 1971 körül. r. + m., g., 52 f.
4. Kézirat Petru Grozáról készülő tanulmányához. 1973 után. m., g. + kéz., 19 f.
5. Demeter János önéletrajzi kötetének kézirata különböző változatokban. 1980. m., g. + kéz., 275 f.
6. A Tudor Bognariu-üggyel kapcsolatos iratok. 1982. r., g., 13 f.
7. Kézirat A nemzetiségek kollektív jogairól címmel. Több változatban, jegyzetekkel. 1987. m., g. + kéz., 391 f.
8. Kéziratban maradt dráma Victorio mennybemenetele címmel. m., g., 34 f.
 
 
 
I. 2. Egyetemi és tudományos jegyzetek
9. Politikai doktrínák. Jegyzetek, adatgyűjtések. 1964-1973. r., g. + kéz., 180 f.
10. Elméleti írások a nemzetiségi kérdésről. Jegyzetek, adatgyűjtések, tanulmánytervezetek, kéziratok. m. + r., g. + kéz., 302 f.
 
11. Jegyzetek, adatgyűjtések az emberi jogok témakörében. m. + r., g. + kéz., 268 f.
 
12. Két kézirat egy készülő kötethez. Emberi jogok.  m. + r., g. + kéz., 304 f.
13. Nemzetiségi törvényhozás. Jegyzetek, törvényszövegek, Nemzetiségi Statútum, nemzetiségi jogok. m. + r., .g. + kéz., 268 f.
 
 
 
II. KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG IRATAI
 
II. 1. Ügyvédi iratok
14. Két nyomdai alkalmazott elbocsátásának ügye. Kolozsvár, Minerva nyomda. 1942. m., g., 2 f.
15. Báró Aczél Ede elleni panaszok, peres ügyek. 1943-1944. m., g. + kéz., 16 f.
16. Havas Kálmán ügye. Nemzetgyalázás, antiszemitizmus. 1943-1944. m., g., 7 f.
17. Szamosfalvi peres ügyek. Obştea Mihai Viteazu szövetkezet. Kisajátítás. 1940-1944. m., g. + kéz., 81. f.
 
II. 2. Közéleti szerepvállalás iratai
18. Falvak Népével kapcsolatos iratanyag. m. + r., g. + kéz., 39 f.
19. Kolozsvári és észak-erdélyi közigazgatással kapcsolatos iratok.
            19.1. Pengő és lej átváltási árfolyamok, adók. Benne az Országos Demokrata Arcvonal adókivetésre vonatkozó javaslatai. 1944-1945. m. + r., g., 26 f.
                19.2. Közigazgatási választások, városvezetés, képviselőtestület. 1941-1945. m. + r., g., 22 f.
                19.3. Közellátási és közigazgatási ügyek, lakáskérdés, alkalmazottak, utcanevek. Mezőgazdaság. 1943-1947. m. + r. + orosz, g. + kéz., 126 f.
                19.4. Tisztogató Bizottság. 1945. m., g., 12 f.
                19.5. Hivatalnoki listák. Dés, Kolozsvár. 1946. r., g., 13 f.
                19.6. Kortesdalok. Választások. 1945. m., g., 3 f.
                19.7. Katonai ügyek, internálótáborok, deportáltak. 1944-1945. m. +r., g., 11 f.
                19.8. Demeter János alpolgármesteri tevékenységéhez kapcsolódó iratok. Peres ügyek. 1945-1946. m. + r., g. + kéz., 67 f.
20. Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsával kapcsolatos iratanyag. 1968-1971
            20.1. A Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsának tagjai. Névsorok munkahelyi megjelöléssel. 1968-1970. m. + r., g., 20 f.
                20.2. Jelentések plenáris ülésekről, felszólalások, munkatervek, jegyzőkönyvek. Balogh Edgár, Demeter János. 1968-1976. m. + r., g., 160 f.
                20.3. Demeter János feljegyzései.  1968-1979. m. + r., kéz., 92 f.
                20.4. Az MNDT-hez benyújtott iskolai ügyek. Kisebbségi oktatás. 1968-1977. m. + r., g. + kéz., 44 f.
21. Feljegyzések különböző ügyekben. 1943-1988. m. + r., kéz., 21 f.
 
II. 3. Pártanyagok
22. Kommunisták Romániai Pártja és Szociáldemokrata Párt
                22.1. Az 1929-es temesvári kommunista per vádirata. r., g., 11 f.
                22.2. A kolozsvári katonai parancsnokság munkaügyi előadójának jelentése egyes szociáldemokrata munkások Nemzeti Munkaközpont elleni megnyilvánulásairól. Antiszemitizmus. 1940. m., g., 1 f.
22.3. Jegyzőkönyv a Kommunista Párt kolozsvárvidéki szervezetének és a Szociáldemokrata Párt delegátusai között folytatott megbeszélésről. 1944. október. m., g., 2 f.
                22.4. Felszólalás a Szociáldemokrata Párton belül megalakított nemzetiségi szervezetek kapcsán. 1945. m., g., 5 f.
                22.5. Kohn Hillél életrajza. r., g., 6 f.
23. Országos Demokrata Arcvonal
                23.1. Rendelet tervezet a háborús bűnösségről és ennek büntetéséről. 1945. m., g., 12 f.
                23.2. Feljegyzések az ODA észak-erdélyi végrehajtó bizottságának üléséről. 1945. m., kéz., 4 f.
24. Magyar Népi Szövetség
            24.1. Szervezeti felépítéssel kapcsolatos iratok. 1945-1946. m., g., 13 f.
                24.2. Szervezeti működés, részvétel a román politikai életben, érdekképviselet. Sérelmek. Szövetkezeti kérdés, agrárreform. CASBI. Oktatásügy. 1945-1946. m. + r., g., 154 f.
                24.3. Az 1953-as MNSZ-per iratai. 1950-1957. m. + r., g. + kéz., 147 f.
 
II. 4. Egyetem és oktatásügy
25. Egyetemegyesítés. 1958. r., g., 6 f.
26. Kimutatások a Babeş-Bolyai Tudományegyetem magyar diákjairól és tanárairól.  Felvételik, vizsgák. 1963-1983. m. + r., g., + kéz., 33 f.
27. Erdélyi alapfokú- és középiskolai oktatással kapcsolatos iratok. Anyanyelvi oktatás, sérelmek. Kimutatások. 1962-1976. m. + r., g. + kéz., 434 f.
 
 
 
III. LEVELEZÉS
 
III. 1. Levélváltások
28. Demeter János közéleti tevékenységével kapcsolatos levelezés. 1931-1969. m. + r., g. + kéz., 11 db.
29. Magyar Népi Szövetséggel kapcsolatos levelezés. 1945-1948. m., g., 5 db.
30. Levelezés egyetemügyben és oktatásügyi kérdésekben. 1969. m. + r., g. + kéz., 3 db.
31. Levelezés a Román Kommunista Párt fennállásának 50. évfordulójára készülő ünnepi kötet kapcsán. 1969-1972. r., g. + kéz., 7 db.
32. Levelezés Demeter önéletrajzi írása kapcsán. A Hét. 1980-1981. m., g., 4 db.
33. Levelezés a Groza-tanulmány kapcsán. 1978-1983. 2 db.
34. Levelezés Kós Károly iratanyaga kapcsán. Mezőgazdasági oktatás, Marosvásárhely. 1945-1982. 6 db.
35. Levelezés Demeter A nemzetiségtudomány terminológiai útvesztői című tanulmánya kapcsán. A Hét. 1983. m., g., 2 db.
36. Levelezés Varga Csabával (Magyar Tudományos Akadémia) Lukács György kolozsvári doktorálására vonatkozó adatok ügyében. 1978-1979. m., g., 8 db.
37. Levelezés Tasi Józseffel (Petőfi Irodalmi Múzeum). Erdélyi Fiatalok. 1981. m., g. + kéz., 6 db.
38. Levelezés Joó Rudolffal. 1983. m., g., 2 db.
39. Levelezés Demeter készülő kötete kapcsán (Emberi jogok román nyelvű változata). 1967-1968. r., g., 7 db.
40. Levelezés Demeter készülő kötete kapcsán (Emberi jogok magyar nyelvű változata). 1975-1984. m. + r., g. + kéz., 29 db.
41. Levelezés Marton Lilivel Szolnay Sándor kapcsán. 1985. m., g., + kéz., 3 db.
 
III. 2. Demeter János levelei másokhoz
42. Levelek Fazekas Jánosnak. Kéziratok. 1968-1988. m., g., 2 db.
43. Levél, amelyben Demeter beszámol Vântu-nak franciaországi tanulmányútjáról. 1973. r., g., 1 db.
44. Levél Silviu Curticeanu tanügyi titkárhoz a romániai kisebbségi oktatás kapcsán. 1987. július. r., g., 1 db.
45. Demeter János állásfoglalásai közéleti kérdésekben. Nemzetiségi kérdés, nyelvhasználat. 1975, 1988. m. + r., g., 2 db.
 
III. 3. Mások levelei Demeter Jánoshoz
46. Tabéry Géza levele ismeretlen okból. 1933. május. m., kéz., 1 db.
47. Levél kizárás-ügyben. 1946. június. Olvashatatlan aláírás. m., g., 1 db.
48. Szotáczky Mihály (Pécsi Tudományegyetem) levele Demeter emberi jogok témakörében folytatott adatgyűjtése kapcsán. 1965. m., g., 2 db.
49. Levél magyar nyelvű könyvkiadás ügyében. 1968. november. m., g., 1 db.
50. Egyes személyek jogi, sérelmi ügyei. 1940-1969. m., kéz., 2 db.
51. Czikó Lőrinc levele Demeter Századunk sodrában című könyve kapcsán. 1976. március. m., kéz., 1 db.
52. Hermán-Mostert János levele Demeter önéletírása kapcsán. 1976. március. m., kéz., 1 db.
53. Samu Mihály levele Joó Rudolf ügyében. 1982. szeptember. m., g., 1 db.
 
 
IV. VEGYES IRATOK, MÁSOK KÉZIRATAI
 
54. Keresztények által kiigényelt zsidó üzletek listája. 1944. m., g., 8 f
55. Jegyzőkönyv egy besztercei erdőkitermelő és fafeldolgozó vállalat értekezletéről. 1944. augusztus. m., g., 8 f.
56. Kolozsvári magyar egyházi vezetők és közéleti személyiségek felhívása Horthy Miklóshoz a háborúból való kilépésre. 1944. szeptember 9. m., g., 2 f.
57. Kós Károly iratai. Mezőgazdasági oktatás, Marosvásárhely. 1945. m., g. + kéz., 18 f.
58. Balogh Edgár iratai. Tanúvallomások Teleki Béla, Vita Sándor és Bethlen Béla kapcsán. 1946-1969. m., g. + kéz., 3 f.
59. A Bolyai Tudományegyetem Jogi Kara kollektívájának kézirata a romániai nemzetiségi kérdésről: A diszkriminatórikus intézkedések felszámolása és a Nemzetiségi Statútum. 1951. m., g., 116 f.
60. Tanulmányvázlat a nyelvhasználati jog történetéről. 1958. Olvashatatlan aláírás. m., g., 4 f.
61. Szervatiusz Jenővel kapcsolatos iratok. Képzőművészet. 1963. m. + r., g. + kéz., 15 f.
62. Balogh Edgár, Winter Richárd és Gáll Ernő tanulmányai a Román Kommunista Párt megalakulásának 50. évfordulója alkalmából. Kéziratban. 1971 körül. r., g., 33 f.
63. Szász Károly és Szabó Csaba tanulmánya a romániai magyar zenéről. Romániai Magyar Dalosszövetség. Kórusmozgalom. Zenetörténet. 1963 után. m., g. + kéz., 92 f.
64. Joó Rudolf: A romániai nemzetiségi jog történetéből. Kézirat Demeter János előszavával. m., g., 253 f.
 
 
V. KISNYOMTATVÁNYOK, GYÁSZJELENTÉSEK, KÉPESLAPOK
 
65. Felhívások
65.1. Magyar Néppárt felhívása. 1927. m., g., 1 db.
65.2. Előfizetési felhívások. Falukutatás. 1938-1945. m., g., 3 db.
65.3. A Független Magyar Polgári Párt felhívása. 1943. m., g., 1 db.
65.4. A Független Kisgazdapárt felhívása. 1943. m., g., 1 db.
65.5. A magyarországi Szociáldemokrata Párt és a Kommunista Párt felhívása. 1944 körül. m., g., 1 db.
66. A magyar országgyűlés képviselőházának naplói. 1943. g., m., 2 db.
67. Összefoglaló tájékoztató a belügyi közigazgatási hatóságoknak és egyéb szerveknek hadműveleti kiürítéssel kapcsolatos eltávozása tárgyában. Budapest, 1944. 32 p. 1 db.
68. Plakátok. Szabadegyetem, nemzetiségi kérdés. Falvak Népe. 1932-1946. m. + r., 5 db.
69. Acte normative privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Învăţământului. Bucureşti, 1969. 48 p.
70. Regulament de funcţionare a Consiliilor Judeţene ale Oamenilor Muncii Aparţinînd Naţionalităţilor Conlocuitoare. Bucureşti, 1970. 7 p. 1 db.
71. Románia Hivatalos Közlönye
            71.1. 1974. november 20., 146. sz.
                71.2. 1975. augusztus 13., 92. sz.
72. Magyar Közlöny
            1976. április 22., 32. sz.
73. Gyászjelentők. Kós Károly, Péterfi István, Czikó Lőrinc. 1977-1984. m., ny., 3 db.
74. Magyarországi közlemények a három kötetes Erdély története kapcsán. 1987. m., g., 3 f.
75. Budapesti képeslap. 3 db.
76. Karácsonyi üdvözlőlap. 1 db.
77. Nonn György névjegykártyája. 1 db.
 
 
VI. SAJTÓ
 
78. Gépelt cikkválogatások
            78.1. Falvak Népe: 1933
78.2. Scânteia, 1945. szeptember 8.
                78.3. Tiszatáj, 1981. október 10.
79. Fénymásolatok, lapkivágások, teljes lapszámok
                79.1. Ellenzék: 1931-1932
                79.2. Falvak Népe: 1932-1933
                79.3. Ellenzéki Közlöny: 1933
                79.4. Világosság: 1945-1946
79.5. Igazság: 1951, 1973
79.6. Le Courrier: 1968
                79.7. Scânteia: 1968-1977
                79.8. Magyar Hírlap: 1974
                79.9. Népszabadság: 1974-1976
79.10. A Hét: 1975
                79.11. Le Monde: 1976
                79.12. Élet és Irodalom: 1976
                79.13. Előre: 1977
                79.14. Tiszatáj: 1981
79.15. Magyar Nemzet: 1978, 1986
 

 
A Hét. 79.10. 35. 32
Aczél Ede, báró. 15
adók. 19.1
agrárreform. 24.2
alkalmazottak. 19.3
antiszemitizmus. 22.2. 16
 
Babeş-Bolyai Tudományegyetem. 26
Balogh Edgár. 62. 58. 20.2
Beszterce. 55
Bethlen Béla. 58
Bolyai Tudományegyetem. 59
Budapest. 75
 
CASBI. 24.2
Curticeanu, Silviu. 44
Czikó Lőrinc. 73. 51
 
Dalosszövetség. 63
Demeter János. 64. 52. 51. 48. 45. 43. 39. 35. 32. 28. 20.3. 20.2. 19.8. 5. 3. 1
deportáltak. 19.7
Dés. 19.5
dráma. 8
 
egyetem egyesítés. 25
Élet és Irodalom. 79.12
Ellenzék. 79.1
Ellenzéki Közlöny. 79.3
Előre. 79.13
emberi jogok. 48. 39. 12. 11
Erdély. 74. 27
Erdélyi Fiatalok. 37
Észak-Erdély. 23.2. 19
 
falukutatás. 65.2
Falvak Népe. 79.2. 78.1. 68. 18
Fazekas János. 42
Franciaország. 43
Független Kisgazdapárt. 65.4
Független Magyar Polgári Párt. 65.3
 
Gáll Ernő. 62
Groza, Petru. 33
 
háború. 56
háborús bűnösök. 23.1
Havas Kálmán. 16
Hermán-Mostert János. 52
hivatalnokok. 19.5
Hivatalos Közlöny. 72. 71
Horthy Miklós. 56
 
Igazság. 79.5
internálótáborok. 19.7
 
Joó Rudolf. 64. 53. 38
 
képzőművészet. 61
kisajátítás. 17
kizárások. 47
Kohn Hillél. 22.5
Kolozsvár. 56. 36. 22.3. 22.2. 19.5. 19. 14
Kommunista Párt. 65.5. 62. 31. 22.3. 22. 3
kommunista per. 22.1
Kós Károly. 73. 57. 34
könyvkiadás. 49
közellátás. 19.3
közigazgatás. 67. 19.3. 19.2. 19
 
lakáskérdés. 19.3
Le Courrier. 79.6
Le Monde. 79.11
Lukács György. 36
 
Magyar Hírlap. 79.8
Magyar Nemzet. 79.15
Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsa. 70. 20.4. 20.1. 20
Magyar Népi Szövetség. 29. 24.3. 24
Magyar Néppárt. 65.1
Magyar Tudományos Akadémia. 36
Magyarország. 74. 65.5
Marosvásárhely. 57. 34
Marton Lili. 41
mezőgazdaság. 57. 34. 19.3
munkások. 22.2
 
nemzetgylázás. 16
Nemzeti Munkaközpont. 22.2
nemzetiségek, nemzetiségi kérdés. 68. 59. 45. 35. 22.4. 13. 10. 7. 2
nemzetiségi jogok. 64
Nemzetiségi Statútum. 59. 13
Népszabadság. 79.9
nezetiségi jogok. 13
Nonn György. 77
nyelvhasználat. 60. 45
nyomda. 14
 
oktatás. 57. 44. 34. 30. 27. 26. 25. 24.2. 20.4
Országos Demokrata Arcvonal. 23.2. 23. 19.1
 
önéletrajz. 52. 32. 1
 
Pécsi Tudományegyetem. 48
peres ügyek. 19.8. 17. 15
Péterfi István. 73
Petőfi Irodalmi Múzeum. 37
Petru Groza. 4
politikai doktrínák. 9
 
Románia. 64. 63. 59. 44. 2
 
Samu Mihály. 53
Scânteia. 79.7. 78.2
sérelmek. 50. 27. 24.2
szabadegyetem. 68
Szabó Csaba. 63
Szamosfalva. 17
Szász Károly. 63
Szervatiusz Jenő. 61
Szociáldemokrata Párt. 65.5. 22.4. 22.3. 22
Szolnay Sándor. 41
Szotáczky Mihály. 48
szövetkezetek. 24.2. 17
 
Tabéry Géza. 46
Tanügyminisztérium. 69
Tasi József. 37
Teleki Béla. 58
Temesvár. 22.1
Tiszatáj. 79.14. 78.3
Tisztogató Bizottság. 19.4
Tudor Bognariu-ügy. 6
 
utcanevek. 19.3
 
választások. 19.6. 19.2
Varga Csaba. 36
Világosság. 79.4
Vita Sándor. 58
 
Winter Richárd. 62
 
zsidók. 54